ĐẦU THÁNG BẾP ĂN CỦA NHÀ TRƯỜNG DỰ TRỮ GẠO ĐỦ CHO 100 HỌC SINH BÁN TRÚ

     
*Bạn đang xem: đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú

Đầu mon , bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo mang đến 100 học sinh"bán trú"ăn 26 ngày , thực tiễn nhà trường tất cả thêm 30 học viên "bán trú"nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

(Tóm tắt và bài bác giải)


*

Bài giải

Hiện tại có số học sinh "bán trú" là:

100+ 30= 130 ( học sinh )

130 học sinh nạp năng lượng số gạo đó trong số ngày là :

( 100+ 26 ): 130= 20 ( ngày )

Đáp số :20 ngày


*

Bài giảiMột học sinh ăn hết só gạo trong số ngày là :100 x 26 = 2600 ( ngày )Thực tế nhà trường có thêm số học viên là :100 + 30 = 130 ( học viên )Số gạo dữu trự đủ đến 130 học sinh ăn trong những ngày là :2600 : 130 = 20 ( ngày ) Đáp số : trăng tròn ngày. 


100 học viên ăn : 26 ngày

100+30 học sinh ăn :......ngày?

Thực tế số học sinh là:

100 + 30 = 130 học sinh

Số gạo dữ trữ đầy đủ ăn trong số ngày là :

26.100 : 130 = trăng tròn ngày


Đầu tháng,bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học viên ""bán trú""ăn vào 26 ngày,thực tế đơn vị trường có thêm 30 học sinh""bán trú""nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày ?


100 học viên :26 ngày

Thêm 30 học sinh : ...?.. Ngày

Số học viên sau khi thêm có là:

100+30=130(học sinh )

Số ngày trường hợp 1 học sinh ăn thì cần là :

26*100=2600(ngày)

Số ngày trường hợp 56 học viên ăn thì cần là :

2600/130=20(ngày)

ĐS: trăng tròn ngày 

 


đầu tháng bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh bán trú ăn uống trong 26 ngày thực tế nhà trường bao gồm thêm 30 học viên bán trú nữa hỏi số gạo dự trữ đầy đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày ? làm giúp bản thân tóm tắt luôn nhé


Có tất cả số học viên nữa là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

Số gạo kia đủ đến 130 học sinh ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = 20 ( ngày)

Đáp số : trăng tròn ngày


Có tất cả học viên là:

100 + 30 = 130 ( h/s )

Số gạo đó đủ cho 130 học viên ăn trong các ngày là:

26 x 100 : 130 = trăng tròn ( ngày )

đáp số: đôi mươi ngày


đầu tháng,bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học tập sinh""bán trú"" ăn trong 26 ngày,thự tế nhà trường bao gồm thêm 30 học tập sinh""bán trú""nữa.hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày


giải 

1 học viên ăn số gạo kia hết số ngày là :

100 * 26 = 2600 ( ngày )

số học sinh thực tế là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

số gạo dự trữ đủ cho học viên ăn số ngày là :

2600 : 130 = đôi mươi ( ngày )

đáp số : trăng tròn ngày
Xem thêm: Tìm M Để 3 Đường Thẳng Đồng Quy D1:Y=(M+2)X, Tìm M Để 3 Đường Thẳng Đồng Quy Y=2X

đầu tháng , bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đầy đủ cho học viên bán trú ăn trong 26 ngày thực tế nhà trường bao gồm thêm 30 học sinh bán trú nữa . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày ? viết cả cầm tắt


đầu tháng,bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh "bán trú"ăn vào 26 ngày,thực tế đơn vị trường tất cả thêm 30 học sinh nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày?


Có toàn bộ số học viên nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo đó đủ mang lại 130 học sinh ăn trong các ngày là :

26 x 100 : 130 = trăng tròn ( ngày)

Đáp số : trăng tròn ngày


 

Một học viên ăn tất cả hết số ngày là :

100 x 26 = 2600 ( ngày )

Số học sinh bây giờ là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

Số gạo kia đủ nạp năng lượng số ngày là :

2600 : 130 = trăng tròn ( ngày ) 

Đáp số : 20 ngày


Đầu tháng, phòng bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh "bán trú" ăn trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường có thêm 30 học viên "bán trú" nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?

(Có trình bày "Tóm tắt" cùng "Bài giải")


Có tất cả số học viên nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo đó đủ cho 130 học viên ăn trong những ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : đôi mươi ngày

 

Đầu tháng,bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ mang đến 100 học viên "bán trú" ăn uống trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường đã có thêm 30 hoc sinh "bán trú"nữa. Hỏi số gạo dự trữ ấy đủ cho học viên ăn trong bao nhiêu ngày.

 

Làm nắm tắt giúp mình luôn luôn nha


Tóm tắt:

100 học viên : 26 ngày

100 + 30 học viên : ... Ngày ?

Giải:

Một học sinh ăn hết số gạo đó trong các ngày là: 100 x 26 = 2600 (ngày)

Thực tế, nhà trường đã tất cả số học viên ăn bán trú là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ ấy đủ cho 130 học sinh ăn trong: 2600 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày


Đầu tháng nhà bếp ăn của nhà trường dự trữ trữ gạo đủ mang đến 100 học sinh bán trú ăn trong 26 ngày thực tiễn nhà trường gồm thêm 30 học viên bán trú nữa ra hỏi số gạo dự trữ chữ kia đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?

1 học sinh ăn không còn số gạo kia trong:

26 x 100 = 2600 (ngày)

Với số học viên lúc sau, số gạo đủ cho:

2600:(100+30)=20 (ngày)

Đ/S:

_HT_


Thực tế đơn vị trường tất cả số học viên là:

(100+30=130) (học sinh)

Một học sinh ăn không còn lượng gạo trong những ngày là:

(26 imes100=2600) (ngày)

Vậy 130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ đó trong số ngày là:

(2600div130=20) (ngày)

Đáp số: (20) ngày.


Đầu tháng, bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh “bán trú” nạp năng lượng trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường gồm thêm 30 học viên “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?
Xem thêm: Máy Tính Giao Tiếp Với Con Người Và Máy Tính Giao Tiếp Thông Qua Gì?

Nếu một học sinh ăn không còn số gạo đó thì nên số ngày là:

26 x 100 = 2 600 (ngày)

Tổng số học sinh sau khi có thêm là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là:

2 600 : 130 = trăng tròn (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày