Cho Đường Thẳng Xy Lấy Điểm O Thuộc Đường Thẳng Xy Trên

     
Home/ Môn học/Toán/Cho điểm O thuộc mặt đường thẳng xy. Trên tia Ox mang điểm M làm thế nào cho OM = 4cm. Bên trên tia Oy rước điểm N thế nào cho ON = 2cm. Hotline A,B theo lần lượt là trung điểm của


Bạn đang xem: Cho đường thẳng xy lấy điểm o thuộc đường thẳng xy trên

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Bên trên tia Ox rước điểm M sao để cho OM = 4cm. Bên trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 2cm. điện thoại tư vấn A,B thứu tự là trung điểm của


Cho điểm O thuộc mặt đường thẳng xy. Bên trên tia Ox đem điểm M sao cho OM = 4cm. Bên trên tia Oy lấy điểm N làm sao cho ON = 2cm. Call A,B thứu tự là trung điểm của OM vàONa) chứng tỏ rằng O nằm giữa A cùng Bb) Tính độ dài đoạn trực tiếp AB


*

Đáp án:

AB= 3 cm

Giải thích các bước giải:

a, A là trung điểm OM

⇒OA=AM=(frac12)OM=2 cm

B là trung điểm ON

⇒OB=BN=(frac12) ON=1 cm

AB= MN-MA-MB=3cm

⇒AB= OA+OB

⇒O nằm giữa A và B


*

Đáp án:

Cậu tham khảo bên dưới và trong hình

Giải thích quá trình giải:

Ta có:

Tia Ox với Oy đối nhau

A ∈ Ox ; B ∈ Oy

=> O nằm trong lòng A cùng B

a, A là trung điểm OM

=> AO = OM ÷ 2 = 4 ÷ 2 = 2 (cm)

B là trung điểm ON

=> OB = ON ÷ 2 =2 ÷ 2 = 1 (cm)

=> AO + OB = AB

=> 2 + 1 = AB = 3 (cm)

=> AB = 3 cm

Love UwU????????

????~α" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-table; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">
Julie #haphuongtran0411Intellectual Genius~
????

CHÚC CẬU HỌC TỐT NHÉ (•̀ ω •́ )✧????‍♀️????


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website
Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Đoàn Kết Tương Trợ Lẫn Nhau

Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Ariana
*

About Ariana


Xem thêm: Tích Tụ Ruộng Đất Tư Của Quý Tộc, Vương Hầu Gọi Là Gì ? Điền Trang

Đặt Câu Hỏi