Cho hình vuông abcd có cạnh 4cm

     
*

Cho hình vuông ABCD gồm cạnh 4 centimet trong hình vuông có 4nuawr hình tròn trụ bằng nhau tạo thành thành nhành hoa 4 cánh . Tính diện tich hình cành hoa đó ( vẽ hình )


*

cho hìn vuông abcd gồm cạnh dài 6 cm . Vẽ 4 nửa đường tròn có 2 lần bán kính là 4 cạnh hình vuông vắn tạo thành một hoa lá 4 cánh như hình mặt . Tính diện tích bông hoa 4 cánh đó

 


*

S hình vuông vắn 6 x 6=36

S 4 nửa hình tròn= S 2 hình tròn

<(6 x 6) : 4> x 3.14 x 2 =56.52

S bông hoa

56.52 - 36 = 20.52


cho hình vuông vắn có cạnh 8 xăng ti Trong hình vuông vắn có 4 nửa hình trụ bằng nhau và cắt nhau chế tạo ra thành nhành hoa 4 cánh tính diện tích bông hoa đó


Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh 4cm Trong hình vuông có tư nửa hình tròn trụ bằng nhau và giảm cắt nhau tạo ra thành bông hoa tư cánh tính diện tích bông hoa đó


Bài làm :

Đáp án : 41,12 (cm²)

Giải thích quá trình giải :

Diện tích hình vuông là:

4 × 4 = 16 (cm²)

Diện tích 4 hình tròn nữa là:

4 × 3,14 × 2 = 25,12 (cm²)

Diện tích hình hoa lá là:

16 + 25,12 = 41,12 (cm²)


Cho hình vuông vắn có cạnh 8 cm. Trong hình vuông có tứ nửa hình tròn bằng nhau cắt nhau tạo nên thành bông hoa tư cánh. Tính diện tích s bông hoa đó(phần tô màu)


Bán kính của 1 nửa hình tròn là:

8 : 2 = 4( cm)

Vì 2 nửa hình tròn trụ là 1 hình tròn nên 4 nửa hình tròn trụ sẽ là 2 hình tròn.

Bạn đang xem: Cho hình vuông abcd có cạnh 4cm

Diện tích 4 cánh hoa là:

4 x 4 x 3.14 x 2 = 100.48( cm)

Diện tích nhành hoa là:

8 x 8 + 100.48 = 164.48( cm2)

Đáp số: 164.48 cm2


Kết trái của Tu oanh có đúng ko,mình thấy không đúng sai.Vi dien h hinh vuong la 8 x8 =64 ma sao dien h bong hoa lại to hơn diện tích hình vuông vắn được,mà cành hoa nằm trong hình vuông vắn mà.Kết quả của chính mình là 36,48 co

đúng thì tk nha HOK TỐT


cho hình vuông vắn ABCD và những nửa hình tròn tương đồng có 2 lần bán kính là cạnh hình vuông tạo thành nhành hoa 4 cánh. Tính diện tích bông hoa biết cạnh hình vuông vắn là 4cm.


Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Trong hình vuông có tư nửa hình tròn bằng nhau và cắt nhau tạo thành bông hoa bốn cánh. Tính diện tích s bông hoa đó.

Xem thêm: Ví Dụ Về Phương Pháp Luận Biện Chứng Và Phương Pháp Luận Siêu Hình

*

Giải ưng ý hộ bản thân nhé!


Diện tích hình vuông vắn là :

4 x 4 =16 (cm2 )

Diện tích 4 nữa hình tròn trụ là :

4 x 3,14 x 2 =25,12 (cm2 )

Diện tích hình bông hoa là :

16 + 25,12 =41 ,12 (cm2 )

Đáp số : 41 ,12 cm2


Diện tích hình vuông vắn là :

4 x 4 =16 (cm2 )

Diện tích 4 nữa hình tròn là :

3,14*4 * 2 =25,12 (cm2 )

Diện tích hình cành hoa là :

16 + 25,12 =41 ,12 (cm2 )

Đáp số : 41 ,12 cm2


Cho hình vuông vắn có cạnh 8cm.Trong hình vuông có 4 nửa hình trụ bằng nhau và cắt nhau chế tác thành bông hoa tứ cánh. Tính diện tích bông hoa kia (phần tô color )


Bài giải:

Bán kính 1 hình trụ là: 8: 2 = 4 ( centimet )

Diện tích một nửa hình trụ là:

4 x 4 x 3,14 : 2 = 25,14 ( cm2 )

Diện tích 4 nửa hình trụ là:

 25,14 x 4 = 100,48 ( cm2 )

 Diện tích hình vuông vắn là:

8 x 8 = 64 ( cm2 )

 Diện tích nhành hoa đó là:

100,48 - 64 = 36,48 ( cm2 )

Đáp số: 36,48 cm2


bài giải

Bán kính một hình tròn trụ là :

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích 4 nữa hình trụ là :

4 x 4 x 3,14 :2 x 4 =100,48(cm2)

Diện tích cành hoa đó là :

100,48 - (8 x 8)=36,48(cm2)

đ/s : 36,48 cm2

*Ryeo*


Cho hình vuông vắn ABCD.Các nửa hình tròn trụ có 2 lần bán kính là cạnh hình vuôngcắt nhau nghỉ ngơi O sinh sản thành cành hoa 4 cánh (như hình vẽ). Cho biếtbán kính các nửa mặt đường tròn hầu hết là 3 cm. Tính diện tích s bông hoa.

Cho hình vuông ABCD.

Xem thêm: Giải Phương Trình ( 1 / $(1, Giải Phương Trình Lượng Giác: (1

Các nửa hình tròn trụ có 2 lần bán kính là cạnh hình vuôngcắt nhau sinh sống O chế tạo ra thành nhành hoa 4 cánh (như hình vẽ). Cho biếtbán kính những nửa đường tròn những là 3 cm. Tính diện tích s bông hoa.

*


cho hình vuông vắn có cạnh 8cm trong hình vuông vắn có tư nửa hình trụ bằng nhau và cắt nhau chế tạo thành bông hoa tứ cánh tính diện tích s bông hoa kia ( phần vẫn tô màu)


Mot nong truong nuoiso bo sua hon so bo thit 171 nhỏ biet rang so bo sua bang 5/2 so bò thit hoi nống truong vày nuoi duoc bao nhieu bo sua bao nhiei bo thit