Đề Thi Tiếng Anh Lớp 2 Học Kỳ 2

     
Giới thiệu 3 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2 năm 2021 - Phần 1 tất cả đáp án và giải mã chi tiết, vì đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tay nghề biên soạn với tổng hợp. Có file sở hữu về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kỳ 2


Nội dung bài xích viết

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - Đề số 1 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 2021 - Đề số 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của những em học viên là hết sức lớn. Thấu hiểu điều đó, cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến những em đọc 3 Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 kì hai năm 2021 phần 1 có giải mã chi tiết. Nội dung bám sát theo lịch trình học trong nhà trường. Giúp các em học tập sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi tới đây của mình. Mời những em tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - Đề số 1

I. Read và match

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

III. Complete the sentences

IV. Read & choose the correct answer.

V. Recorder the letters

Đáp án đề kiểm soát Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 2021 (Đề số 1)

I. Read and match

1 - swan; 2 - ski; 3 - pram; 4 - plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 - planet; 2 - toy; 3 - tractor; 4 - whale; 5 - doll;

III. Complete the sentences

1.I lượt thích to drive a train.

2. That is my mother.

3. We have to clean our teeth.

4. My father is winding the clock.

5.The birds are flying to lớn the flowers.

IV. Read và choose the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - C;

V. Recorder the letters.

1 - princess; 2 - cook; 3 - wheel; 4 - father; 5 - drop;

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 2021 - Đề số 2

I. Read and match.


A

B

1. Get

a. Lunch

2. Eat

b. Khổng lồ school

3. Do

c. Up

4. Go

d. Sports

5. Play

e. Judo


II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What vì chưng you want _____ in the morning?

4. ______ you play football? - No, I can't.

5. He is ______ a picture

6. _____ vày you want to lớn be? - I want to be ____ engineer.

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong.

Xem thêm: Xem Phim Ngôi Nhà Trong Hẻm 2012 Full Hd, Phim Ngoi Nha Trong Hem Tap 1

8. What is her _____? - She is _______ teacher.

III. Reorder the words.

1. Her/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. Wants/ pilot/ He/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. Shorts/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. Yesterday/ What/ he/ did/ do/ ?

_____________________________

5. Want/ Where/ Lisa/ does/ go/ to/?

_____________________________

Đáp án đề tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 (Đề số 2)

I. Read & match.

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - D;

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your ______birthday___________?

2. It is __in___ December.

3. What vị you want ___to do__ in the morning?

4. ____Can__ you play football? - No, I can't.

5. He is ____drawing__ a picture

6. __What___ bởi vì you want lớn be? - I want to lớn be __an__ engineer.

7. ______How much_____ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her __job___? - She is ___a____ teacher.

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

I. Find and write


cream

or

bee

wife

ture

saw


1. Doct _ _

2. House _ _ _ _

3. Fris _ _

4. See _ _ _

5. Ice - _ _ _ _ _

6. Pic _ _ _ _

II. Look at the picture & write


1.

2.

3.

4.

5.


III. Match


1. What’s your favorite color?

A. No, it isn’t

2. What’s your name?

B. She is 35 years old

3. How are you?

C. It’s yellow

4. Is this your ship?

D. Fine, thanks

5. How old is your mother?

E. My name’s Anna


IV. Order the words:

1. Her/ Are/ socks?/ these

2. Aren’t./ No, / they

3. Apple?/ Where/ the/ is

4. Nurse?/ a/ Is/ she

5. Policeman/ father/ My/ a/ is

V. Choose the odd one out


1. A. Apples

B. Fruits

C. Grapes

D. Tomatoes

2. A. Living room

B. Bedroom

C. Yard

D. Kitchen

3. A. Body

B. Eyes

C. Hands

D. Hair

4. A. T-shirt

B. Blouse

C. Jacket

D. Socks

5. A. Lemonade

B. Orange juice

C. Water

D. Sandwich


Đáp án đề thi giờ Anh kì 2 lớp 2 2021 (Đề số 3)

I. Find và write

1. Doctor 2. Housewife 3. Frisbee

4. Seesaw 5. Ice-cream 6. Picture

II. Look at the picture và write

1. Bird 2. Puzzle 3. Kite

4. Teddy bear 5. Bike

III. Match

1. C 2. E 3. D 4. A 5. B

IV. Order the words:

1. Are these her socks?

2. No, they aren’t

3. Where is the apple?

4. Is she a nurse?

5. My father is a policeman

V. Choose the odd one out

1. B 2. C 3. A 4. D 5. D

Tham khảo thêm một trong những đề thi học kỳ 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 2 khác:

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô gồm thể bài viết liên quan nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn giờ việt khác được update liên tục tại siêng trang của chúng tôi.

Xem thêm: Ngắm Vẻ Đẹp Tự Nhiên Nhất Kpop Có Visual “Đẹp Từ Trong Trứng”

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để download về 3 bộ đề giờ đồng hồ anh lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 phần 1, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.