Cho 11.36 Gam Hỗn Hợp Fe Feo Fe2O3 Fe3O4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

cho 11.36 gam láo lếu hợp tất cả fe feo fe2o3 fe3o4 bội phản ứng hêt với h2so4 quánh nóng dư thì nhận được 2.016 lít so2là dung dịch khử duy nhất cùng dung dịch X. Khô cạn dung dịch X thu được m g muối than. Tính m


*

Cho 18,36 gam lếu láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối hạt khan. Cực hiếm m là bn?


*

Để hòa tan hoàn toàn 28,8 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe2O3, FeO cùng Fe yêu cầu vừa đầy đủ 180 gam dung dịch HCl 18,25%. Sau bội phản ứng chiếm được V lít khí H2 cùng dung dịch B. Cho tổng thể lượng H2 sinh ra công dụng hết cùng với CuO dư ở nhiệt độ cao, sau phản bội ứng thu được các thành phần hỗn hợp rắn tất cả Cu và CuO bao gồm khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban sơ là 1,6 gam.a) giả dụ cô cạn dung dịch B thì thu được từng nào gam muối bột khan.b) Nếu các thành phần hỗn hợp A thuở đầu tỉ lệ mol Fe2O3 : FeO = 1:1. Tính nồng độ phần trăm của mỗi chất tất cả trong dung...

Bạn đang xem: Cho 11.36 gam hỗn hợp fe feo fe2o3 fe3o4


Để hòa tan trọn vẹn 28,8 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe3O4, Fe2O3, FeO với Fe yêu cầu vừa đầy đủ 180 gam hỗn hợp HCl 18,25%. Sau phản ứng chiếm được V lít khí H2 cùng dung dịch B. Cho tổng thể lượng H2 sinh ra tính năng hết với CuO dư ở ánh nắng mặt trời cao, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp rắn bao gồm Cu cùng CuO bao gồm khối lượng bé dại hơn cân nặng CuO thuở đầu là 1,6 gam.

a) nếu cô cạn hỗn hợp B thì thu được bao nhiêu gam muối bột khan.

b) Nếu tất cả hổn hợp A ban đầu tỉ lệ mol Fe2O3 : FeO = 1:1. Tính nồng độ phần trăm của mỗi chất bao gồm trong dung dịch B.

Xem thêm: Ca Dao Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Lớp 7, Just A Moment


*

1.Cho m gam X gồm Fe và FeS chức năng hết với hỗn hợp HCl dư thu được V(l) khí.Mặt khác,nếu đến cho m gam X vào dung dịch HNO3(dư) thu được dung dịch Y chỉ cất một muối bột duy nhất với 2V(lít) tất cả hổn hợp khí bao gồm NO cùng SO2.Tính %mFe vào X(45,9%)2.Cho 6,12 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 chức năng với dung dịch HNO3 loãng đun nóng với khuấy đều.Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đưuọc 3,36 lít khí NO,dung dịch Y với 2,4 gam kim loại.Cô cạn Y thu được m(g) muối hạt khan.Tính m(không áp dụng bảo toàn e...

1.Cho m gam X bao gồm Fe và FeS tác dụng hết với hỗn hợp HCl dư thu được V(l) khí.Mặt khác,nếu mang lại cho m gam X vào hỗn hợp HNO3(dư) thu được hỗn hợp Y chỉ cất một muối hạt duy nhất và 2V(lít) các thành phần hỗn hợp khí tất cả NO cùng SO2.Tính %mFe trong X(45,9%)

2.Cho 6,12 gam hỗn hợp X tất cả Cu với Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng đun nóng với khuấy đều.Sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu đưuọc 3,36 lít khí NO,dung dịch Y với 2,4 gam kim loại.Cô cạn Y nhận được m(g) muối hạt khan.Tính m(không áp dụng bảo toàn e)


Cho 11,2 g sắt tính năng với 9,6g lưu huỳnh. Làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp A. Hòa tan hỗn hợp A bằng m gam dd H2SO4 đặc, nóng thì chiếm được V lít khí B với dung dịch C.

1. Tính m với V

2. Mang lại dung dịch C tác dụng vừa đầy đủ dung dịch Ba(OH)2 . Lọc kết tủa, nung trọng lượng đến không đổi được chất rắn D. Tính khối lượng D?


Nung nóng m gam láo lếu hợp gồm Al,Fe3O4 vào điều kiện không có không khí.Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn,thu được các thành phần hỗn hợp rắn X.Cho X chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch Y,chất rắn Z cùng 3,36 lít khí H2 đktc.Sục khí CO2 dư vào hỗn hợp Y,thu được 39g kết tủa.tính m


Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam tất cả hổn hợp X( dạng bột) tất cả một oxit sắt với đồng bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư). Sau bội phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) cùng dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 6,6 gam hỗn hợp muối khan. Xác minh CTPT của oxit sắt.

Xem thêm: Hãy Nêu Tóm Tắt Quá Trình Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam


Hòa tung 49.6g các thành phần hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (PƯ hoàn toàn) thu được dung dịch B với 8.96l SO2(đktc)?

a) tính %mo2 trong các thành phần hỗn hợp Xb) Tính m muối trong hỗn hợp Y
cho 16,4 gam tất cả hổn hợp M tất cả Mg, MgO, CaCO3 vào hỗn hợp HCl dư thì thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 là 11,5. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được 30,1g tất cả hổn hợp muối khan.a) tính cân nặng các hóa học trong các thành phần hỗn hợp Mb) giả dụ cho tất cả hổn hợp M vào dung dịch H2SO4 sệt nóng dư chiếm được 4,481 lít hỗn hợp X có 2 khí ở dktc có cân nặng 10,8 g thì X có những khí nào?

cho 16,4 gam các thành phần hỗn hợp M có Mg, MgO, CaCO3 vào hỗn hợp HCl dư thì thu được các thành phần hỗn hợp khí có tỉ khối khá so cùng với H2 là 11,5. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì được 30,1g tất cả hổn hợp muối khan.

a) tính trọng lượng các chất trong hỗn hợp M

b) ví như cho tất cả hổn hợp M vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 4,481 lít tất cả hổn hợp X bao gồm 2 khí sinh sống dktc có khối lượng 10,8 g thì X gồm những khí nào?


cho từ từ 1 luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam tất cả hổn hợp Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 thu được 32 gam sắt.Khí rời khỏi sau làm phản ứng cho đi qua dung dịch nước vôi tong dư thu được 20 gam kết tủa.Tìm m?