Đề cương ôn tập toán 3 học kì 2

     

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp phần đa dạng bài bác tập, thuộc 3 đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán 3 bao gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập thật xuất sắc cho kỳ thi học tập kì 2 lớp 3 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán 3 học kì 2

Qua đó, còn hỗ trợ thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 3 cho học sinh của mình. Cụ thể mời thầy cô và các em học sinh cùng thiết lập đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số phù hợp vào bên dưới mỗi vạch:

Bạn đã xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


*

bài bác 2. Viết những số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn ko trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy nghìn sáu trăm cha mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết những tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền vết > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6.

Xem thêm: Thì Quá Khứ Hoàn Thành Là Gì, Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect Tense)

kiếm tìm số phệ nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. search số bé nhỏ nhất trong số số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết các số sau theo lắp thêm tự từ béo đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết những số sau theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

A, Số tức thì sau của 9999 là:…………..

F, Số tức thời sau của 65 975 là:…………..

B, Số liền sau của 8999 là:…………..

G, Số ngay tức khắc sau của trăng tròn 099 là:…………..

C, Số liền sau của 90 099 là:…………..

H, Số lập tức sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay tức khắc trước của 60 000 là:…………..

I, Số tức tốc trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tắp lự trước của 78 090 là:…………..

K, Số tức khắc trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số ngay tắp lự trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số thích hợp điền vào địa điểm trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích s là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: search X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe cài đặt chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe cộ tải như thế chở được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết nút chở của từng xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) kiếm tìm tích của số lớn số 1 có 4 chữ số với số chẵn khủng nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) tra cứu X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = 20 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe download chở được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe tải chở số mặt hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn mập nhất có 1 chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích yêu cầu tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức thì sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số phệ nhất trong số số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. Trăng tròn cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào tác dụng đúng:

Số tương thích cần điền vào khu vực chấm nhằm 6m 7cm = …… centimet là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo trang bị tự từ lớn đến nhỏ xíu là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một nhóm công nhân cần sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân này còn phải sửa bao nhiêu mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật kia là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kg gạo, túi đồ vật hai đựng được vội 3 lần túi sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi cả nhị túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ đồ vật tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn bắt buộc sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi vật dụng hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi đồ vật hai đựng được gấp 3 lần túi thiết bị nhất, cần cả hai túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi sản phẩm nhất.

Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay lập tức sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số mập nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là thiết bị sáu. Ngày 4 tháng 5 là máy mấy?

A. đồ vật tư

B. Sản phẩm năm

C. Vật dụng bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. đôi mươi cm²

D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). tìm kiếm x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một người đi xe hơi trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ fan đó đi ô tô đi được từng nào kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng công dụng mỗi mẫu được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Ăn Rau Muống Có Thai Ăn Rau Muống Tốt Không, Bà Bầu Ăn Rau Muống Được Không

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > mua file nhằm tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022