Cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc Mỹ thuật
*

Bài 2. Mang lại 12,9 gam lếu láo hợp bao gồm Mg với Al phản nghịch ứng với dung dịch HCl. Sau bội phản ứng thấy khối lượngdung dịch tăng 11,6 gam. Phần trăm cân nặng Mg trong các thành phần hỗn hợp đầu là bao nhiêu? 


*

PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mol: x 1,5x

PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mol: y y

⇒ (m_H_2=12,9-11,6=1,3left(g ight)Rightarrow n_H_2=dfrac1,32=0,65left(mol ight))

Ta có: (left{eginmatrix27x+24y=12,9\1,5x+y=0,65endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,3\y=0,2endmatrix ight.)

(Rightarrow\%m_Mg=dfrac0,2.24.100\%12,9=37,21\%)


*

Bài 3. Mang đến 35,5 gam tất cả hổn hợp Zn, Cu vào 500g dd HCl toàn vẹn . Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) a , Viết PTHH xảy ra? b , khẳng định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu? c, Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp HCl đã cần sử dụng ? d, Tính nồng độ xác suất của hóa học trong dung dịch thu được sau phản nghịch ứng ?


*

Mình yêu cầu gấp tks

1) mang lại 20,7 gam hỗn hợp nhôm với sắt vào dung dịch HCL dư sau bội phản ứng nhận được 15,12 lít khí sinh sống đktc. Tính xác suất theo khối lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp đầu


Hoà tung 5 gam hỗn hợp hai kim loại Al với Fe vào dung dịch ZnCl2 thì thu đc 17,15gam muối hạt . Biết bội phản ứng xẩy ra vừa đủ .

Bạn đang xem: Cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg

a. Viết phương trình phản ứng.

b. Tính thành phần xác suất về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu .


Bài 3. Hoà tan hết hỗn hợp X bao gồm Fe cùng Mg bằng một lượng đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịchD. Mật độ của FeCl2 trong hỗn hợp D là 15,757%.a) Tính nồng độ tỷ lệ của MgCl2 trong hỗn hợp D.b) Tính phần trăm khối lượng của fe trong tất cả hổn hợp X . 


Câu 4. Cho 1,44 gam Mg làm phản ứng cùng với 64 gam dung dịch CuSO4 20% thu được muối bột MgSO4 và kim loại Cu

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

Xem thêm: Free Time And Teenagers - Should Parents Spend Their Free Time

b) Tính nồng độ xác suất các muối hạt thu được sau phản ứng.

c) Tính trọng lượng Cu thu được sau phản ứng.


Hoà tan trọn vẹn 70,3 gam các thành phần hỗn hợp CaCO3  và K2SO3 vào dung dịch HCl dư, nhận được 11.2 lít hỗn hợp khí (đktc). Cô Cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, xác định trọng lượng muối khan thu được?


Cho 6,44 g tất cả hổn hợp Mg với Fe vào 500ml hỗn hợp AgNO3 . Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hóa học rắn A nặng trĩu 24,36 g và dung dịch B. Mang đến dung dịch NaOH dư tác dụng với hỗn hợp B, lọc kết tủa . Nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được 7 g hóa học rắn .a/ tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầub/ Tính mật độ mol của hỗn hợp AgNO3 ban đầu

Cho 6,44 g hỗn hợp Mg với Fe vào 500ml dung dịch AgNO3 . Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn A nặng 24,36 g và dung dịch B. Mang lại dung dịch NaOH dư công dụng với dung dịch B, lọc kết tủa . Nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 7 g hóa học rắn .

Xem thêm: Viết Các Tập Hợp Sau Bằng Cách Liệt Kê Các Phần Tử, Just A Moment

a/ tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại có trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

b/ Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3 ban đầu


cho lếu hợp có 13g Zn cùng 7,2g Mg vào 500ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 2M .

a, kim loại có tan không còn không ? tính thể tich khí nhận được (đktc) ?

b. Khối lượng muối trong dung dịch thu được sau phản nghịch ứng thuộc khoảng chừng nào?


cho 66,5g tất cả hổn hợp Al fe vào bội phản ứng với dung dịch HCL chiếm được 44,8 lit khí hidro sinh sống đktc, tính khối lượng mỗi kim loaoij trong láo hợp, tính % về cân nặng mỗi kim loại tròn tất cả hổn hợp trên