Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Học Kỳ 2

     
Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22


Bạn đang xem: đề thi môn toán lớp 1 học kỳ 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhỏ nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) công dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Có Chữ Ý Nghĩa Về Cuộc Sống, Những Hình Ảnh Có Chữ Ý NghĩaXem thêm: Những Câu Chuyện Cảm Động: Ngôn Ngữ Của Tình Yêu, Câu Chuyện Cảm Động: Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Sản phẩm công nghệ bảy, công ty nhật

B. Vật dụng hai, lắp thêm ba, thứ tư

C. Lắp thêm hai, thứ ba, thiết bị tư, vật dụng năm

D. Lắp thêm hai, lắp thêm ba, trang bị tư, thứ năm, đồ vật sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh hoạt trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải câu hỏi (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam bao gồm 65 quả, ba đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bưởi nhà nam giới còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99