Đặc điểm của đảng cộng sản cầm quyền

     
*
Giới thiệuNghiên cứu lý luậnĐào tạo - Bồi dưỡngThực tiễnNhân vật - Sự kiệnDiễn đànQuốc tếTin tức Từ điển mở


Trang chủThực tiễnĐảng cộng sản nước ta cầm quyền trong tiến độ hiện nay

(LLCT)- report chính trị trên Đại hội XI của Đảng nhận định rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội X, so với công tác xây dừng Đảng, “công tác phân tích lý luận, tổng kết thực tế chưa làm tách biệt được một vài vấn đề về đảng nạm quyền...”(1), vị đó, trong thời gian tới nên “tăng cường phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một vài vấn đề về đảng cố kỉnh quyền”(2).

Bạn đang xem: đặc điểm của đảng cộng sản cầm quyền


Chưa bao giờ như trong quy trình tiến độ hiện nay, những vấn đề lý luận và thực tiễn về tạo ra đảng nạm quyền lại đính thêm bó ngặt nghèo với nhau mang đến như vậy. Đối với Đảng ta, vấn đề này luôn luôn cũ với cũng luôn luôn mới. Cũ là do vì, vẫn còn đấy đó những nguyên tắc cơ bản, đúng chuẩn của lý thuyết Mác - Lênin, của bốn tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản. Bắt đầu là do vì, lý thuyết Mác - Lênin, bốn tưởng hồ chí minh là trình bày mở, nghĩa là luôn luôn luôn được hấp thụ thêm năng lượng mới từ bỏ cuộc sống, duy nhất là trong tiến độ Đảng cụ quyền ở việt nam hiện nay, có tương đối nhiều điểm rất bắt đầu được chế định từ giai đoạn nước nhà vận hành theo nguyên lý thị trường lý thuyết XHCN, mở cửa, trái đất hóa, hội nhập quốc tế... Chẳng hạn, quan niệm chung duy nhất trên trái đất về “đảng cố gắng quyền” là 1 đảng chủ yếu trị vẫn giành được tổ chức chính quyền (có thể là thành công trong bầu cử hoặc bằng nhiều tuyến đường khác), dùng tổ chức chính quyền để thực hiện đường lối của đảng mình. Nắm nhưng, ở nước ta không đối kháng thuần như vậy. Sự thay quyền của Đảng cùng sản vn thể hiện ở việc đây là một đảng chủ yếu trị duy nhất trong làng hội Việt Nam, Đảng không gần như đang lãnh đạo cơ quan ban ngành mà còn chỉ huy cả hệ thống chính trị, rộng hơn là lãnh đạo toàn xã hội. Đối với đặc điểm này thì ý niệm “đảng thế quyền” như ở những nước trên quả đât không thể bao đựng được. Đảng ta cố kỉnh quyền theo nghĩa như thế, với phạm vi rộng lớn như thế, được xác minh trong thực tế và được chế định trong cả trong bản Hiến pháp, thể hiện kế quả của cách mạng nước ta trong suốt từng nào năm qua, diễn đạt sự tìm mọi cách kiên cường, không căng thẳng mệt mỏi của Đảng. Đảng được những tổ chức trong hệ thống chính trị cùng nhân dân giao cho trọng trách đó chứ không cần phải tự nhiên mà bao gồm và cứ từ bỏ nhận nhưng được. Đại hội XI của Đảng đã vận dụng sáng tạo và cải cách và phát triển thêm một bước những vấn đề cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng sài gòn về thành lập Đảng cố kỉnh quyền. Rất có thể thấy sự trở nên tân tiến đó được mô tả ở đều nội dung khôn xiết cơ bản sau:

Thứ nhất, quyền cơ mà Đảng “cầm” là được chế định bởi sự ủy thác của nhân dân.

Vai trò nuốm quyền của Đảng ta là tác dụng tất yếu hèn của cả quá trình phấn đấu kiên cường, bền vững của Đảng mang lại nền tự do của Tổ quốc, từ bỏ do, ấm no, niềm hạnh phúc của nhân dân. Trải qua từng nào cam go, test thách, nhân dân đang tin yêu Đảng, trao mang lại Đảng vai trò chỉ đường sự cách tân và phát triển của dân tộc. Và vấn đề đó cũng đúng như sự khẳng định ngay từ đầu thời dựng Đảng, lúc Đảng nêu mục đích sự ra đời, mãi sau và cải tiến và phát triển của Đảng là vì quyền hạn của Tổ quốc, của nhân dân, hình như Đảng không có mục đích gì khác. Chính vì vậy, Đảng ta không đều là Đảng của kẻ thống trị công nhân mà đồng thời còn là Đảng của nhân dân lao động và toàn dân tộc - đại diện thay mặt cho tác dụng của ách thống trị công nhân, quần chúng lao đụng và toàn dân tộc. Các đại hội gần đây của Đảng, trong các số đó có Đại hội XI, sẽ trở lại xác định quan đặc điểm đó theo đúng tư tưởng sài gòn nêu vào Đại hội II của Đảng (2-1951). Bắt đầu “cầm quyền” của Đảng ta là như vậy. Đây là vấn đề đầu tiên, đặc biệt quan trọng nhất, trong cả lý luận và thực tế về Đảng núm quyền mà hiện giờ cần chú ý. Luận cứ này dựa vào ba điểm: Theo đúng ý kiến của hồ Chí Minh, đúng thực tế của vn giai đoạn Đảng cố quyền và đấy là niềm từ bỏ hào của những người cùng sản Việt Nam, lúc Đảng còn là đại diện cho lợi ích của quần chúng lao đụng và của toàn dân tộc, và như thế Đảng sẽ vươn lên biến dân tộc. Quan sát ra những đảng cùng sản cùng đảng công nhân, đảng cánh tả khác trong làng mạc hội tiên tiến thì thực trạng cũng tương tự, khi xưng danh “đảng của ai” nêu trong cưng cửng lĩnh chủ yếu trị của mình, nhiều đảng cũng không bó khiêm tốn tự nhận chỉ cần đảng của giai cấp công nhân, nhưng mà hơn nữa, không ngừng mở rộng ra là của nhân dân.

Các hiệ tượng xây dựng Đảng cùng sản việt nam ngày càng được bổ sung và phát triển trên đại lý lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tứ tưởng hồ Chí Minh. Với hồ hết cơ sở cơ chế này vào thời kỳ Đảng thế quyền, giả dụ Đảng xa dân, dân xa Đảng thì Đảng sẽ ảnh hưởng mất rất là sống nội tại. Cũng chính vì thế, một vấn đề cơ phiên bản nhất đổi mới tâm điểm sống còn của Đảng ta là Đảng phải tuân hành nguyên tắc đính thêm chặt cùng với dân, quyền của Đảng được “cầm” luôn luôn luôn phải dựa trên sự ủy thác của chủ yếu nhân dân.

Thứ hai, Đảng phải luôn luôn luôn nâng cấp tầm kiến thức của mình; kiên định, kiên định hơn nữa; sáng sủa tạo, sáng chế hơn nữa công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh.

Chưa lúc nào công cuộc kiến thiết CNXH ở vn lại tất cả sự yên cầu rất cấp cho thiết của tất cả hai nguyên tố đó. Vào Di chúc, hồ chí minh gọi chính là cuộc “chiến đấu khổng lồ” “chống lại số đông gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo nên những cái mới mẻ, tốt tươi”. Đảng cụ quyền ko được phép chệch hướng, nghĩa là ko được phép sai lầm về mặt đường lối thiết yếu trị. Mà muốn thế, như nghị quyết Đại hội XI đã chỉ rõ: nên “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, vận dụng sáng chế và phân phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và công ty nghĩa làng mạc hội. Nâng cao khả năng chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng với của từng cán bộ, đảng viên, đầu tiên của cán bộ lãnh đạo nhà chốt những cấp; không xấp xỉ trong bất cứ tình huống nào”(3). Đảng luôn luôn phải có tư tưởng thay đổi mới, kiên cường đường lối đổi mới, luôn luôn tìm kiếm tòi, sáng tạo, vì cuộc sống thường ngày vô cùng phong phú, phát triển rất mau lẹ; điều đó không được cho phép Đảng giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc nhà quan, lạnh vội, đổi mới vô nguyên tắc. Trong thực tế là tiêu chuẩn của chân lý. Đảng yêu cầu sống trong trái tim thực tiễn, tổng kết trong thực tiễn cả ở trong nước và ngoài nước, đứng bên trên tầm cao của thừa nhận thức giải thích - thực tế để tìm ra và áp dụng quy luật nhằm đưa dân tộc vn chấn hưng trên tuyến phố XHCN. Yêu cầu tránh bảo thủ, trì trệ, đồng thời đề nghị tránh hấp tấp, tất tả trong thiết kế đường lối, chủ trương của Đảng. Trong đổi mới, vừa phải để ý đến những vấn đề mới nảy sinh, đúng lúc nghiên cứu, tổng kết để mạnh dạn bổ sung, cải tiến và phát triển kịp thời cương cứng lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, vừa đề nghị cẩn trọng.

Bảo thủ, trì trệ, không chịu xẻ sung, trở nên tân tiến cương lĩnh, mặt đường lối, chủ trương khi tình trạng trong nước và nước ngoài có sự biến chuyển chuyển, biến hóa là không xứng đáng với một đảng tiên phong, một đảng năng động, sáng sủa tạo, một đơn vị khởi xướng đổi mới toàn vẹn đất nước. Nhưng, hấp tấp, vội vàng, không tráng lệ nghiên cứu, tổng kết nhưng đã sửa đổi mặt đường lối, chủ trương, chính sách thì nguy cơ chệch hướng XHCN sẽ vươn lên là hiện thực. Ở đây, bài toán “thiết kế” nội dung đường lối có tầm quan trọng đặc biệt đặc biệt, vày “sai một ly đi một dặm”. Phải tính toán cẩn thận trên cơ sở nghiên cứu khoa học lý luận chủ yếu trị, quy tụ và phát huy được trí thông minh của tập thể, buộc phải có khả năng chính trị vững vàng, phối kết hợp tính kỹ thuật với tình hình thực tế nhạy cảm của quốc gia và của nhân loại để đưa ra đường lối, nhà trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp. Vì vậy, việc cải tiến và phát triển cương lĩnh, đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng trong quy trình tiến độ cách mạng bắt đầu thuộc về bản lĩnh chính trị, ở trong về nghệ thuật và thẩm mỹ cầm quyền, lãnh đạo.

Thứba,Đảng rứa quyền yêu cầu trong sạch, vững to gan để kéo dài và đẩy mạnh vai trò của mình.

Vai trò nắm quyền của Đảng sẽ bị suy yếu hèn và thậm chí còn bị mất đi trường hợp Đảng bị thoái hóa, đổi thay chất. Sài gòn đã cảnh báo rằng: một dân tộc, một đảng cùng mỗi nhỏ người, ngày ngày qua là vĩ đại, bao gồm sức thu hút lớn, không nhất định bây giờ và sau này vẫn được mọi người yêu quý và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, ví như sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vị đó, Đảng phải tiếp tục tự thay đổi mới, từ bỏ chỉnh đốn phiên bản thân mình. Sự cụ quyền của Đảng và việc Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn để bảo đảm an toàn sự vào sạch, vững mạnh mẽ của Đảng phần nhiều là nhị vế vớ yếu như nhau trong lôgích cải cách và phát triển nội tại của một đảng bao gồm trị như Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Xem thêm: Sai Lầm Khi Cho Trẻ Uống Nhiều Sữa Tươi Có Tốt Không ? Trẻ Nên Uống Sữa Tươi Từ Khi Nào

Hơn 81 năm sẽ qua, Đảng ta đã cứng cáp qua bao thử thách, đã đạt được nhiều thành tựu rất đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc lịch sử, mà lại vẫn còn một số hạn chế như Đại hội XI đang chỉ ra. Đáng để ý nhất là, Đại hội XI có nêu ra mức độ nghiêm trọng hơn cùng nhiều biểu hiện mới rộng về những tiêu cực trong Đảng so với Đại hội X và các Đại hội trước này đã nêu: “Tình trạng suy thoái và khủng hoảng về bao gồm trị, bốn tưởng, đạo đức, lối sinh sống trong một bộ phận không nhỏ dại cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan tiền liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội không được ngăn chặn, đẩy lùi ngoài ra tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với việc phân hóa giàu nghèo với sự yếu hèn trong quản lý, điều hành của khá nhiều cấp, những ngành có tác dụng giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng cùng Nhà nước, đe dọa sự ổn định, cách tân và phát triển của đất nước”(4). Với đều mức độ càng ngày nghiêm trọng hơn và ngày càng gồm thêm những biểu lộ tiêu cực bắt đầu trong một Đảng vắt quyền như vậylà sự báo động lớn cho sự tồn vong của chính bản thân sự nuốm quyền của Đảng.

Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác thiết kế Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, có tương đối nhiều giải pháp, biện pháp, tuy nhiên phải giải quyết được hai vụ việc lớn sau:

Một là, đề phòng với khắc phục những biểu thị tiêu cực: quánh quyền, quánh lợi, cách biệt nhân dân, quan liêu, tham nhũng; khắc phục tình trạng một số trong những cán bộ, đảng viên thoái hóa, đổi mới chất, suy thoái và phá sản tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống... Không để mang lại Đại hội sau của Đảng lại có nhận định về xấu đi như đang nêu hoặc nghiêm trọng hơn. Sự việc tiêu cực trong Đảng thế quyền, mọi khi được nhắc đi, kể lại, nhưng mà ở những tiến trình sau lại trầm trọng rộng so với giai đoạn trước thì sự nuốm quyền của Đảng dù là được ghi trong Hiến pháp đi chăng nữa cũng biến thành chỉ là hiệ tượng mà thôi. Hai là, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh dân chủ trong điều kiện một Đảng. Dân công ty trong Đảng là đk tiên quyết bảo vệ dân chủ quanh đó xã hội. Vụ việc dân công ty của một xóm hội không phụ thuộc vào vào số lượng của những chính đảng, mà nhờ vào vào nhiều yếu tốvà đa phần là nhờ vào vào bản thân chất lượng của đảng nạm quyền. Buộc phải thực hiện giỏi nguyên tắc cơ phiên bản là triệu tập dân chủ. Dân chủ một khía cạnh được đảm bảo an toàn bằng thể chế mặt khác rất quan trọng đặc biệt là đề xuất được bảo đảm và phát huy trong thực tế. Do vậy, tp hcm đã nhấn mạnh vấn đề việc thực hành dân chủ một phương pháp thực sự sinh sống trong Đảng chứ không hẳn nói suông. ước ao thực hiện tốt điều này, trên thực tiễn Đảng nuốm quyền buộc phải nghiêm tự khắc kiểm điểm và tiến hành thật xuất sắc nguyên tắc “Đảng chuyển động trong kích thước Hiến pháp với pháp luật” - điều mà trong bản Hiến pháp nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa vn (năm 1992) sẽ ghi. Đảng thay quyền, Đảng chỉ huy nhưng trong đk xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vày nhân dân, vì nhân dân, Đảng nên tự khép mình vào khuôn khổ Hiến pháp cùng pháp luật, không chuyển ra ngẫu nhiên quyết định nào trái luật, đứng trên luật.

Thứtư, tiếp tục thay đổi phương thức chỉ huy của Đảng cầm cố quyền đối với hệ thống bao gồm trị và toàn xóm hội.

Trước hết, khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm nắm hoặc buông lỏng lãnh đạo những cơ quan làm chủ nhà nước. Trong điều kiện mới, sự chỉ đạo của Đảng quan trọng đặc biệt nhất là thông qua Nhà nước pháp quyền. Hai là, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan chỉ huy của Đảng từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể song song với phân phát huy ý thức chủ động, sáng tạo và nhiệm vụ cá nhân, độc nhất là nhiệm vụ của tín đồ đứng đầu. Ba là, đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng so với Mặt trận nước nhà và các đoàn thể nhân dân, tôn trọng nguyên tắc thương lượng dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động của Mặt trận. đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên chuyển động trong những cơ quan bên nước, chiến trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Bốn là, thay đổi cách ra nghị quyết, triệu tập lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chủ yếu trong Đảng, tương khắc phục chứng trạng rườm rà, bất hợp lí về thủ tục, giàm giảm giấy tờ, hội họp; sâu sát thực tiễn cơ sở; nói đi đôi với làm.

Mọi sự tiếp tục thay đổi phương thức chỉ huy của Đảng đều dựa trên nguyên tắc: Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công ty trương, bằng thể chế hóa; bằng khối hệ thống tổ chức; bởi sự hoạt động tích cực của lực lượng cán bộ, đảng viên trong số cơ quan công ty nước, trận mạc và những đoàn thể thiết yếu trị - xã hội; bằng quản lý công tác cán bộ; bởi sự gương chủng loại của cán bộ, đảng viên;bằng sự khám nghiệm thường xuyên trong số tổ chức đó...

Quan niệm về đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng như trên được Đảng nêu ra từ bỏ lâu, cho Đại hội XI, mộtlầnnữađược khẳng định lại. Có mấy điểm cần lưu ý trong tiến trình hiện nay:

- biện pháp thật ví dụ trách nhiệm, quyền hạn của tín đồ đứng đầu vào cơ quan, máy bộ Đảng, ko để chứng trạng vừa không mô tả rõ mục đích của mình, vừa trình bày độc đoán, chăm quyền. Có tương đối nhiều nơi, nhiều tình huống cần có sự quyết đoán của người đứng đầu thì lại bị “trói” vày cơ chế người đứng đầu cũng có một phiếu biểu quyết tựa như các người khác. Ngược lại, bởi nhiều mưu mô tinh vi, bao gồm nơi fan đứng đầu tìm giải pháp áp đặt ý kiến của chính bản thân mình trong làm việc Đảng, mà vấn đề đó chỉ lộ rõ sự nguy hại khi chủ kiến đó là sai gây tai hại lớn cho tổ chức triển khai Đảng, làm mất đi thanh danh của Đảng, có tác dụng giảm tín nhiệm của dân so với Đảng.

- cách tiến hành lãnh đạo của Đảng nắm quyền có đặc điểm “động”, linh thiêng hoạt, ngay cả ở từng cấp đều phải sở hữu sự linh hoạt khác nhau. Ở cấp cửa hàng mà cực đoan, máy móc khi có tình huống xảy ra mà cứ ngồi bàn cùng với nhau việc đó ở trong về “sân” của Đảng, việc kia ở trong về “sân” của chính quyền thì bao gồm khi các bước không được giải quyết và xử lý đúng đắn, kịp thời. Trong vô số nhiều trường hợp, ở một số trong những địa phương, các đại lý thường có tâm lý muốn sử dụng con lốt của Đảng cho “oai”, cho nên vì vậy mới dẫn cho tình trạng có không ít việc đề nghị do chủ yếu quyềncấpcơ sở ký phát hành để triển khai mới đúng thì việc đó lại được chuyển mang đến Đảngbộcơ sởgiải quyết. Thành ra, công việc của Đảng cỗ cấp cơ sở có khá nhiều khi khôn xiết vụn vặt, vừa sai tầm của một Đảng nuốm quyền, vừa sai nguyên tắc vận hành của một công ty nước pháp quyền.

Xem thêm: 1 Bánh Ma Túy Nặng Bao Nhiêu Tiền, Một Bánh Heroin Nặng Bao Nhiêu Gam

____________________

Bài đăng bên trên Tapcj chí Lý luận thiết yếu trị số 7-2011

(1),(2),(3),(4) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm XI, NXB bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.172-173, 155, 255, 173.