CHO LỤC GIÁC ĐỀU ABCDEF CÓ TÂM O

     

Các vectơ bởi vectơ OC→có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của lục giác là: AB→, ED→.

Bạn đang xem: Cho lục giác đều abcdef có tâm o

Vậy có 2 vectơ thỏa mãn yêu cầu.


Cho hình bình hành ABCD. Xác minh nào sau đó là đúng?

A. AC→+BD→=2BC→​;

B. AC→+BC→=AB→;

C. AC→+BD→=2CD→;

D. AC→+AD→=CD→.


Cho hình ngũ giác những ABCDE chổ chính giữa O. Chứng tỏ rằng: OA→+OB→+OC→+OD→+OE→=0→.


*

Cho nhì điểm tách biệt A cùng B. Điều kiện nhằm điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

A. IA = IB;

B. IA→=IB→;

C. IA→=−IB→;

D. AI→=BI→.


Cho ngũ giác ABCDE. Hotline M, N, P, Q, R theo lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EA. Minh chứng hai tam giác EMP cùng NQR gồm cùng trọng tâm.


Cho tam giác ABC nội tiếp trong mặt đường tròn (O). Gọi H là trực trọng điểm tam giác ABC và B’ là vấn đề đối xứng với B qua tâm O. Hãy so sánh những vectơ AH→và B"C→, AB"→và HC→.


Cho tam giác ABC vuông trên A. Xác minh nào sau đây là sai?

A. AB→.AC→BA→.BC→​;

B. AC→.CB→AC→.BC→​;

C. AB→.BC→CA→.CB→;

D. AC→.BC→BC→.AB→.

Xem thêm: Định Luật Truyền Thẳng Ánh Sáng, Sự Truyền Ánh Sáng,


Cho ba điểm A, B, C. Xác định nào sau đây là đúng?

A. CA→−BA→=BC→;

B. AB→+AC→=BC→;

C. AB→+CA→=CB→;

D. AB→−BC→=CA→.


Cho bố điểm A, B, C riêng biệt thẳng hàng. Trong trường phù hợp nào thì nhì vectơ AB→và AC→:

a) thuộc hướng?


Cho tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A và bao gồm B^= 50°. Xác định nào sau đó là sai?

A. AB→,BC→= 130°;

B. BC→,AC→= 40°;

C. AB→,CB→= 50°;

D. AC→,CB→= 120°.


Cho tam giác ABC có G là trung tâm và I là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. GA→=2GI→;

B. IG→=−13IA→;

C. GB→+GC→=2GI→;

D. GB→+GC→=GA→.


Cho tam giác ABC, call A’ là điểm đối xứng cùng với B qua A, điện thoại tư vấn B’ là vấn đề đối xứng với C qua B, call C’ là vấn đề đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với cùng 1 điểm O tùy ý, ta có: OA→+OB→+OC→=OA"→+OB"→+OC"→.


Cho tam giác ABC. Đặt a→=BC→, b→=AC→​. Các cặp vectơ nào dưới đây cùng phương?

A. 2a→+b→và a→+2b→;

B. A→−2b→và 2a→−b→;

C. 5a→+b→và −10a→−2b→;

D. A→+b→và a→-b→.


Cho a→và b→là hai vectơ cùng hướng và số đông khác vectơ 0→. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. A→.b→=a→.b→;

B. A→.b→=0;

C. A→.b→=-1;

D. A→.b→=−a→.b→.

Xem thêm: Tính Số Oxi Hóa Của Fe3O4 - Tính Số Oxi Hóa Như Thế Nào


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí tổn dành cho tất cả những người Việt.


khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn mức giá

Thông tin điều khoản


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền