CHO 200ML DUNG DỊCH BA(OH)2 0 6M

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Ban đầu gồm nOH– = 0,2 x 0,6 x 2 = 0,24 với nHCO3– = 0,1 x 2 = 0,2

Tổng nBa2+ sau khoản thời gian trộn = 0,2 x 0,6 + 0,1 x 1= 0,22 > 0,2  →  Có 0,2 BaCO3 kết tủaCho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M với BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Quý hiếm của a là:

A. 29,55.

Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch ba(oh)2 0 6m

B. 19,70.

C. 39,40.

D. 35,46.


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch đựng NaHCO3 2M cùng BaCl2 1M, chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 29,55.

B. 19,70.

C. 39,40.

D. 35,46.


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch cất NaHCO3 2M cùng BaCl2 1M, chiếm được a gam kết tủa. Quý giá của a là

A. 39,40

B. 29,55

C. 35,46

D. 19,70.


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch cất NaHCO3 2M với BaCl2 1M, nhận được a gam kết tủa. Cực hiếm của a là

A. 29,55.

B. 19,70.

C. 39,40.

D. 35,46.

Xem thêm: Cách Tạo Nút Chia Sẻ Facebook Trên Website Và Tích Hợp Fanpage


Thêm thảnh thơi từng giọt 100 ml dung dịch Na2CO3 1,2M cùng NaHCO3 0,6M vào hỗn hợp 200 ml HCl 1M. Sau phản bội ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Mang đến dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m bằng

A. 7,88

B. 23,64

C. 9,85

D. 11,82


Trộn 100 ml hỗn hợp A gồm KHCO3 1M với K2CO3 1M vào 100 ml dung dịch B bao gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M thu được hỗn hợp c. Nhỏ tuổi từ từ bỏ 100 ml dung dịch D có H2SO4 1M với HCl 1M vào hỗn hợp C chiếm được V lít khí CO2 (đktc) với dung dịch E. đến dung dịch Ba(OH)2 cho tới dư vào hỗn hợp E thu được m gam kết tủa. Quý giá của m cùng V là

A. 82,4 với 5,6

B. 59,1 cùng 2,24.

C. 82,4 với 2,24

D. 59,1 cùng 5,6


- nghiên cứu 1: đến 100 ml hỗn hợp H2SO4 1M vào 100 ml dung dịch (a), nhận được m1 gam kết tủa.

- thí điểm 3: mang lại 100 ml hỗn hợp H2SO4 1M vào 100 ml hỗn hợp (c), thu được m3 gam kết tủa.


- xem sét 1: mang lại 100 ml dung dịch H2SO4 1M vào 100 ml dung dịch (a), nhận được m1 gam kết tủa.

- thể nghiệm 3: mang đến 100 ml hỗn hợp H2SO4 1M vào 100 ml hỗn hợp (c), thu được m3 gam kết tủa.

Xem thêm: Chia Sẻ Bộ Giáo Án Toán 9 Cả Năm, Giáo Án Toán 9 Cả Năm

Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và m1234. Dung dịch (c) là

A. T. 

B. Z.

C. X. 

D. Y.


Dung dịch X đựng NaHCO3 0,4M với Na2CO3 0,6M. Dung dịch Y chứa HCl xM và H2SO4 xM. Mang đến từ tự 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, chiếm được 1,68 lít khí CO2 (đktc). Nếu mang đến từ từ bỏ 100 ml hỗn hợp Y vào 100 ml hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là