ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 7

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 4 điểm a1 a2 a3 a4.Vẽ con đường thẳng trải qua 2 vào 4 điểm vẫn cho.Hỏi hoàn toàn có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng


*

Cho 4 điểm A1;A2;A3;A4

a) trong đó không tồn tại 3 điểm trực tiếp hàng. Cứ đi qua 2 điểm ta kẻ được 1 đường thẳng. Gồm bao nhiêu đường thẳng?

b) cho 100 điểm trong đó không có 3 điểm như thế nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Hỏi gồm bao nhiêu đường thẳng?

Mấy các bạn giải góp em với..

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán 7


*

Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng a. Trên tuyến đường thẳng a khẳng định 10 điểm A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10. Qua 3 điểm ko thẳng mặt hàng vẽ được một tam giác. Tất cả bao nhiêu tam giác trên hình vẽ.

Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Từ Sim Sang Thẻ Atm, Mới Và Dễ Nhất 2022

 


Cho 4 điểm A1,A2,A3,A4 trong đó không tồn tại điểm như thế nào thẳng hàng . Số con đường thẳng đi qua hai trong 4 điểm bên trên là?


Theo công thức : :2Số đường thẳng trải qua 2 vào 4 điêm bên trên là: <4.(4-1)>:2=6 đt ĐS:6 đường thẳng


Cho con đường thẳng d vẽ một điểm m nằm ở ngoài đường thẳng d lấy 100 điểm phân biệt a1 a2 a3 ... A 100 

AcA từng nào đường thẳng đi qua 2 trong những các điểm đang cho

b tính số đoạn thẳng chế tạo ra thành từ những điểm đã cho

C tính số tam giác bao gồm điểm là ba trong số các điểm đang cho


Cho N điểm rành mạch A1,A2,A3,....An. Vào đó không có 3 điểm bất kể nào trực tiếp hàng. Hỏi qua 2 điểm vào N điểm trên vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt


Ta thấy: vào n điểm phân minh cho trước, cứ sang một điểm ta vẽ được n - 1 đường thẳng. Vậy qua n điểm ta vẽ được n(n - 1) đoạn thẳng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hàn Và Dán Keo Dán Ống Pvc Bảo Lâu Thì Khô Bao Lâu Trước Khi Bật Nước?

Nhưng ví như tính vậy thì mỗi con đường thẳng sẽ ảnh hưởng tính đi tính lại 2 lần

Vậy số đoạn thẳng phân minh được tạo thành từ n điểm minh bạch trên là: (fracnleft(n-1 ight)2)(đường thẳng)


Cho N điểm khác nhau A1,A2,A3,....An. Trong đó không có 3 điểm bất kì nào trực tiếp hàng. Hỏi qua 2 điểm vào N điểm trên vẽ được từng nào đường trực tiếp phân biệt


a) mang đến n điểm sáng tỏ trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm ta vẽ

được một mặt đường thẳng. Có tất cả 28 con đường thẳng. Kiếm tìm n?

b) cho n điểm phân biệt trong các số đó có 7 điểm trực tiếp hàng. Kẻ các đường trực tiếp đi qua những cặp

điểm. Có toàn bộ 190 con đường thẳng. Tra cứu n?

c) Cho 20 đường thẳng song một cắt nhau và không tồn tại ba mặt đường thẳng nào đồng quy. Hỏi có

bao nhiêu giao điểm tạo thành thành?


Cho 2 con đường thẳng a và b cắt nhau trên O. Bên trên a mang 4 điểm: A1, A2. A3, A4 không giống 0. Bên trên b mang 3 điểm: B1, B2, B3 khác 0. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo vày từ 3 trong 8 điểm đó? (vẽ hình, rồi trả lời)


trường vừa lòng tam giác gồm đỉnh không giống O: 4C2 x 3C1 + 4C1 x 3C2 = 30 ( tam giác)trường hợp tam giác có 1 đỉnh là O: 1 x 4C1 x 3C1 = 12 ( tam giác)=> số tam giác được tạo nên từ 3 vào 8 điểm trên là: 30+12=42 ( tam giác)


cho con đường thẳng xy và điểm o không thuộc mặt đường thẳng xy.Lấy n điểm A1,A2,A3 ....,An thuộc con đường thẳng xy vẽ những tia góc o theo lần lượt đi qua những điểm A1,A2,A3,.....,Antính n


2)+.+Trong+đó+ko+có+3+điểm+thẳng+hàng+.+Cứ+qua+2+điểm+vẽ+được+1+đường+thẳng.a.+Liệt+kê+tên+các+đường+thẳng+trên+hình+vẽ+nếu+n=4b.Tính+số+lượng+đường+thẳng+nếu+n=...">

Cho N điểm A1;A2;A3;...;An(a thuộc N;N>2) . Trong số đó ko tất cả 3 điểm thẳng sản phẩm . Cứ qua 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng.