ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 11 LẦN 2

     
... Đáp án bài kiểm tra một tiết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... Got married when she was just eighteen & had three children.I studied for four years because I wanted to lớn be an accountant.I had a lot of new friends, & I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Telephone.Now I’m married,too.I live near Sally and we meet every week.She’s a student now, & I have a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2


*

*

... bài xích kiểm tra một huyết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ cùng tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... Premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. bài bác kiểm tra một máu Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... Khẩu trang khi lao cồn ở khu vực gồm nhiều bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan vào vai trò : + Điều hoà nồng đọ những chất dự trữ trong máu luôn ổn định, dự trữ. huyết : 18 soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... Mang đến quá trình dịch rời đợc kiên cố và khẻo hơn. tiết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học kì iMôn : Sinh học tập 8 I. Mục tiêu. 1. kiến thức.- cố đợc cấu trúc và tính năng của hệ ... Cụ thể nh :+ Vệ sinh ẩm thực ăn uống ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinh cá thể ( Răng mồm )+ ko dùng những chất kích yêu thích ( Rợu , bia ) Họ với tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinh học tập Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc bao gồm tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá phù hợp với O 2 theo phương trình phản ứng nào tiếp sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : cho các chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất nào dùng làm phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : lúc nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... Hiệu khiến ra các phản xạ ĐK cung cấp cao. (0.5)- giờ nói với chữ viết là phơng nhân thể để nhỏ ngời giao tiếp, trao đổi tay nghề với nhau. (1) . Ngời soạn: è cổ Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh học tập 8 - Trờng trung học cơ sở Đakrông. + Không nạp năng lượng thức ăn ôi thiu và nhiễm nhiều chất c hi.+ Ung nc.- Đi đái đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - tiếng nói và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. Being invited B. Inviting C. To be invited D. To invite Câu 15 : Choose the word which ... In a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. Has been working for OV for a year C. Is living in the capital N'Djamena D. Was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. Donation D. Gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned him against travel to the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer to...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used to lớn be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Chiến dịch B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. That they will keep silent B. To keep silent C. To keep silent please D. That they kept silent Câu 17 : Choose ... Be awared a mix of CDs for (26 ) _____ English & an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. In B. For C. With D. Of Câu 24 : A. Contests B. Poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: The teacher told his students ... Well-paid, it was well worth doing, & I would recommend it to lớn anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The tác giả ______. A. Was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... Be awared a mix of CDs for (26 ) _____ English & an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. With B. In C. Of D. For Câu 24 : A. Competitions B. Contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with him D. I wasn’t talking to him Câu 14 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... Reads Câu 10 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: If you bring ________ to lớn others, you are also a happy person. A. Happily B. Happy C. Happiest D. Happiness Câu 11 : Choose the...

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Giặt Beko Đúng Cách Sử Dụng Máy Giặt Beko 8Kg


... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used to be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Chiến dịch B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. Has been working for OV for a year C. Used lớn be a volunteer working in a remote village D. Is living in the capital N'Djamena Câu 29 : How did ... Wasn’t talking to him Câu 11 : Choose the best answer lớn complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. Buying B. Bought C. Buy D. To lớn buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học tập 6 Trường thcs Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... Trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn thanh xuân - 1 -Giáo án Tin học tập 6 Trường thcs Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... Viên:− Đề kiểm tra 2. học tập sinh:− học bài cũ, bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp tìm tra kiến thức và kỹ năng cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... Night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... Plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 huyết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1.

Xem thêm: Du Thuyền Trên Sông Hương - Đi Thuyền Ăn Tối Riêng Trên Sông Hương Giá Ưu Đãi

A. Bleak B. Jeans...
từ khóa: đề chất vấn 1 tiết hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề kiểm soát 1 tiết toán 12 chương logarit bao gồm đáp ánđề bình chọn 1 huyết chương oxi giữ huỳnh tất cả đáp ánđề kiểm soát 1 máu sinh học tập 10 hk2 gồm đáp ánđề đánh giá 1 tiết cả năm sinh 8 bao gồm đáp ánđề kiểm tra 1 huyết lớp 11đề kiểm tra 1 huyết lớp 11 môn tiếng anhđề bình chọn 1 tiết lớp 11 môn toánđề đánh giá 1 ngày tiết hóa 11 lần 4đề chất vấn 1 tiết lớp 11 chương điện li hóađề kiểm soát 1 máu hóa 11 lần 3đề kiểm soát 1 huyết số 11 kỳ 2 lần 1đề kiểm soát 1 tiết lớp 7 kì gấp đôi 1 vănNghiên cứu giúp sự biến hóa một số cytokin ở người bệnh xơ cứng phân bì hệ thốngNghiên cứu vớt sự có mặt lớp bảo vệ và kĩ năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong đk khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tiến công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời hạn trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANThơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhấn dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người dưới 18 tuổi lỗi lầm trong luật pháp hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động nàng theo quy định lao động nước ta từ thực tiễn những khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bản trong lòng bà mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8