Top 20 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Chọn Lọc, Có Đáp Án

     

Đề đánh giá trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3 mang lại trẻ giúp những em củng chũm những kỹ năng và kiến thức đã học tập trên lớp cùng học thêm những kỹ năng và kiến thức mới. Thông qua việc rèn luyện và làm cho quen cùng với đề thi để giúp đỡ các em làm quen với phần nhiều dạng bài xích tập về ngữ pháp và bổ sung cập nhật thêm từ mới của môn tiếng Anh lớp 3. Sau đây, mời quý bố mẹ và các em cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: Top 20 đề thi tiếng anh lớp 3 chọn lọc, có đáp án

Hướng chỉ ra đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh cung cấp tiểu học theo Thông bốn 22

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm năm ngoái trường Tiểu học B yên ổn Đồng, nam Định

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm năm nhâm thìn được tải nhiều nhất

The first - semester examination

Time: 35 minutes

Mark The teacher’s remark


Exercise 1: Listen

a/ Listen và tick b/ Listen và number

1. Where when …../ Where are you from?

2. Can can’t ….../ Can you swim?

3. Sunday Saturday ….../ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ….../ It’s big và nice

5. Hãng apple April ….../ I lượt thích English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

Xem thêm: Xem Phim Trái Tim Bé Bỏng Phần 2 Tập Cuối Full Hd, Xem Phim Trái Tim Bé Bỏng Phần 2

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils


2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What do you vì chưng ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select & tick the letter A, B or C

1. Those are my……………. A. Pencil B. A pencil C. Pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What vì you do….. English lesson? A. During B. In C. On

5. These book are ………..the table. A. At B. On C. In

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vì you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

Xem thêm: Đại Lý Bóng Đèn Led Philips Tại Hà Nội, Đèn Led Philip Tại Hà Nội

When vì you have Maths?...............................................................................................………….