Cho 3 68G Hỗn Hợp Gồm Al Và Zn

     

Cho 3,68 gam láo hợp bao gồm Al cùng Zn tính năng với một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, chiếm được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng dung dịch thu được sau phản ứng là
Bạn đang xem: Cho 3 68g hỗn hợp gồm al và zn

nH2  = 0,1 mol

Bảo toàn thành phần H: nH2 = nH2SO4 = 0,1 mol

→ mH2SO4  = 0,1.98 = 9,8 gam → mdung dịch H2SO4 = 9,8 / 10% = 98 gam

=> mdung dịch sau phản nghịch ứng  = mkim các loại + mdung dịch H2SO4 – mH2 = 3,68 + 98 – 0,1.2 = 101,48 gam


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan trọn vẹn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được bao nhiêu gam muối bột khan ?


Cho 13,5 gam láo lếu hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X với 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 16 gam các thành phần hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản nghịch ứng thấy cân nặng dung dịch tạo thêm 15,2 gam so với ban đầu. Cân nặng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng là


Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn với Mg) bởi dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng, cân nặng dung dịch axit tăng thêm (m - 2) gam. Cân nặng (gam) của muối chế tạo thành trong dung dịch sau phản nghịch ứng là


Cho 33,4 gam hỗn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu cùng Ag) vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, tất cả 17,2 gam chất rắn bóc ra, bên cạnh đó thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng khối lượng của dung dịch sau phản nghịch ứng so với cân nặng dung dịch H2SO4 lúc đầu là


Cho 3,68 gam lếu hợp tất cả Al và Zn chức năng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng dung dịch thu được sau bội phản ứng là


Hoà tan hết 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M thu được dung dịch X với 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M, chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y gồm pH là


Hoà tan trọn vẹn hỗn vừa lòng X tất cả Fe với Mg bởi một lượng vùa dùng dung dịch HCl 20%, thu được hỗn hợp Y. Mật độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ xác suất của MgCl2 trong hỗn hợp Y là


Cho m gam mãng cầu tan không còn vào 100 ml dung dịch bao gồm (H2SO4 0,5M với HCl 1M) chiếm được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng trọng lượng chất rắn chiếm được là
Xem thêm: Một Phòng Học Dạng Hình Hộp, Chữ Nhật Có Chiều Dài (65Dm ), Ch

Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở cả 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA công dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), bay ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là


X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. Mang đến 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X cùng Zn tác dụng với lượng dư hỗn hợp HCl, ra đời 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Phương diện khác, khi mang lại 1,9 gam X chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam láo lếu hợp tất cả một kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong dung dịch HCl dư, chiếm được 1,12 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa những chất tan bao gồm nồng độ mol bởi nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Hoà tan trọn vẹn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là


Cho m (gam) các thành phần hỗn hợp Al, Mg tính năng với dung dịch HCl dư chiếm được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) các thành phần hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư nhận được 6,72 lít khí (đktc). Tính quý giá của m?


Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại Al cùng Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì trọng lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Trọng lượng Al cùng Zn (tính theo gam) trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag với Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm trọng lượng Ag vào X là


Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam láo hợp có Fe, Mg và Al bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, nhận được 1,344 lít H2 (đktc). Cân nặng muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng là


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68%. Khẳng định kim loại đã dùng.


Cho hỗn hợp Fe với Zn công dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl với 0,05 mol H2SO4. Sau làm phản ứng thu được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z. Mang lại khí Z đi qua CuO dư, nấu nóng thu được m gam Cu. Quý giá của m là
Xem thêm: Ý Nghĩa Các Vì Sao Trên Bầu Trời, 10 Ngôi Sao Sáng Lấp Lánh Vô Đối Trên Bầu Trời

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu cùng Zn vào lượng dư hỗn hợp HCl chiếm được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn ko phản ứng cùng với axit được rửa sạch sẽ rồi đốt cháy trong oxi chế tạo ra ta 4 g chất bột màu sắc đen. Phần trăm trọng lượng của Mg, Cu, Zn lần lượt là


Nung rét 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Zn với Al ở dạng bột với oxi thu được hỗn hợp Y gồm những oxit có trọng lượng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 1M trọn vẹn để phản ứng không còn với Y là