Tổng hợp kiến thức toán lớp 4 chi tiết nhất

     

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn tập lại những dạng toán cơ phiên bản và đặc biệt ở lịch trình toán lớp 4. Đây là cách đệm để các em học xuất sắc toán lớp 5.Bài học này ankhanhtech.com.vn đã tổng hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4các bài xích toán, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng trung khu để những con ôn tập cùng củng nỗ lực kiến thức.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 4 chi tiết nhất

1. Ôn tập về số từ nhiên.

1.1. Số cùng chữ số

- cần sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (từ 0 đến 9)

Có 90 số bao gồm 2 chữ số (từ 10 cho 99)

Có 900 số gồm 3 chữ số (từ 100 mang đến 999)

Có 9000 số gồm 4 chữ số (từ 1000 mang lại 9999)

- Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất là số 0. Số tự nhiên lớn tuyệt nhất không có

- hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau một đối chọi vị.

- những số bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hotline là số chẵn. Nhì số chẵn thường xuyên hơn yếu nhau 2 đối kháng vị.

- những số tất cả chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 điện thoại tư vấn là số lẻ. Nhị số lẻ liên tiếp hơn hèn nhau 2 đối chọi vị.

1.2. Hàng cùng lớp

*

Hàng đối kháng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Cách đọc số từ nhiên.

Để đọc những số thoải mái và tự nhiên ta phát âm từ trái lịch sự phải, tuyệt từ sản phẩm cao tới hàng thấp.

Các chữ số từ buộc phải sang trái thứu tự thuộc hàng đối chọi vị, sản phẩm chục, sản phẩm trăm, mặt hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn nghìn, ...

Hàng đối kháng vị, sản phẩm chục, hàng trăm hợp thành lớp đối chọi vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn nghìn đúng theo thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được cấp lên n lần đồng thời những số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một trong những đúng bởi (n - 1) lần số hạng được vội vàng lên

Nếu số hạng bị giảm sút n lần, đồng thời các số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng kia bị giảm đi một vài đúng bằng (1 -) số hạng bị sút đi.

Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn

Tổng của một số trong những lẻ và một vài chăn là một trong những lẻ

Tổng của hai số trường đoản cú nhiên thường xuyên là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ thuộc tăng hoặc bớt n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi

Nếu số bị trừ được vội vàng lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một vài đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội lên n lần thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tăng thêm n solo vị, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n solo vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích nếu thừa số được vội lên n lần đồng thời tất cả một quá số khác bị giảm đi n lần thì tích không đổi.

Trong một tích giả dụ thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được vội vàng lên n lần và ngược lại trong một tích gồm một quá số bị sụt giảm n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, giả dụ có ít nhất một thừa số chẵn thì tích đó chẵn

Trong một tích, nếu một vượt số được tăng thêm a solo vị những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích có thêm a lần tích những thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số các lẻ với có ít nhất 1 vượt số có tận cùng là 5 thì tích có tận cùng là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, nếu số bị chia tăng hoặc giảm xuống n lần (n > 0) đôi khi số chia không thay đổi thì yêu thương cũng tạo thêm (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, nếu tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia không thay đổi thì thương sụt giảm n lần với ngược lại.

Trong một phép chia, số phân tách và số bị phân chia cùng tăng hoặc sút n lần thì thương ko đổi.

Trong một phép chia bao gồm dư, nếu như số bị chia và số phân tách cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng khá được gấp (giảm) n lần.

1.7. Hàng số

*

1.8. Dấu hiệu chia hết cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu chia hết cho 2: các số gồm tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết mang lại 2

Dấu hiệu phân chia hết mang lại 5: những số bao gồm tận thuộc là 0, 5 thì phân tách hết mang đến 5

Dấu hiệu phân chia hết cho 3: những số có tổng các chữ số chia hết mang đến 3 thì phân tách hết mang đến 3.

Dấu hiệu phân tách hết cho 9: các số tất cả tổng các chữ số chia hết mang lại 9 thì phân tách hết cho 9.

2. Ôn tập về phân số và những phép tính phân số

2.1. Quan niệm phân số

*

*

2.2. đặc thù cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang cho.

Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu mã số

Trong nhì phân số tất cả cùng mẫu mã số:

Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé xíu hơn.Phân số nào có tử số lớn hơn nữa thì phân số đó khủng hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

b) So sánh những phân số cùng tử số

Trong hai phân số có cùng tử số:

Phân số nào bao gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó béo hơn.Phân số nào có mẫu số lớn hơn vậy thì phân số đó bé xíu hơn.Nếu mẫu mã số bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác chủng loại số, ta rất có thể quy đồng chủng loại số nhị phân số kia rồi so sánh các tử số của nhị phân số mới.

2.4. Những phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cùng hai phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta cùng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Xem thêm: Cách Nhân Số Tự Nhiên Cho Số Phẩy, Nhân Một Số Thập Phân Với Một Số Thập Phân

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số đầu tiên cho mẫu số của phân số máy hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với chủng loại số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân tách một phân số cho một phân số, ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số đồ vật hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu mã số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Để đo trọng lượng các đồ gia dụng nặng sản phẩm chục, mặt hàng trăm, hàng trăm ki-lô-gam, người ta dùng những đối chọi vị: yến, tạ, tấn.

Để đo cân nặng các vật nặng sản phẩm chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn gam, bạn ta dùng những solo vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng đều gấp 10 lần đối chọi vị nhỏ hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều nhát 1/10 lần đối chọi vị to hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị đo độ dài gần như gấp 10 lần solo vị bé nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài gần như kém 1/10 lần đối kháng vị to hơn liền trước nó.

Một số đơn vị đo diện tích s: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - rứa kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon ba, tháng năm, tháng bảy, mon 8, tháng mười, mon mười nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng hai bao gồm 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa đủ cộng

4.1. Bài toán tìm số vừa đủ cộng

Một vài kiến thức cần nhớ

Muốn tra cứu số vừa đủ cộng của không ít số, ta tính tổng của các số đó, rồi rước tổng đó phân tách cho số các số hạng.

Ví dụ: tra cứu trung bình cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cộng của dãy giải pháp đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài xích toán: tìm kiếm số hạng khi biết trung bình cùng và số hạng khác.

*
*

5. Ôn tập dạng tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu

*

6. Ôn tập tìm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số đó.

6.1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

*

6.2. Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi triển khai phép tính ta tiến hành từ yêu cầu qua trái

Ta thứu tự có các tích riêng máy 1, 2, 3… khi đặt tính nhớ phải kê thẳng hàng các chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện tại phép tính theo vật dụng tự từ trái qua phải.

Có đủ 3 phép tính vào phép chia gồm: Chia kế tiếp nhân rồi sau cuối trừ.

Trong phép chia bao gồm dư thì số dư lúc nào cũng bé dại hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: ao ước cộng nhị số tự nhiên ta rất có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Cộng các chữ số làm việc từng hàng theo vật dụng tự từ bắt buộc sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: mong mỏi trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia thế nào cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

Trừ những chữ số sống từng sản phẩm theo thứ tự từ nên sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, mặt hàng trăm, hàng nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng lên a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm a x 2

Nếu giảm chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ sút lên a x 2 solo vị

Nếu sút chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ giảm lên a x 2 1-1 vị

Nếu gấp một chiều nào kia của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích s sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần.

Nếu giảm một chiều nào kia của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ giảm xuống số lần

Trong hình vuông, nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm 4 x a đối kháng vị

Trong hình vuông nếu cạnh tăng thêm a lần thì diện tích tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn mặc tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích s hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và ăn diện tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích s hình thoi

Cho hình thoi ABCD bao gồm AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD với hình tam giác COD rồi ghép cùng với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

Xem thêm: Cách Lắp Ổ Đĩa Dvd Vào Máy Tính Bàn Pc, Máy Tính Đồng Bộ, Lắp Ram, Ổ Cướng Ssd Và Ổ Dvd

*

Dựa vào hình mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ nhiều năm hai đường chéo chia đến 2 (cùng đơn vị đo)

*

(Trong đó: S là diện tích s hình thoi; m, n là độ dài của hai tuyến phố chéo)

Trên đó là bàitổng hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm giúp các em ôn tập, củng cầm cố kiến thức phục vụ cho học toán lớp 5. Các em thâm nhập thêm khóa huấn luyện và đào tạo toán online của ankhanhtech.com.vn để tìm hiểu nhiều kiến thức hay nhé.