CÁC BÀI TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ LỚP 3

     

Bài toán tương quan đến rút về solo vị: cách thức giải & bài tập

Bài toán tương quan đến rút về đơn vị (toán rút về đơn vị ) học sinh đã được tò mò trong chương trình Toán 3. Đây là phần kỹ năng và kiến thức trọng tâm của chương trình. Nội dung bài viết hôm nay, thpt Sóc Trăng sẽ tổng hợp các dạng toán rút về đối chọi vị, phương thức giải từng dạng Toán cùng bài bác tập vận dụng. Hãy cùng theo dõi chúng ta nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ


Bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng là dạng toán buộc học viên phải tìm một phần tương ứng trong những phần việc đã cho để rồi lấy số bắt buộc tìm nhân hay chia (tùy dạng toán) với 1 phần đã rút làm việc trên đó.

Bạn đang xem: Các bài toán rút về đơn vị lớp 3

Bạn đang xem: bài bác toán liên quan đến rút về 1-1 vị: phương thức giải & bài tập

Ví dụ 1 (dạnh 1): tất cả 9 thùng dầu đồng nhất chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?


Tóm tắt:

9 thùng: 414 lít6 thùng: ? lít

Bài giải

Số lít dầu chứa trong một thùng là: 414 : 9 = 46 (l)Số lít dầu cất trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l)

Đáp số: 276 lít

Ví dụ 2(dạng 2): Có 72 kilogam gạo đừng hầu hết trong 8 bao. Hỏi 54 kilogam gạo đựng gần như trong từng nào bao như thế?

Tóm tắt:

72 kg gạo: 8 bao54 kilogam gạo: ? bao

Bài giải

Số gạo đựng trong những bao là: 72 : 8 = 9 (kg)

Số bao chứa 54 kilogam gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)

Đáp số: 6 bao

*

II. CÁC DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán tương quan đến rút về đơn vị có 2 dạng:tìm giá bán trị các đơn vị với tìm số 1-1 vị. Mỗi dạng toán các có cách thức giải không giống nhau. Thuộc tìm hiểu cụ thể bạn nhé !

1. Dạng 1: vấn đề tìm giá trị những đơn vị (giải bằng phép tính phân chia và phép tính nhân)

Phương pháp giải:

+ cách 1: Tìm giá trị một đơn vị chức năng (giá trị một trong những phần trong những phần bởi nhau). Triển khai phép chia.

+ cách 2: Tìm giá chỉ trị của đa số đơn vị cùng các loại (giá trị của khá nhiều phần bởi nhau). Thực hiện phép nhân.

Ví dụ: gồm 8 gói kẹo giống hệt đựng 400 viên kẹo. Hỏi bao gồm 5 gói kẹo như vậy đựng bao nhiêu viên keọ?

Tóm tắt:

8 gói: 400 viên kẹo

5 gói: ? viên kẹo?

Bài giải:

Một gói kẹo tất cả số viên kẹo là : 400 : 8 = 50 (viên)

5 gói kẹo bao gồm số viên là : 50. 5 = 250 (viên)

Đáp số: 250 viên

Dạng 2: kiếm tìm số phần (giải bằng 2 phép tính chia)

Phương pháp giải:

+ bước 1: Tìm cực hiếm 1 đơn vị (giá trị một phần – Đây là bước rút về đối kháng vị, thực hiện phép chia).

+ bước 2: tra cứu số phần (số đơn vị – phép chia).

Ví dụ: Có 360 cuốn sách xếp đều vào 2 tủ, từng tủ gồm 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn gồm số sách như nhau. Số sách làm việc mỗi ngăn bao gồm là từng nào quyển?

Bài giải:

Mỗi tủ có số sách là: 360 : 2 = 180 (quyển)

Mỗi ngăn bao gồm số sách là: 180 : 3 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển

III. CÁCH PHÂN BIỆT 2 DẠNG BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

-Bước 1: Rút về đơn vị – tức là tìm giá chỉ trị 1 phần (đều tương đương nhau)

-Bước 2:

Dạng 1: Tìm giá bán trị nhiều phân (làm tính nhân)Dạng 2: tra cứu số phần (làm tính chia)

Do đó học viên hay nhầm lần giữa bước 2 của hai hình dạng bài, đề cập cả học viên khá giỏi.

– bước 1: Rút về 1-1 vị

– cách 2: đối chiếu đơn vị ở cách 1 và đơn vị phải tìm

+ Nếu đơn vị chức năng ở bước 1 và đơn vị chức năng phải tìm khác nhau thì lấy lệ chia

+ Nếu đơn vị ở cách 1 và đơn vị phải tìm như thể nhau thì chiếu lệ nhân.

Khi phát âm đề câu hỏi rút về solo vị chúng ta chú ý để phân biệt câu hỏi thuộc dạng nào để triển khai cho đúng nhé !

IV. BÀI TẬP BÀI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

1. Dạng 1: bài toán tìm giá bán trị những đơn vị

Bài 1. Có 234kg đường chia phần lớn vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi tất cả số kg đường là: 234 : 6 = 32 (kg)

8 túi có số con đường là: 8 x 32 = 256 (kg)

Đáp số: 256 kg

Bài 2. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn:

Mỗi bao xi-măng nặng số ki lô gam là: 350 : 7 = 50 (kg)

5 bao xi-măng có số ki lô gam là: 5 x 50 = 250 (kg)

Đáp số: 250kg

Bài 3: Có 9 vỏ hộp kẹo tương đồng chứ tổng số 144 viên kẹo, bạn ta chia cho những em thiếu hụt nhi, từng em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi gồm bao nhiêu em trẻ em được phân tách kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp chứa số viên kẹo là: 144 : 9 = 16 (viên)

8 hộp tất cả số viên kẹo là: 8 x 16 = 128 (viên)

Số em trẻ em được chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 em

Bài 4: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng bao gồm 12 lít. Nếu đem số dầu trên chia mọi vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

Hướng dẫn:

Tổng số dầu là: 7 x 12 = 84 (lít)

Số thùng chia đầy đủ là: 84 : 4 = 21 (lít)

Đáp số: 21 lít

Bài 5: Một shop nhập về 168 bao đường và chia đông đảo vào 3 kho, tiếp đến lại nhập phân phối mỗi kho 16 bao con đường và chào bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi shop đã buôn bán bao nhiêu bao đường

Hướng dẫn:

Lúc đầu nhập về mỗi kho số bao con đường là: 168 : 3 = 56 (bao)

Mỗi kho thời điểm sau có số bao mặt đường là: 56 + 16 = 72 (bao)

Cửa sản phẩm đã bán hết số bao đường là: 2 x 72 = 144 (bao)

Đáp số: 144 bao

Bài 6: Lan gồm 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho mình 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

24 viên kẹo ứng cùng với số vỏ hộp kẹo nguyên là: 6 – 4 = 2 (hộp)

Mỗi hộp có số viên kẹo là: 24 : 2 = 12 (viên)

Lan có toàn bộ số viên kẹo là: 12 x 6 = 72 (viên)

Đáp số: 72 viên

Bài 7: Lúc đầu có 5 xe mua chở tổng cộng 210 bao con đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe pháo nữa chở mặt đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết những xe thiết lập chở số bao đường bởi nhau)

Hướng dẫn:

Mỗi xe mua chở số bao con đường là: 210 : 5 = 42 (bao)

3 xe pháo chở được số bao gạo là: 3 x 42 = 126 (bao)

Tổng số bao mặt đường được chở vào kho là: 210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

Bài 8: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì đồng nhất đựng tổ cùng 144 cây bút chì, cửa hàng đã buôn bán hết 4 hộp cây bút chì. Hỏi shop còn lại từng nào cây cây viết chì?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp bút đựng số cây cây bút là: 144 : 6 = 24 (cây)

Cửa mặt hàng đã chào bán hết số cây bút chì là: 4 x 24 = 96 (cây)

Cửa hàng còn sót lại số cây viết chì là: 144 – 96 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây cây bút chì

Bài 9.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Của Trung Quốc Hay Về Cuộc Sống Và Tình Yêu

 Có nhị xe chở hàng, xe trước tiên chở nhiều hơn thế xe thiết bị hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi từng xe chở được từng nào ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Số bao gạo xe thứ nhất chở nhiều hơn thế nữa xe trang bị hai là:

8 – 6 = 2 (bao)

Mỗi bao gạo chứa số gạo là:

400 : 2 = 200 (kg)

Xe trước tiên chờ được số gạo là:

200 × 38 = 1600 (kg)

Xe trang bị hai chở được số gạo là:

200 × 6 = 1200 (kg).

Đáp số: Xe trang bị nhất: 1600kg; Xe sản phẩm công nghệ hai: 1200kg.

Dạng 2: search số phần

Bài 1. Hùng bao gồm 56 nghìn đồng tải được 8 quyển chuyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng download được bao nhiêu quyển chuyện tranh như thế?

Hướng dẫn: 

Giá tiền mỗi quyền truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số chi phí là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số quyển truyện Dũng có thể mua được là:

35 : 7 = 5 (quyển).

Đáp Số: 5 quyền.

Bài 2. Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi mong mỏi chia mang lại 36 em thiếu thốn nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì cần mua toàn bộ bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là:

40 : 5 = 8 (viên)

Số viên kẹo cần có để chia cho những em thiếu nhi là:

6 × 36 = 216 (viên)

Vậy số gói kẹo nên mua là:

216 : 8 = 27 (gỏi).

Đáp số: 27 gói kẹo.

Bài 3: Một siêu thị có một trong những thùng dầu tương đồng chứa tổng cộng 72 lít, fan ta cung ứng số dầu kia 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng bao gồm bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn:

3 thùng tất cả số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng chứa số lít dầu là: 27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu siêu thị có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng)

Bài 4: An gồm 64 viên bi chia hầu hết thành 8 hộp, Bình tất cả 48 viên bi cũng rất được chia vào những hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An từng nào hộp bi?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp tất cả số viên bi là : 64 : 8 = 8 (viên)

Bình gồm số vỏ hộp bi là: 48 : 8 = 6 (hộp)

Bình có ít hơn An số vỏ hộp là: 8 – 6 = 2 (hộp)

Bài 5: Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi mong mỏi chia cho 36 em thiếu hụt nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì đề nghị mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo bao gồm số viên: 40 : 5 = 8 (viên)

Số kẹo đề nghị chia đủ mang đến 36 em là: 36 x 6 = 216 (viên)

Số gói kẹo đề nghị là: 216 : 8 = 27 (gói)

Bài 6: Một shop có 6 thùng nước mắm hệt nhau chứa tổng số 54 lít. Cửa hàng đã cung cấp hết 36 lít. Hỏi shop đã chào bán bao nhiêu thùng nước mắm?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng cung cấp hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Bài 7.

Xem thêm: Download Phần Mềm Làm Video Từ Ảnh Đẹp, Tốt Nhất Trên Máy Tính

 Huệ cấp 9 mẫu thuyền đôi mắt 36 phút, Hoa cấp 6 mẫu thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ cấp 5 mẫu thuyền cùng Hoa cấp 4 dòng thuyền thì có lẽ ai gấp ngừng trước? (Biết nhì bạn bắt đầu gấp thuyền cùng một lúc)

Hướng dẫn:

Thời gian Huệ vội vàng một cái thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời gian Hoa gấp một mẫu thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời gian để Huệ gấp 5 chiếc thuyền là:

4 × 5 = trăng tròn (phút)

Thời gian đề Hoa cấp 4 dòng thuyền là:

5 × 4 = đôi mươi (phút)

Vậy nếu đôi bạn cùng bước đầu thì cả hai các bạn sẽ xong và một lúc.

Trên đây, thpt Sóc Trăng sẽ tổng hòa hợp lại những dạng bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị: phương thức giải & bài tập vận dụng. Hi vọng, chia sẻ cùng bài xích viết, bạn nắm vững hơn phần kỹ năng Toán 3 rất quan trọng đặc biệt này. Hẹn gặp gỡ lại chúng ta trong những nội dung bài viết sau nhé !