CÁCH SỬ DỤNG PRESENT PERFECT

     

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì bây giờ đơn, hôm nay chúng ta thường xuyên học thì hiện tại chấm dứt (Present Perfect) – Đây là một trong trong các thì giờ đồng hồ Anh mà rất nhiều người nhầm lẫn cách sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh với ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Cách sử dụng present perfect


Thì hiện nay tại dứt (Present Perfect) rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như trong bài thi TOEIC. Chúng ta đã biết được những điều gì về phương pháp và giải pháp dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ chia sẻ đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, bí quyết sử dụng, lốt hiệu nhận ra và bài xích tập củng nạm rèn luyện. Trong từng cách áp dụng cô sẽ bổ sung cả mẹo nhận ra và chú ý những trường hợp quan trọng để chúng ta học khá đầy đủ và hiểu kỹ năng thì hiện nay tại dứt chi ngày tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành dùng để biểu đạt về một hành vi đã kết thúc cho tới lúc này mà ko bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì bây giờ hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu lấp định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp gỡ nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở về quê hương của bản thân từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bước đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn sẽ từng du ngoạn tới Việt Nam bao giờ chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy sẽ tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã ban đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đã kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy đang sống cả đời sinh sống Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : bọn họ có thể sử dụng Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn cho số đông trường đúng theo như ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng có tác dụng trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books and he is working on another book. (Anh ấy vẫn viết được 3 cuốn sách cùng đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ lúc còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” đã cho thấy khi một cái gì đó bắt đầu trong quá khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ sẽ ở với công ty chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác làm việc ở đây kể từ khi tôi rời trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một tởm nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm trước là ngày tệ độc nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã khi nào gặp George chưa? Có, cơ mà tôi chưa khi nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của chính bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi suy nghĩ cô ấy sẽ đi cài đặt sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý đặc biệt: Trong một vài trường hợp, ta áp dụng trạng thái thừa khứ phân tự của động từ khổng lồ BE: BEEN như một dạng quá khứ phân từ bỏ của động từ GO.

Trong các thì tiếng Anh, "thì lúc này hoàn thành" và "thì thừa khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn phương pháp sử dụng. Chính vì vậy, các bạn lưu ý thật kỹ càng để thực hiện thì tiếng Anh thật phù hợp trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu che định với câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong khoảng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up khổng lồ the present: cho cho bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ vào thì lúc này hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước đụng từ phân từ bỏ II.

- already: cũng có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa new về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, và thường được áp dụng trong câu phủ định cùng nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up to lớn present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyền hình này ngay sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kỹ năng ngữ pháp cơ bản về thì hiện tại hoàn thành chúng ta nên làm bài xích tập tiếp sau đây để củng cố bền vững hơn, hiểu và biết phương pháp áp dụng tốt nhất nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng các động từ dưới đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk & her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone khổng lồ Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going khổng lồ the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To lớn the bank."

Bài tập 3: trả lời các câu hỏi dựa vào từ vào ngoặc

1. Would you like something lớn eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vì you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc tình huống và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go khổng lồ see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something khổng lồ eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings and the caller says, "Can I speak lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to eat at a restaurant tonight. You phoned khổng lồ reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone khổng lồ reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân tách thì hiện tại hoàn thành và vượt khứ đơn. (Bài tập nâng cấp này sẽ giúp bạn nhận thấy rõ về thì hiện tại dứt và thừa khứ đối chọi – đó là 2 thì đa số chúng ta dễ bị nhầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Cần Sang Quán Cafe Quận 12 Mới Nhất, Sang Quán Cafe Quận 12

12. Last year we……… to lớn Italy.

13. John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những bài toán mọi tín đồ đã làm, cần sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you thiết kế this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to nhật bản but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Mua Ipad Cũ Ở Đâu Uy Tín Tphcm 2022, Mua Ipad Cũ Ở Đâu Uy Tín

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been khổng lồ California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kỹ năng về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm rõ và rất có thể vận dụng suôn sẻ tru khi áp dụng ngữ pháp tiếng Anh nói tầm thường và khi làm bài xích TOEIC Reading nói riêng.