BÓNG CÂY KƠ NIA

     

Bóng Cây Kơ-nia---Trời sáng sủa em có tác dụng rẫy.Thấy bóng mát kơ-nia.Bong ngả bịt ngực em.Về nhớ anh ko ngủ.Trời chiều chị em lên rẫy.Thấy bóng mát kơ-nia.Bóng tròn che sống lưng mẹ.Về nhớ anh người mẹ khóc.Em hỏi cây kơ-nia.Gió mày thổi về đâu.Em hỏi cây kơ-nia.Gió mi thổi về đâu.Về phương khía cạnh trời mọc.Mẹ hỏi cây kơ-nia.Rễ mày uống nước đâu.Uống nươc nguồn miền bắc.Con giun sống nhờ đất.Chim phí sồng nhờ vào rừng.Em và bà bầu nhớ anh.Uống nươc nguồn miền Bắc.Như bóng mát kơ-nia.Như gió cây kơ-nia.Như bóng cây kơ-nia.Như gió cây nia.Ơ ơ ơ ơ ơ ơ .Ơ ơ ơ ơ ơ ơ .Như bóng cây kơ-nia.Như gió cây kơ-nia
Bạn đang xem: Bóng cây kơ nia

Bóng Cây Kơ-nia---Trời sáng em có tác dụng rẫy.Thấy bóng mát kơ-nia.Bong ngả che ngực em.Về nhớ anh không ngủ.Trời chiều bà mẹ lên rẫy.Thấy bóng mát kơ-nia.Bóng tròn che sườn lưng mẹ.Về lưu giữ anh bà mẹ khóc.Em hỏi cây kơ-nia.Gió mày thổi về đâu.Em hỏi cây kơ-nia.Gió mày thổi về đâu.Về phương phương diện trời mọc.Mẹ hỏi cây kơ-nia.Rễ mày uống nước đâu.Uống nươc nguồn miền bắc.Con giun sống nhờ đất.Chim giá tiền sồng nhờ vào rừng.Em và chị em nhớ anh.Uống nươc mối cung cấp miền Bắc.Như bóng mát kơ-nia.Như gió cây kơ-nia.Như bóng cây kơ-nia.Như gió cây nia.Ơ ơ ơ ơ ơ ơ .Ơ ơ ơ ơ ơ ơ .Như bóng cây kơ-nia.Như gió cây kơ-nia


*Mashup (Taxi, Xinh, Bay)

Thu Minh

*
1.985.530


http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/EGfPcExBM9Urk21w06Dn590bdfb24cc24.jpg

bay

Thu Minh

*
1.943.330


http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/EGfPcExBM9Urk21w06Dn590bdfb24cc24.jpg


Xem thêm: Soạn Anh Văn Lớp 8 Unit 11 Phần Write Unit 11: Traveling Around Viet Nam

http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/TmwYXikjiJEhxbnoSJfp58f86ba1b01dc.jpg
http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20140211/w188ihYpEvFxF0gmT2jl624cf897afbde.jpg
http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/TmwYXikjiJEhxbnoSJfp58f86ba1b01dc.jpg
http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/TmwYXikjiJEhxbnoSJfp58f86ba1b01dc.jpg
http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20200605/3G10NDiItK6dKBKlXOty5f9274aca43bc.jpg
http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/bwZhG1I2lxZMf8qblWkr5d76439b9c968.jpg
http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20190729/MKdmro6fHcHFJPSqmzcq5d79c3c113d8a.jpg


Xem thêm: Có Nên Ăn Gì De Giảm Đau Khi Chuyển Dạ ? 8 Thực Phẩm Giúp Chuyển Dạ Không Đau

http://musicmd1fr.ankhanhtech.com.vn.net/bucket-image-ankhanhtech.com.vn/images/singer/20120119/xQ9zBuxMBYTCqwe8CN5L5ec34a4d15244.jpg