Đề Thi Tiếng Anh Lớp 2 Cuối Năm

     
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp hai năm học năm 2016 – 2017 Đề kiểm thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 một vài đề chất vấn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 nhằm ôn tập kiến thức

Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề kiểm tra cuối học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

I. Lựa chọn từ khác loại.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 cuối năm

1.

A. Chips

B. Chicken

C. Rain

2.

A. Mother

B. Dress

C. Father

3.

Xem thêm: Thoa Toner Bao Lâu Thì Bôi Serum, Các Bước Dưỡng Da Cách Nhau Bao Lâu

A. Ball

B. Bread

C. Chocolate

4.

A.grapes

B. Read

C. Sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

Xem thêm: Download Free 20 Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tin Học Thcs Lớp 6,7,8,9

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ đồng hồ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành những từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ ưng ý hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào vị trí trống sau:

*

Bài 4: nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: lựa chọn từ gồm cách vạc âm khác:

1. Raintrainstarsnail
2. Ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. Traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate