CÁCH HỎI THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ANH

     
Thời máu là công ty đề tuyệt đối hoàn hảo để bắt chuyện với những người lạ. Nó cũng chính là chủ thu hút để kéo dài câu chuyện. Bài bây giờ học nước ngoài ngữ ankhanhtech.com.vn sẽ cung ứng cho chúng ta 41 mẫu mã câu để bạn có thể giao tiếp giỏi trong chủ thể này. 


Bạn đang xem: Cách hỏi thời tiết trong tiếng anh

*

1. What"s the weather like?----> thời tiết cố gắng nào?2. It"s sunny----> trời nắng3. It"s raining ----> trời vẫn mưa4. What a nice day! ---->hôm nay đẹp trời thật!5. What a beautiful day! ---->hôm nay rất đẹp trời thật!6. It"s not a very nice day ---->hôm nay trời không rất đẹp lắm7. What a terrible day! ----> từ bây giờ trời chán quá!8. What miserable weather! ----> thời tiết từ bây giờ tệ quá!9. It"s starting lớn rain ---->trời bước đầu mưa rồi10. It"s stopped raining----> trời tạnh mưa rồi11. It"s pouring with rain ---->trời đã mưa to lớn lắm12. It"s raining cats & dogs ---->trời sẽ mưa như loại trừ nước13. The weather"s fine ---->trời đẹp14. The sun"s shining ---->trời sẽ nắng15. There"s not a cloud in the sky ---->trời không gợn trơn mây16. The sky"s overcast----> trời u ám17. It"s clearing up ---->trời vẫn quang dần18. The sun"s come out ---->mặt trời ló ra rồi19. The sun"s just gone in----> mặt trời vừa bị bít khuất20. There"s a strong wind ---->đang tất cả gió mạnh21. The wind"s dropped ---->gió đã bớt mạnh rồi22. That sounds like thunder ---->nghe như là sấm23. That"s lightning ---->có chớp24. We had a lot of heavy rain this morning ---->sáng ni trời mưa to rất lâu25. We haven"t had any rain for a fortnight----> cả nửa tháng rồi trời không còn mưa


Xem thêm: Htv Phim Việt Nam Vợ Của Chồng Tôi 2013, Vợ Của Chồng Tôi

1. What"s the temperature? ---->trời đang từng nào độ?2. It"s 25°C ("twenty-five degrees") ---->bây giờ sẽ 25°C3. Temperatures are in the mid-20s ---->bây tiếng đang khoảng chừng hơn 25 độ4. What temperature vì you think it is? ---->cậu nghĩ hiện nay đang bao nhiêu độ?5. Probably about 20°C ("twenty degrees")----> khoảng 20°C6. It"s hot ---->trời nóng7. It"s baking hot----> trời lạnh như thiêu8. It"s below freezing ---->trời rét mướt vô cùng


Xem thêm: Ưu Và Nhược Điểm Của 5 Cách Làm Rụng Lông Nách Tự Nhiên Tại Nhà Rất An Toàn

1. What"s the forecast? ---->dự báo thời tiết cụ nào?2. What"s the forecast like? ---->dự báo thời tiết vậy nào?3. It"s forecast lớn rain ---->dự báo trời vẫn mưa4. It"s going lớn freeze ---->tonight tối nay trời sẽ khá lạnh5. It looks like rain ---->trông như trời mưa6. It looks like it"s going to lớn rain ---->trông như trời sắp mưa7. We"re expecting a thunderstorm----> chắc chắn rằng sắp bao gồm bão tất nhiên sấm sét8. It"s supposed to clear up later ---->trời chắc chắn rằng sẽ quang quẻ sau đó