Cách sử dụng like và as

     

Trong giờ Anh, like và As đông đảo là liên từ cùng giới tự mang ý nghĩa là “như”. Để tránh khỏi sự nhầm lẫn lúc sử dụng,ankhanhtech.com.vnsẽ giúp chúng ta phân biệt phần đông trường thích hợp thường khiến nhầm lẫn khi sử dụng “like” với “as”. Cùng khám phá bạn nhé!


1. Bí quyết sử dụng lượt thích trong giờ đồng hồ Anh

1.1. Like được áp dụng với phương châm giới từ

Like = similar to/ the same as: có hàm tức là “giống như” (thường sử dụng để diễn đạt ngoại hình xuất xắc thói quen), và đi kèm với các động trường đoản cú như: look, sound, feel, taste, seem …(động từ bỏ chỉ cảm giác).

Bạn đang xem: Cách sử dụng like và as

Với cách áp dụng này của like, ta rất có thể thêm phần đông từ miêu tả mức độ như:a bit, just, very, so…vào trướclike.


*
*
*
*
Bài tập ứng dụng like và As trong giờ đồng hồ Anh

8. __________ I thought, it’s going to lớn rain.9. He’s amazing. He can bởi vì five things at once __________ a waiter (he isn’t a waiter though).10. When she was a student she worked __________ a waitress lớn earn some extra cash.11. He always does exactly __________ he pleases.12. She’s been working __________ a slave all week.13. __________ you already know, he gets very arrogant if he drinks too much.14. He’s just __________ Richard. He slags people off behind their backs.

Xem thêm: Cách Làm Giả Giao Dịch Chuyển Tiền, Cách Làm Giả Bill Chuyển Khoản Online

Bài tập 3: Complete the sentences using lượt thích or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide
My feet are really cold. They’re ………………………….I’ve been playing tennis for years, but I still play …………Marion once had a part-time job …………………………..I wonder what that building with the tower is. It looks …….My brother gave me this watch …………….. A long time ago.It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1Sue doesn’t looklikeher mother, doesn’t she?Lookslikesomething is heard, right?What’s that noise? It soundslikea baby crying.You should have done itasshowed youThe news of her death cameasa great shockEveryone is in at home. Our house islikea hospital.

Xem thêm: 10 Loại Dầu Gội Của Nhật Loại Nào Tốt ? Dầu Gội Đầu Nhật Bản Loại Nào Tốt

AsI told she before, I don’t break the her phone.She likes the same musicasme.Ann wish she could speak French as wellasher sister can.Asyou know, domain authority Nang đô thị is very beautiful.Bài tập 2
1. Like2. As3. Like4. As5. Like6. Like7. Like
8. As9. Like10. As11. As12. Like13. As14. Like
Bài tập 3like blocks of icelike a beginneras a tourist guidelike a churchas a birthday presentlike winterlike a child

Cách phân biệt like và Astrong tiếng Anh thật dễ dàng đúng ko nào. Hy vọng rằng với những share ở bên trên củaankhanhtech.com.vn, các các bạn sẽ không còn nhầm lẫn khi dùng Like và As. Chúc các bạn học giỏi tiếng Anh!