Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay

     
It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Bạn đang xem: Công tác xây dựng đảng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay


khuôn khổ chữ: fonts size:
*
*
*

*

(TGAG)- Năm 2014, những cấp ủy Đảng đã quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và chuyển động quần chúng, triệu tập khắc phục số đông hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm từ bỏ phê bình với phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) đính với triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị, đã dành được một số kết quả:


Công tác chính trị, tứ tưởng thường xuyên được quan tâm đổi mới nội dung, vẻ ngoài và phương pháp truyền đạt, phù hợp với từng đối tượng, kịp thời đưa tin đến cán bộ, đảng  viên cùng nhân dân... Liên tục tổ chức tuyên truyền công ty trương, đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước. Tổ chức tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm đối với những sự kiện thiết yếu trị quan tiền trọng, các dịp lễ lớn của Đảng, dân tộc; tổ chức chặt chẽ, có công dụng các đợt tuyên truyền sâu rộng làm phản đối trung quốc hạ đặt phạm pháp giàn khoan thành phố hải dương 981 trong thềm châu lục và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; từng bước một kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt các sở, ngành tỉnh với địa phương tương tự như nhân sự Ban Chấp hành đảng bộ những cấp đính thêm với sẵn sàng nhân sự nhiệm kỳ tới. Các địa phương, đơn vị tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ tiến trình 2010 - 2015 và giai đoạn 2015 - 2020. Công tác bảo đảm an toàn chính trị nội cỗ được chú trọng, đúng lúc thẩm tra, tóm lại các trường hợp cán cỗ có sự việc về lịch sử hào hùng chính trị, góp phần thiết thực cho công tác làm việc quy hoạch, đào tạo và giảng dạy và thực hiện cán bộ. 

Công tác kiểm tra, đo lường và thống kê có những chuyển biến rõ nét, đóng góp góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối hệ thống chính trị và đương đầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chất lượng kiểm tra được nâng lên, tập trung kiểm tra, thống kê giám sát việc khắc phục phần đa hạn chế, điểm yếu sau kiểm điểm từ bỏ phê bình với phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 về tạo Đảng gắn thêm với tiến hành Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị.

Chủ động tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác làm việc nội chính, dành được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững an ninh - chính trị, phạt triển tài chính - làng hội. Những địa phương và những ngành hay xuyên kết hợp triển khai thực hiện nhiều phương án đồng bộ, kịp thời, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo; kịp thời đấu tranh ngăn ngừa các chuyển động chống phá của các thế lực thù địch... 

Tổ chức cửa hàng triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của cục Chính trị. Việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, thi công đời sống văn hóa truyền thống ở khu cư dân gắn với trào lưu thi đua yêu thương nước, kiến thiết nông thôn bắt đầu được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chính sách, chính sách gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, chăm sóc đời sống, cống hiến và làm việc cho đội ngũ công chức, fan lao cồn và lực lượng vũ trang triển khai đầy đủ, kịp thời.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Cóc Kiện Trời

Bên cạnh tác dụng đạt được, còn số đông tồn tại, hạn chế đó là: công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng xuất hiện chưa toàn diện. Công tác cải cách và phát triển đảng viên một số nơi còn biểu hiện chạy theo số lượng, chưa đảm bảo chất lượng, quy trình, thủ tục. Một trong những cấp ủy cùng Ủy ban Kiểm tra những cấp thiếu chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo điều khoản của Điều lệ Đảng. Công tác phòng, phòng tham nhũng chưa phát huy hiệu quả tích cực. Câu hỏi tập hòa hợp quần bọn chúng ở một số nơi chưa thật sự nhiều dạng, chưa thu hút đối tượng người sử dụng tham gia. Một vài phong trào thi đua còn đuổi theo thành tích, quality thiếu tính bền vững; công tác làm việc dân vận chính quyền ở một trong những cơ quan lại hành thiết yếu chuyển biến còn chậm...

Năm 2015, là năm cuối trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh việc bức tốc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ thiết yếu trị của địa phương, đối kháng vị; những cấp ủy Đảng tập trung sẵn sàng và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến cho tới Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm XII của Đảng. Để đóng góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trên, công tác làm việc xây dựng Đảng và di chuyển quần bọn chúng cần ân cần thực hiện giỏi một số trọng trách sau:

Thứ nhất, thường xuyên thực hiện nay có công dụng Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về gây ra Đảng, thêm với học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về trung thực, trách nhiệm; gắn thêm bó với nhân dân; đoàn kết, xây đắp Đảng vào sạch, vững mạnh. Phòng, chống sự suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kéo dài và thực hiện trang nghiêm các nguyên tắc, kỷ cương cứng của Đảng, tốt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Xem thêm:

Thứ hai, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ những cấp tiến cho tới Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh lần trang bị X; đảm bảo an toàn tăng cường đoàn kết, nâng cấp năng lực lãnh đạo, mức độ chiến đấu của những tổ chức Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết xong điểm những đơn thư tố cáo và dấu hiệu vi phạm so với cán bộ, đảng viên. Tăng tốc sự chỉ đạo của Đảng so với công tác phòng, kháng tham nhũng, lãng phí. Tổ chức triển khai các trào lưu thi đua yêu thương nước và các chuyển động tuyên truyền mừng đón các ngày lễ lớn của dân tộc.  

Thứ ba, tổ chức tốt việc đem phiếu tín nhiệm so với thành viên lãnh đạo ghép ủy và cán cỗ lãnh đạo trong số cơ quan liêu Đảng, đơn vị nước, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chủ yếu trị - buôn bản hội. 

Thứ tư, tạo biến đổi rõ rệt đối với các cấp cho ủy Đảng, cả khối hệ thống chính trị, vào đoàn viên, hội viên cùng nhân dân về bức tốc và thay đổi sự lãnh đạo của Đảng so với công tác dân vận trong thực trạng mới; tăng cường khối đại liên hiệp toàn dân, củng nỗ lực niềm tin, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện chiến thắng chủ trương, quyết nghị của Đảng, chế độ pháp luật trong phòng nước.