Các Giới Từ Chỉ Thời Gian

     

Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh (prepositions of time) rất đa dạng vì vậy bí quyết dùng giới từ bỏ chỉ thời gian sẽ trở đề nghị khó khăn nếu không nắm được quy tắc hay cấu trúc của các giới tự thời gian. Nếu biết được cách thực hiện giới từ bỏ chỉ thời hạn thì giới từ đã nằm trong vòng tay. Bài viết sau phía trên sẽ chuyển ra phương pháp dùng giới từ chỉ thời hạn trong tiếng Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng bước đầu với bảng tóm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Các giới từ chỉ thời gian

*

Bảng bắt tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ ngủ lễat Christmas; at Easter
cụm từ cố địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) - xem lại giới từ bỏ on nghỉ ngơi trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday & Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến lúc mà / đến tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm cái gi ….trước lúc ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn hơn (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào mức hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to = up untillên mang đến (không nhiều hơn một khoảng chừng thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước dịp nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf to six

Cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian

Để thực hiện giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ một biện pháp đúng đắn, bọn họ phải nắm vững cách dùng của chúng, họ cùng kiếm tìm hiểu.

Cách sử dụng giới từ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường chạm chán nhất trong số bài tập về giới từ chỉ thời gian, nguyên tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : dịp 7 giờ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào sản phẩm công nghệ 3 ; on Oct 17th: vào ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : vào vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đầy đủ thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới từ by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào thời gian hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thứ 2

By = before

Cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to lớn each of them. Trước khi đi, anh ấy chào thân ái từng người trong những họ.

Giới từ thời gian after

after + thời hạn / danh từ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp gỡ anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số người tin có cuộc sống đời thường sau lúc chết.

Giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh từ : đến khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed lớn vote. Đến năm 1918, phụ nữ nước Anh chưa được phép bỏ thăm bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là mang đến kỳ sinh nở?

Giới trường đoản cú đi với thời gian up to

up khổng lồ = up until = đến, mang đến đến

Ví dụ: Up lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người xuất hiện trên tàu.

We can teach dancers up to intermediate cấp độ here. Bạn có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách sử dụng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Có giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 and 1.30. Siêu thị đóng cửa ngõ suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: App Kiếm Tiền Rút Về Zalo Pay Pal, Momo Uy Tín 2022, App Kiếm Tiền Rút Về Momo,Zalopay

Cách dùng những giới từ chỉ thời gian from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : trường đoản cú …….đến……..

Ví dụ: The museum is mở cửa from 9.30 lớn 6.00 Tuesday to Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 đến 6.00 tự Thứ ba đến nhà Nhật.

Giới từ bỏ trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn một sự việc xẩy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night & sleep by day. Họ thao tác làm việc vào đêm tối và ngủ vào ban ngày. (Nhấn mạnh dạn thời gian ban đêm là cơ hội họ làm việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu bên trên truyền hình vào thời điểm cuối tuần.

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ anh for

for + khoảng giời gian: trong khoảng thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng chừng thời gian ra mắt của hành động hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đang làm người có quyền lực cao được / vào 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới tự chỉ thời gian since

since + mốc thời hạn / mệnh đề nghỉ ngơi quá khứ đơn: trường đoản cú / trường đoản cú khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy bắt đầu làm việc cho công ty khi tránh trường học, và đã nghỉ ngơi đó tính từ lúc đó (= cùng vẫn ngơi nghỉ đó)

Giới từ thời hạn tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong khoảng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng ba tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời hạn ngắn, bạn cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh trả hảo!

Các giới tự chỉ thời gian trong giờ anh past, to

past/ to + giờ: quá (qua, sau) / hèn (đến, tới)

It’s a quarter to lớn six. 6 giờ hèn 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết cách đó 65 triệu năm.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh 8 Cả Năm Học 2021, Giáo Án Tiếng Anh Lớp 8 Cả Năm

Bài tập trắc nghiệm về giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực con đường (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đường (Bài 11A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online (Bài 12A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 1B)

Kết luận: cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn mỗi từ gồm cách dùng riêng, chúng ta cần hiểu rõ cấu trúc, phương pháp và ý nghĩa của từng giới từ một thì mới hoàn toàn có thể sử dụng giới tự chỉ thời gian một cách chính xác được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn là có đều thiếu sót, mong nhận được góp phần và phản hồi của bạn bên dưới bài viết.