CHO ISOPENTAN TÁC DỤNG VỚI CL2 THEO TỈ LỆ SỐ MOL 1 1 SỐ SẢN PHẨM MONOCLO TỐI ĐA THU ĐƯỢC LÀ

     

Câu hỏi : Choiso-pentan công dụng với Cl2theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối đa nhận được là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lời giải

Đáp án đúng:C . 4

Giải thích

Isopentan: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3.

Bạn đang xem: Cho isopentan tác dụng với cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Bạn sẽ xem: cho isopentan công dụng với cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo buổi tối đa thu được là

Khi phản bội ứng halogen hóa cùng với clo tạo: CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3; CH3-C(Cl)(CH3)-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH(Cl)-CH3; CH3-CH(CH2Cl)-CH2-CH3.

→ về tối đa 4 thành phầm thế

Kiến thức mở rộng về phản nghịch ứng nuốm của Ankan.

Phản ứng nạm là phản nghịch ứng đặc thù của ankan bởi phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

1. Bội nghịch ứng cầm (Cl2/as hoặc Br2/t0)


*

CnH2n+2+ xX2→ CnH2n+2-xXx+ xHX

– Về nguyên tắc các nguyên tử H trong phân tử ankan hoàn toàn có thể bị sửa chữa thay thế lần lượt từ là 1 đến hết.

– năng lực phản ứng bớt theo vật dụng tự F2> Cl2> Br2> I2.

– thường thì ta không chạm mặt phản ứng của flo bởi vì nó phản nghịch ứng quá mạnh và thường gây phản ứng hủy:

CnH2n+2+ (n+1)F2→nC+ (2n+2) HF

còn iot lại phản bội ứng thừa yếu nên đa số cũng ko gặp. Với clo phản bội ứng cần đk ánh sáng còn brom thì rất cần phải đun nóng.

Xem thêm: Khi Nào Ta Nhận Biết Được Ánh Sáng Và Nhìn Thấy Một Vật, Khi Nào Ta Nhận Biết Được Ánh Sáng

– Với các nguyên tử H links với những nguyên tử C khác nhau thì kỹ năng tham gia bội phản ứng khác nhau: H liên kết với C bậc 3> C bậc 2> C bậc 1vàsản phẩm đó là sản phẩm ưu tiên nạm X vào H của C bậc cao (C bao gồm ít H hơn). Lượng hàng hóa sinh ra phần trăm với tích số nguyên tử H tương tự và tài năng phản ứng tương đối của C các bậc.

– phản ứng thế xảy ra theo bề ngoài gốc thoải mái – dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mào phản ứng:

X2→2X.

+ phát triển mạch:

X.+ CnH2n+2→CnH2n+1.+ HX

CnH2n+1.+ X2→CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X.→X2

X.+ CnH2n+1.→CnH2n+1X

CnH2n+1. + CnH2n+1.→C2nH4n+2

chính vì cơ chế bội nghịch ứng như vậy nên khi mang đến metan tính năng với clo tia nắng thường sinh ra sản phẩm có cả etan.

trong số bài thi họ thường gặp câu hỏi về số sản phẩm thế 1 lần, số nơi bắt đầu ankyl mà các đồng phân tạo ra đây đó là số một số loại H tương tự của từng ankan.

Xem thêm: So Sánh Xã Hội Phong Kiến Phương Đông Và Phương Tây, Just A Moment

2. Phương thức giải bài bác tập rứa halogen

– bước 1 :Viết phương trình làm phản ứng của ankan cùng với Cl2hoặc Br2. Nếu đề bài xích không cho thấy thêm sản phẩm rứa là monohalogen, đihalogen,… thì ta cần viết phản bội ứng sinh hoạt dạng tổng quát :

CnH2n+2 + xBr2 →(t0, as) CnH2n+2-xBr x + xHBr

hoặcCnH2n+2 + xCl2 →(as) CnH2n+2-xCl x + xHCl

– bước 2 :Tính cân nặng mol của sản phẩm thế hoặc trọng lượng mol vừa đủ của lếu láo hợp thành phầm để search số nguyên tử cacbon vào ankan hoặc mối contact giữa số cacbon với số nguyên tử clo, brom trong thành phầm thế, từ đó xác minh được số nguyên tử cacbon cùng số nguyên tử clo, brom trong thành phầm thế. Suy ra công thức cấu trúc của ankan ban đầu và công thức cấu tạo của các thành phầm thế.