ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KỲ 2

     

Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 tất cả đáp án + tệp tin nghe được Mực Đỏ sưu tầm với đăng tải, giúp thầy/cô tham khảo để xây dựng đề cương ôn tập, đề thi cuối năm.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 2

9 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh bao gồm đáp án + tệp tin nghe góp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị mang đến kì thi cuối năm.


Mục lục bài xích viết


Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án + file nghe – Đề số 1

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick. There is one example.

Example:


*
*
*
*
*
9 đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 bao gồm đáp án và file nghe 21

Task 3. Listen & circle the correct answers. There is one example.

Xem thêm: Tại Sao Bị Nấc Cụt Nhiều Lần Trong Ngày, Nấc Cụt Và Những Điều Cần Biết

Key:1. B 2. C 3. A 4. C 5. B

II. READING and WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. Swim 2. Football 3. Seafood 4. Badminton 5. Boat cruise

Task 2. Order the words. There is one example.

Xem thêm: Em Ra Đi Khi Gà Chưa Gọi Sáng, Lời Bài Hát Dệt Chặng Đường Xuân

1. What are you going to vày there?2. I’m going khổng lồ explore caves in the mountains.3. We are going to lớn fly kites in the countryside.4. Are you going lớn take a boat cruise?5. Where are you going this summer holiday?

Task 3. Read and write YES or NO. There is one example (0).

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO 5. NO

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án + file nghe – Đề số 6

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 7

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 8

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 9

Tải về bộ 9 đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 tất cả đáp án + tệp tin nghe