Đề Cương Ôn Tập Chương 3 Hình Học 8

     

Dưới đây là tài liệu Ôn tập Hình học tập 8 Chương 3 Tam giác đồng dạng được biên soạn và tổng vừa lòng đầy đủ, bám sát chương trình SGK. Trên đây, ankhanhtech.com.vn cầm tắt lại những kiến thức quan trọng đặc biệt về hàm số bậc nhất và bài tập giữa trung tâm ở Chương 3. Cỗ tài liệu hỗ trợ nội dung các bài học, lí giải giải bài xích tập vào SGK, phần trắc nghiệm online gồm đáp án và khuyên bảo giải vắt thể, cụ thể nhằm giúp các em hoàn toàn có thể tham khảo và so sánh với đáp án vấn đáp của mình. Ngoài ra các đề đánh giá Chương 3 được tổng hợp với sưu tầm từ nhiều trường trung học cơ sở khác nhau, các em hoàn toàn có thể tải file về tham khảo tương tự như làm bài thi trực tuyến đường trên hệ thống để được chấm điểm trực tiếp, từ bỏ đó nhận xét được năng lực của bản thân để có kế hoạch ôn tập hiệu quả. ankhanhtech.com.vn hi vọng đó là tài liệu hữu dụng giúp những em thuận tiện trong câu hỏi ôn tập. Mời các em thuộc tham khảo


AMBIENT

Đề cưng cửng ôn tập Hình học tập 8 Chương 3

A. Kiến thức cần nhớ

1. Tỉ số của nhị đoạn thẳng

- Tỉ số của nhì đoạn thẳng là tỉ số độ nhiều năm của bọn chúng theo cùng một đơn vị chức năng đo.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 3 hình học 8

- Tỉ số của nhì đoạn trực tiếp không phụ thuộc vào biện pháp chọn đơn vị chức năng đo.

2. Đoạn thẳng tỉ lệ

Hai đoạn trực tiếp AB và CD tỉ lệ thành phần với hai đoạn thẳng A"B" với C"D" nếu có tỉ lệ thức:

(fracABC mD = fracA"B"C"D") giỏi (fracABA"B" = fracC mDC"D")

3. Định lí Talet vào tam giác

Nếu một đường thẳng tuy nhiên song với một cạnh của tam giác và giảm hai cạnh còn lại thì nó định ra trên nhì cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

(B"C"parallel BC Rightarrow fracAB"AB = fracAC"AC;,fracAB"B"B = fracAC"C"C;,fracABB"B = fracACC"C)

4. Định lí Talet đảo

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác với định ra trên nhị cạnh đó rất nhiều đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thì con đường thẳng đó tuy nhiên song với cạnh còn lại của tam giác.

(fracAB"B"B = fracAC"C"C Rightarrow B"C"parallel BC)

5. Hệ quả:

Nếu một con đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và tuy vậy song với cạnh còn sót lại thì nó sản xuất thành một tam giác mới có tía cạnh tương xứng tỉ lệ với bố cạnh của tam giác sẽ cho.

(B"C"parallel BC Rightarrow fracAB"AB = fracAC"AC = fracB"C"BC)

Chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp con đường thẳng tuy vậy song với cùng một cạnh và cắt phần kéo dãn của nhì cạnh còn lại.

*

6. Tính chất đường phân giác vào tam giác

Trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân chia cạnh đối lập thành nhị đoạn thẳng tỉ lệ với nhì cạnh kề nhì đoạn ấy.

AD, AE là những phân giác trong và ngoại trừ của góc (widehat BAC), suy ra:

(fracDBDC = fracABAC = fracEBEC)

7.Khái niệm nhì tam giác đồng dạng:

a. Định nghĩa:Tam giác A"B"C" hotline là đồng dạng cùng với tam giác ABC nếu:

(widehat A" = widehat A,widehat B" = widehat B,widehat C" = widehat C;fracA"B"AB = fracB"C"BC = fracC"A"CA)

b. Định lí:Nếu một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của tam giác và song song với nhì cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác new đồng dạng cùng với tam giác đã cho

Chú ý: Định lí trên cũng đúng trong trường hợp mặt đường thẳng a cắt phần kéo dãn hai cạnh của tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh còn lại.

8.Các trường hòa hợp đồng dạng của nhì tam giácTrường hợp 1: Nếu bố cạnh của tam giác này tỉ trọng với ba cạnh của tam giác cơ thì nhị tam giác đó đồng dạng cùng với nhau.Trường hợp 2: ví như hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với nhì cạnh của tam giác kia và hai góc chế tạo bởi những cặp cạnh đó đều nhau thì nhị tam giác đó đồng dạng với nhau.Trường vừa lòng 3: nếu như hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng cùng với nhau.9.Các trường thích hợp đồng dạng của tam giác vuôngTrường hợp 1: nếu như tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông cơ thì nhị tam giác vuông kia đồng dạng cùng với nhau.Trường hòa hợp 2: Nếu tam giác vuông này còn có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì nhị tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.

Xem thêm: So Sánh Quạt Điều Hòa Và Máy Lạnh : Nên Chọn Mua Loại Nào? Có Nên Mua Quạt Điều Hòa Thay Cho Máy Lạnh

Trường thích hợp 3: Nếu cạnh huyền với một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ trọng với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì nhì tam giác vuông kia đồng dạng với nhau.10.Tính hóa học của hai tam giác đồng dạng:

nếu như hai tam giác đồng dạng cùng nhau thì:

- Tỉ số hai đường cao tương xứng bằng tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số hai đường phân giác tương xứng bằng tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số hai tuyến đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số các chu vi bởi tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số các diện tích bởi bình phương tỉ số đồng dạng.

B. Bài tập minh họa

Bài 1:Tính những độ dài x, y trong mỗi hình vẽ sau:

Hình 1:

*

Hình 2:

*

Hình 3:

*

Hướng dẫn

* Hình 1:

Vi tam giác ABC tất cả MN // BC

( Rightarrow fracAMMB = fracANNC) (định lí Talet)

(eginarraylhayfrac7,55 = fracx8\Rightarrow x = frac7,5.85 = 12endarray)

* Hình 2:

Vì AB // DE (Rightarrow fracABDE = fracCACE = fracCBCD)(hệ trái của định lí Ta-let)

Hay (frac36 = frac3,5y = fracx5)

Suy ra (x = frac3.56 = 2,5)

(y = frac3,5.63 = 7)

* Hình 3:

Tam giác ABC bao gồm BD là tia phân giác của góc BAC

( Rightarrow fracDBDC = fracABAC = frac812 = frac23)(T/c đường phân giác vào tam giác)

( Rightarrow fracDB2 = fracDC3)

( Rightarrow fracDB2 = fracDC3 = fracDB + DC2 + 3 = fracBC5 = frac155 = 3) (T/ccủa hàng tỉ số bằng nhau)

Vậy(fracDB2 = 3 Rightarrow ) DB = 3.2 = 6

Bài 2:Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ mặt đường cao AH.

a. Chứng tỏ (Delta HBA~Delta ABC)

b.Tính BC, AH, BH

c.Tia phân giác của góc B cắt AC cùng AH theo trang bị tự sinh hoạt M cùng N.Kẻ HI song song với BN (I( in )AC).Chứng minh AN2=NI.NC

Hướng dẫn

*

a. Hội chứng minh(Delta HBA ~ Delta ABC)

(Delta ) HBA và(Delta ) ABC có:

(widehat B m HA = widehat B m AC = 90^0left( GT ight))

(widehat A m BC): góc chung

Do kia :(Delta HBA ~ Delta ABC) (g.g)

b. Tam giác ABC vuông tại A (gt)

=>BC2 = AB2 + AC2

=> BC =(sqrt AB^2 + AC^2 )

(BC = sqrt 12^2 + 16^2 )

(BC = sqrt 144 + 256 = sqrt 400 = 20) (cm)

Vì(Delta ABC) vuông tại A nên:(S_ABC = frac12AH.BC = frac12AB.AC)

( Rightarrow AH.BC = AB.AC,hay,AH = fracAB.ACBC = = frac12.1620 = 9,6left( cm ight))

(Delta HBA~Delta ABC) (cmt)

(eginarraylRightarrow fracHBAB = fracBABC\Rightarrow HB = fracBA^2BC = frac12^220 = 7,2left( cm ight)endarray)

c.

Ta bao gồm tam giác AHI tất cả HI // MN (HI // BN)

( Rightarrow fracMHMA = fracNINA)(định lí ta let)

Mà (fracMHMA = fracHBAB) (vì BM là phân giác của góc B của tam giác ABH)

(fracHBAB = fracABBC)((Delta ABC ~ Delta HBA) )

(fracANNC = fracABBC) ( vì chưng BN là phân giác của góc B của tam giác ABC)

Suy ra(fracNINA = fracANNC Rightarrow AN^2 = NI.NC)

Trắc nghiệm Hình học 8 Chương 3

Đây là phần trắc nghiệm online theo từng bài học có câu trả lời và khuyên bảo giải đưa ra tiết.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Khối A Năm 2014, Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán Khối A Năm 2014

Trắc nghiệm Toán 8 Chương 3 Bài7

Đề khám nghiệm Hình học tập 8 Chương 3

Đề kiểm tra trắc nghiệm online Chương 3 Hình học 8 (Thi Online)

Phần này các em được gia công trắc nghiệm online trong thời gian quy định để kiểm tra năng lực và tiếp nối đối chiếu tác dụng và coi đáp án chi tiết từng câu hỏi.

Đề khám nghiệm Chương 3 Hình học 8 (Tải File)

Phần này các em hoàn toàn có thể xem online hoặc cài file đề thi về xem thêm gồm đầy đủ thắc mắc và lời giải làm bài.

(đang cập nhật)

Lý thuyết từng bài chương 3 và gợi ý giải bài bác tập SGK

Lý thuyết những bài học Hình học 8 Chương 3

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hình học 8 Chương 3

Trên đó là phần văn bản Ôn tập Hình học tập 8 Chương 3 Tam giác đồng dạng. Mong muốn với tài liệu này, các em sẽ ôn tập giỏi và củng cố kỹ năng và kiến thức một phương pháp logic. Để thi online và sở hữu file về máy các em vui miệng đăng nhập vào trang ankhanhtech.com.vn với ấn chọn tính năng "Thi Online" hoặc "Tải về". Ngoại trừ ra, các em còn có thể share lên Facebook nhằm giới thiệu đồng đội cùng vào học, tích trữ thêm điểm HP với có cơ hội nhận thêm phần lớn quà có giá trị từ HỌC247 !