CÁCH DÙNG SO VÀ SUCH

     

Bạn sẽ biết cách sử dụng so cùng such hay chưa? bài học kinh nghiệm của ankhanhtech.com.vn hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rộng về so cùng such, cấu trúc cũng như cách dùng cơ phiên bản trong giờ đồng hồ anh.

Bạn đang xem: Cách dùng so và such

*


Tìm hiểu biện pháp dùng SO cùng SUCH

1.So với Such tức thị gì?

So (phó từ): mang lại thế, như thế.

Such (định từ): như thế, như vậy.

2. Bao giờ dùng So cùng Such?

So và Such được dùng làm nhấn mạnh các tính trường đoản cú hoặc những trạng từ đứng trước danh từ ngay tức thì sau đó.

Ex: I’m so happy lớn meet my best friend. (Tôi siêu vui bởi gặp bạn thân của tôi).

We had such a good day. (Chúng tôi đã có một ngày siêu tuyệt vời).


3.Cách sử dụng So cùng Such

Bên cạnh việc dùng để làm nhấn mạnh, So với Such được áp dụng trong các kết cấu sau:

a.So và Such trong quan hệ nhân quả

– So… that:

Form: S1 + V + so + adj/adv/NP (Noun Phrase) + that + S2 + V…

Ex: The little boy looks so sad that they all feel sorry for him. (Cậu nhỏ xíu trông khôn xiết buồn khiến tất cả họ đều cảm thấy tiếc đến cậu).

-Such… that:

Form:  S1 + V + such + a/an + adj/adv + Nđếm được số ít + that + S2 + V…

or S1 + V + such + adj/adv + Nđếm được số nhiều + that + S2 + V…

Ex: It was such a warm day that I decided to go out. (Thời tiết hôm nay thật ấm khiến tôi đã ra quyết định ra ngoài).

b. So với Such vào câu đảo ngữ

– Đảo ngữ trong câu bao gồm So:

Form: S1 + V + so + adj/adv/NP (Noun Phrase) + that + S2 + V…

So + adj/adv + V + N…

Ex: She studies so hard that she could pass the exam easily. (Cô ấy học khôn cùng chăm khiến cho cô ấy rất có thể vượt qua bài bác kiểm tra một biện pháp dễ dàng).

➔ So hard does she study that she could pass the exam easily. (Cô ấy học vô cùng chăm khiến cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra một giải pháp dễ dàng).

– Đảo ngữ trong câu có Such:

Form: S + V + such + a/an + adj/adv + Nđếm được số ít + that + S + V…

Such V/Tobe + a/an + adj/adv + Nđếm được số ít + that + S + V…

Ex: It was such an expensive oto that she couldn’t buy it. (Chiếc xe ngoài ra rất đắt khiến cho cô ấy không thể tải nó).

➔ Such was an expensive oto that she couldn’t buy it. (Chiếc xe dường như rất đắt khiến cho cô ấy không thể mua nó).

*Notes:

– ví như trong câu đảo ngữ của So với Such là cồn từ thường thì khi hòn đảo ngữ cần sử dụng trợ động từ.

Xem thêm: Sàn Chiến Giọng Hát Tập 9 ( Mùa 5 ), Sàn Chiến Giọng Hát Tập 9 Full

– giả dụ trong câu hòn đảo ngữ của So và Such là cồn từ Tobe thì khi đảo ngữ chỉ cần đưa đụng từ Tobe lên.

c. Cấu trúc So

– So as to:

So as to: để, để mà…

Form: S + V + so as (not) + lớn + (for somebody) + lớn Vinf…

➔ kết cấu So as to dùng làm chỉ mục tiêu một chuyển động nào kia khi bạn nối/ bạn viết mong mỏi diễn đạt.

Ex: Harry studied very hard so as to pass the exam. (Harry đang học rất chăm chỉ để vượt qua bài kiểm tra).

*Note: kết cấu So as khổng lồ = cấu tạo In order to lớn = cấu trúc To: cần sử dụng trong thay đổi câu.

Ex: Mai finished work early so as khổng lồ (to/in order to) visit her friend. (Mai đang kết thúc quá trình sớm nhằm thăm bạn của cô ấy).

– So that:

So that: để

Form: S1 + V + so that + S2 + model Verb…

Ex: Perter is practicing the piano so that he can play for dance. (Peter đang luyện tập lũ piano nhằm anh ấy có thể chơi cho buổi diễn).

4. Lưu giữ ý

– vào câu bao gồm Many/Much/Few/Little sử dụng So không sử dụng Such.

– vào câu gồm So và Such, khi viết rất có thể bỏ “that”.

– phối hợp từ:

So far (quá xa): chỉ khoảng cách.

So many/ So much (quá nhiều); chỉ số lượng không xác định.

So on (vân vân): chỉ ý miêu tả quá những không thể liệt kê hết.

Such as (như là): dùng để làm liệt kê.

Xem thêm: Trách Ai Vô Tình - Ca Sĩ: Giáng Tiên

Such a lot of (quá nhiều): chỉ con số không xác minh nhưng chỉ kết hợp với Such không cần sử dụng So.