Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 4

     

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (82.95 KB, 8 trang )


BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 4ĐỀ 1

1/ quý hiếm của chữ số 5 trong số: 571638 là:

2/ Số bự nhất trong những số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số tương thích cần điền vào chỗ chấm là:4/ 2 tiếng 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào khu vực chấm là:5/ mức độ vừa phải cộng của những số 10; 30; 50; 70 là:

a. 40 b. 30 c. Trăng tròn d. 10Phần II:

Câu 1: 1 điểm) Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 4

a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251

...............

Câu 2: mang lại hình tứ giác ABCD

a/ Cặp cạnh tuy vậy song là:………b/ những cặp cạnh vng góc là:………………c/ Góc tù nhân là góc: ………d/ Góc nhọn là góc: ………


Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng 15 cm.

..................

Câu 4: bây giờ tổng số tuổi bà bầu và tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổicon cùng tuổi mẹ.

.....................

ĐỀ 2Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm tư mươi triệu ba trăm nghìn tư trăm: ………

b) Chín trăm triệu khơng trăm linh chín ngàn tám trăm mười: ...

A

D

B


(2)

Câu 2. Viết từng số thành tổng:

a) 75 485 = ………b) 855 036 =………

Câu 3. Viết số thích hợp vào nơi chấm:1

2 a) 1 phút =………..giây ᄃ phút = …………giây

1

4 b) 1 rứa kỉ =………..năm ᄃ nắm kỉ =…………nămCâu 4. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a) 4 yến = ………..kg 1 tạ 5kg =………..kg

b) 8 tạ =…………kg 1 tấn 65kg =………..kg

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

............
...

Câu 6. Trong vườn nhà Nam có 120 cây cam với cây bưởi, trong những số ấy số cây cam nhiềuhơn số cây bưởi là 20 cây. Hỏi trong vườn công ty Nam tất cả bao nhiêu cây cam, bao nhiêucây bưởi?

.....................

ĐỀ 3Bài1: Khoanh vào câu trả lời đúng

A. 6kg5g = ...g. Số điền vào địa điểm chấm là:a, 6005 b, 605 c, 65

B. 1 phút 5 giây = ...giây. Số điền vào địa điểm chấm là:a, 650 b, 65 c, 56

C. Một miếng vườn hình vng tất cả cạnh 8 m . Diện tích hình vng là:a, 32m2 b, 64m2 c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:a, 45 b, 55 c, 50


(3)

- 46 307:...

- 125 317: ...

Xem thêm: Những Thương Hiệu Thời Trang Nổi Tiếng Của Mỹ Nổi Tiếng Toàn Cầu

Viết những số sau:

- tía mươi sáu nghìn tứ trăm: ...

- Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: ...

Bài 3: Điền dấu tương thích vào khu vực chấm:

89 999...90 000 89 800 ...89 786Bài 4: Xếp những số theo sản phẩm tự từ bự đến bé.

6750, 7650, 6507, 7560

... Phần 2: trường đoản cú luận

Bài1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021 b, 89 743 – 11 599

... ...... ...... ...

Bài 2: một lớp học gồm 36 học sinh , trong đó số học sinh nữ nhiều hơn nữa số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học tập đó gồm bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học sinh nam?


.....................

ĐỀ 4

Phần I: Hãy khoanh vào khu vực đặt trước những câu vấn đáp đúng. Bài xích 1:

a) Số “ bố triệu không trăm nhị mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:A 300028604 B 30028604 C 3028604 D 30286040b) Số béo nhất trong các số 5571; 6571; 5971; 6570

A 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570 bài 2: (1điểm)

a) cho biết thêm 56031 = 50000 +... + 30+1. Số thích hợp để viết vào chỗ trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000

b) chưng Hồ ra đi tìm kiếm đường cứu vớt nước vào thời điểm năm 1911. Năm đó thuộc nỗ lực kỷ nào?A. XVIII B XVI C. XXI D. XX

bài 3:


a) 4 tấn 29 kilogam =...kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 429 kilogam B. 4029 kilogam C. 4290kg D. 40029 kgb) 2 ngày 18 giờ =...giờ


(4)

a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 5……….... ………. …………... ………....……… ………. …………... ….

……… ………. …………... ………....2) tìm kiếm x:

a) x - 363 = 975 b) 815 – x = 207

………... ………. ………... ………. ………... ……….3) Tìm bằng cách thuận luôn thể nhất.

a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 1

………... ………. ………... ………... ………... ……….Phần III:

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 22m.Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 10 m. Tính diệntích hình chữ nhật đó.

ĐỀ 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng nhất.Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linh bố nghìn sáu trăm hai mươi

A. 18 003 620 B. 10083 620 C. 10 803 620 D. 10 620 803b. Sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn bảy trăm cha mươi mốt.

A. 6 045 731 B. 6 450 731 C. 6 504 731 D. 6 450 317c. Quý giá của chữ số 5 trong số 35 161 là:

A. 5 000 B. 500 C. 50000 D. 50Bài 2:

a) 3 tấn 5kg. Số điền vào địa điểm …..là:

A. 350kg B. 3050kg C. 3005kg D. 30050kgb) 2 giờ 15 phút =………. Số điền vào nơi ……..là:

A. 215 B. 17 C. 35 D. 135 c) vừa phải cộng của các số: 364; 290 cùng 636 là:

A. 430 B. 463 C. 327 D. 360II. Phần từ luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592 368517 – 74639


(5)

……… ………. ……….Bài 5: bài toán:

nhị thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 35 tạ thóc. Hiểu được thửa ruộng trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng lắp thêm hai là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

………………………

ĐỀ 6

I . Trắc nghiệm: Đánh lốt nhân vào ô trống em cho rằng đúng:1) Chu vi hình vng gồm cạnh 5 cm là:

a. 10cm b. 15 centimet c. Trăng tròn cm d. 25 cm2) Số tất cả 10 nghìn 5chục 3 đơn vị chức năng là:

a. 1053 b. 10503 c. 10053 d . 100053 3) Số tương thích điền vào khu vực (…): 5 tạ 3 kilogam = … kg là:

a. 53 kilogam b. 503 kg c. 5003 kilogam d. 50003 kg4) 9 rứa kỉ 70 năm là:

a. 97 năm b. 970 năm c. 907 năm5)Tổng nhì số là 8 và hiệu nhị số là 2 vậy số bé bỏng là:

a. 1 b. 2 c. 3 II. Từ bỏ luận:

1) Đặt tính rồi tính: 63723 – 59875 43697 + 1987

………..………..……….……….……….2) Tính x:

X – 987 = 437 X + 9625 = 9700

……………….……….……….……….3) Một xí nghiệp 2 tuần đầu từng tuần tiếp tế được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau mỗi tuần sản xuất 1000 sản phẩm. Hỏi trung bình hàng tuần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?


(6)

……………….……….……………………….……….………

ĐỀ 7

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là:

A. 7 200 B. 72 000 000 C. 7 200 000 D. 72 000

2. Trong số 1 056 900, chữ số 5 có giá trị là:

A. 500 000 B. 50 000 C. 5000 D. 500

3. 6 phút 36 giây = ... Giây.

A. 360 B. 376 C. 380 D. 396

4. Trung bình cộng của: 220; 240; 260 và 280 là:

A. 250 B. 260 C. 270 D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1) quý hiếm của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610 2) Chu vi của hình tam giác bên là 108 cm.

Bài 3: mang đến hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên những cặp song song với nhau.Trả lời:...

Xem thêm: Tìm Hiểu Nguyên Lý Hoạt Động Cơ Đốt Trong Là Gì? Cấu Tạo, Nguyên Lý Và Ứng Dụng

......Bài 4: tìm kiếm X:


a) X + 537 = 5250 b) 90532 – X = 26735

Bài 5: 1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352; 74328 – 5942; 5034 x 8; 14100 : 6

……………….……………….………

25 cm 35 cm

48 cm

A B


(7)

Bài 3: Một trường đái học tất cả 555 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái27 em. Hỏi ngôi trường Tiểu học tập đó bao gồm bao nhiêu học viên trai, bao nhiêu học viên gái ? ……………….………

ĐỀ 8

PHẦN I: Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng mang lại mỗibài tập dưới đây:

Bài 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn khơng trăm tư mươi hai” viết là:
A. 3 515 042 B. 3 515 420 C. 3 155 042 D. 3 515 024Bài 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng trăm ngàn C. Hàng ngàn D. Hàng trăm nghìn bài 3: Số 176 715 638 gồm mấy lớp?

A. 1 lớp B. 2 lớp C. 3 lớp D. 4 lớp

Bài 4: Số phù hợp viết vào chỗ chấm của một yến 7 kg = …..kg là: A. 107 B. 17 C. 170 D. 1700Bài 5: Số phù hợp viết vào khu vực chấm của 3 giờ 40 phút = ……phút là:A. 70 B. 340 C. 100 D. 220

Bài 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- thủ đô hà nội được tổ chức triển khai vào thay kỉ nào?

A. X B. XXI C. 15 XIX D. XX

Bài 7: Một hình vng có chu vi là 24cm, diện tích s của hình vng đó là:

A. 36cm B. 24cm C. 36cm2 D. 24cm2

Bài 8: mang lại hình bên: A

Cạnh AD tuy nhiên song cùng với cạnh nào tiếp sau đây ? BA. BC B. AB

C. CD D. DA

D CPHẦN II: từ bỏ luận:

Bài 1: thực hiện các phép tính sau (có để tính): (2điểm)

569564 + 310652 45000 – 21306 2570 x 5 41272 : 4


(8)

xăng- ti mét.

……….……………….………Bài 3: Tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ cộng lại được 41 tuổi. Bà bầu hơn bé 27 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?


Tài liệu liên quan


*
tư liệu Đề cưng cửng ôn tập thi cuối học kỳ Môn phần trăm - thống kê pdf 12 2 36
*
Tải cỗ đề kiếm tra giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ 2 năm 2019 - 2020 10 61 3
*
Tải cỗ đề bình chọn học kì 1 môn giờ Anh 7 bao gồm file nghe - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án + tệp tin nghe mp3 17 125 1
*
Tải cỗ đề khám nghiệm học sinh tốt môn giờ Việt lớp 3 - Đề thi học sinh xuất sắc môn tiếng Việt lớp 3 7 26 0
*
Tải bộ đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 năm 2019 - 2020 - Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn giờ Anh gồm đáp án 35 68 0
*
Tải cỗ đề kiểm tra 15 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 - Ôn tập giờ Anh lớp 11 6 24 0
*
Tải bộ đề khám nghiệm giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học năm trước - 2015 - Đề thi thân kì I môn Toán lớp 11 7 24 0
*
bài bác 2 khoanh tròn vào chữ cái đứng trước tên những kiểu hoán dụ 12 25 0
*
Tải cỗ đề khám nghiệm 1 ngày tiết lần 4 học tập kì 2 lớp 8 môn giờ Anh trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, nghệ an năm học tập 2017-2018 bao gồm đáp án - Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh 8 87 2
*
Tải bộ đề kiểm soát 1 máu môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 trường thcs Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học 2015 - năm 2016 - bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 bao gồm đáp án 9 56 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(22.27 KB - 8 trang) - Tải bộ đề ôn tập thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề bình chọn giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×