ĐỀ THI LỚP 5 CUỐI KÌ 2 NĂM 2014

     

Đề ankhanhtech.com.vn học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 

Bài 1: (1 điểm) Đọc với viết những số sau:

a/ 842,74: ……………………………………

b/ 303,128: ………………………………… 

c/ Chín trăm nhì mươi tám phẩy tứ trăm năm mươi sáu: ……………

d/ Bảy trăm linh năm phẩy không trăm mười bốn: ………………… 

Bài 2: (1 điểm)

a/ 3561 m = …………km 117 kg = …………tấn 

b/ 8000 dm2 = ……….m2 1,5 giờ = ……....phút 

Bài 3: (1 điểm) diện tích hình thang MNPQ là:

*

A. 0,9 mét vuông

B. 0,09 m2

C. 0,009 m2

D. 0,18 mét vuông

Bài 4: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

*

b/ Số thập phân 6,58 thông qua số thập phân nào bên dưới đây? 

A. 6,508 B. 6,058 C. 6,580 D. 6,0058 

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào nơi trống: 

a/ 3/5 = 3,5% b/ 4kg 70g = 470g 

c/ 46 milimet = 0,046 m d/ 5342 dm2 > 0, 5342 cm2

Bài 6: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 396,08 + 217,64 b/ 75,86 - 38,275

 

c/ 67,28 x 5,3 d/ 857,5 : 35

Bài 7: (1,5 điểm) Một ô tô khởi hành tự A thời gian 7 giờ đồng hồ 15 phút và mang lại B thời điểm 10 giờ. Tính quãng mặt đường AB, biết gia tốc của xe hơi là 48 km/giờ. 

Bài 8: (1,5 điểm)

Tính diện tích s mảnh khu đất hình ABCDE có kích cỡ như hình vẽ bên.


*

Đáp án đề ankhanhtech.com.vn học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 

Bài 1: (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm:

a/ Tám trăm tứ mươi nhì phẩy bảy mươi bốn.

Bạn đang xem: đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2014

b/ cha trăm linh ba phẩy một trăm nhị mươi tám.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Mạng Xã Hội (Bản Chất Vai Trò Của Mạng Xã Hội)

c/ 928,456

d/ 705,014

Bài 2: (1điểm) mỗi ý đúng 0,25 điểm

 a/ 3561 m = 3,561 km 117 kg = 0,117 tấn

 

b/ 8000 dm2 = 80m2 1,5 tiếng = 90 phút

Bài 3: (1 điểm)

Ý - B. 0,09m2

Bài 4: (1 điểm) mỗi ý đúng 0,5 điểm

a/ Ý B. 3 b/ Ý C. 6,580

10

Bài 5: (1 điểm) mỗi ý đúng 0,25 điểm.

Xem thêm: Ngăn Ngừa Và Điều Trị Lông Mọc Ngược Ở Vùng Kín Như Thế Nào?

a/ S b/ S c/ Đ d/ Đ

Bài 6: (2 điểm) mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

*

Bài 7: (1,5 điểm)

Bài giải

thời hạn ô đánh đi tự A đến B là: (0,25 điểm)

10 giờ - 7 tiếng 15 phút = 2 tiếng 45 phút (0,25 điểm)

2 tiếng 45 phút = 2,75 giờ đồng hồ (0,25 điểm)


Quãng con đường AB nhiều năm là: (0,25 điểm)

48 x 2,75 = 132 (km) (0,25 điểm)

Đáp số: 132km (0,25 điểm)

Bài 8: (1,5 điểm)

Bài giải

diện tích mảnh đất hình thang ABCE: (0,25 điểm)

(10 +8) x 5 : 2 = 45 (m2) (0,25 điểm)

diện tích mảnh đất hình tam giác vuông EDC: (0,25 điểm)

6 x 8 : 2 = 24 (m2) (0,25 điểm)

diện tích s mảnh khu đất hình ABCDE: (0,25 điểm)

45 + 24 = 69 (m2) (0,25 điểm)

Đáp số: 69 m2

 

ankhanhtech.com.vn tiếp tục update các phần tiếp sau môn Toán học kì 2 lớp 5, các em tiếp tục theo dõi. 

kimsa88
cf68