Đầu Tháng Bếp Ăn Của Nhà Trường Dự Trữ

     
*Bạn đang xem: đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ

Đầu mon , nhà bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo mang đến 100 học tập sinh"bán trú"ăn 26 ngày , thực tiễn nhà trường có thêm 30 học sinh "bán trú"nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

(Tóm tắt và bài bác giải)


*

Bài giải

Hiện tại có số học sinh "bán trú" là:

100+ 30= 130 ( học sinh )

130 học sinh ăn uống số gạo đó vào số ngày là :

( 100+ 26 ): 130= trăng tròn ( ngày )

Đáp số :20 ngày


*

Bài giảiMột học sinh ăn không còn só gạo trong số ngày là :100 x 26 = 2600 ( ngày )Thực tế bên trường bao gồm thêm số học sinh là :100 + 30 = 130 ( học sinh )Số gạo dữu trự đủ mang lại 130 học viên ăn trong những ngày là :2600 : 130 = đôi mươi ( ngày ) Đáp số : đôi mươi ngày. 


100 học sinh ăn : 26 ngày

100+30 học sinh ăn uống :......ngày?

Thực tế số học viên là:

100 + 30 = 130 học sinh

Số gạo dữ trữ đủ ăn trong số ngày là :

26.100 : 130 = 20 ngày


Đầu tháng,bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ cho 100 học viên ""bán trú""ăn trong 26 ngày,thực tế nhà trường gồm thêm 30 học sinh""bán trú""nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày ?


100 học viên :26 ngày

Thêm 30 học sinh : ...?.. Ngày

Số học sinh sau lúc thêm gồm là:

100+30=130(học sinh )

Số ngày nếu như 1 học viên ăn thì nên là :

26*100=2600(ngày)

Số ngày trường hợp 56 học viên ăn thì nên là :

2600/130=20(ngày)

ĐS: 20 ngày 

 


đầu tháng bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh bán trú nạp năng lượng trong 26 ngày thực tế nhà trường tất cả thêm 30 học viên bán trú nữa hỏi số gạo dự trữ đầy đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày ? có tác dụng giúp mình tóm tắt luôn luôn nhé


Có toàn bộ số học viên nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Số gạo kia đủ mang lại 130 học viên ăn trong các ngày là :

26 x 100 : 130 = 20 ( ngày)

Đáp số : 20 ngày


Có vớ cả học viên là:

100 + 30 = 130 ( h/s )

Số gạo đó đủ đến 130 học viên ăn trong những ngày là:

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày )

đáp số: 20 ngày


đầu tháng,bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ cho 100 học tập sinh""bán trú"" ăn trong 26 ngày,thự tế đơn vị trường bao gồm thêm 30 học tập sinh""bán trú""nữa.hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày


giải 

1 học sinh ăn số gạo kia hết số ngày là :

100 * 26 = 2600 ( ngày )

số học sinh thực tế là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

số gạo dự trữ đầy đủ cho học sinh ăn số ngày là :

2600 : 130 = trăng tròn ( ngày )

đáp số : trăng tròn ngày
Xem thêm: Quyết Tâm Là Gì Và 5 Cách Tăng Sức Mạnh Ý Nghĩa Của Sự Quyết Tâm

đầu tháng , bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đủ cho học sinh bán trú ăn uống trong 26 ngày thực tiễn nhà trường có thêm 30 học sinh bán trú nữa . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày ? viết cả nắm tắt


đầu tháng,bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học viên "bán trú"ăn trong 26 ngày,thực tế nhà trường tất cả thêm 30 học sinh nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày?


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo kia đủ mang đến 130 học viên ăn trong những ngày là :

26 x 100 : 130 = trăng tròn ( ngày)

Đáp số : 20 ngày


 

Một học viên ăn toàn bộ hết số ngày là :

100 x 26 = 2600 ( ngày )

Số học tập sinh hiện giờ là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Số gạo đó đủ ăn uống số ngày là :

2600 : 130 = đôi mươi ( ngày ) 

Đáp số : đôi mươi ngày


Đầu tháng, phòng bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học viên "bán trú" ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường gồm thêm 30 học viên "bán trú" nữa. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày?

(Có trình bày "Tóm tắt" cùng "Bài giải")


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo đó đủ cho 130 học sinh ăn trong các ngày là :

26 x 100 : 130 = 20 ( ngày)

Đáp số : đôi mươi ngày

 

Đầu tháng,bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh "bán trú" nạp năng lượng trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường đã bao gồm thêm 30 hoc sinh "bán trú"nữa. Hỏi số gạo dự trữ ấy đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày.

 

Làm bắt tắt giúp mình luôn nha


Tóm tắt:

100 học sinh : 26 ngày

100 + 30 học sinh : ... Ngày ?

Giải:

Một học sinh ăn hết số gạo đó trong các ngày là: 100 x 26 = 2600 (ngày)

Thực tế, bên trường đã bao gồm số học sinh ăn phân phối trú là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ ấy đủ đến 130 học viên ăn trong: 2600 : 130 = đôi mươi (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày


Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ trữ gạo đủ đến 100 học viên bán trú ăn uống trong 26 ngày thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh bán trú nữa ra hỏi số gạo dự trữ chữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

1 học viên ăn hết số gạo kia trong:

26 x 100 = 2600 (ngày)

Với số học sinh lúc sau, số gạo đầy đủ cho:

2600:(100+30)=20 (ngày)

Đ/S:

_HT_


Thực tế nhà trường bao gồm số học viên là:

(100+30=130) (học sinh)

Một học viên ăn không còn lượng gạo trong các ngày là:

(26 imes100=2600) (ngày)

Vậy 130 học viên ăn hết số gạo dự trữ đó trong những ngày là:

(2600div130=20) (ngày)

Đáp số: (20) ngày.


Đầu tháng, bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ đến 100 học viên “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường tất cả thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày?
Xem thêm: Essay On My Dream House Essay In English For Students, My Dream House Essay In English For Students

Nếu một học viên ăn không còn số gạo đó thì nên cần số ngày là:

26 x 100 = 2 600 (ngày)

Tổng số học sinh sau khi bao gồm thêm là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là:

2 600 : 130 = đôi mươi (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày