BÀI TẬP VỀ TÍNH TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG ANH

     
Đại trường đoản cú nhân xưng cùng tính từ cài là kiến thức và kỹ năng ngữ pháp dễ nhưng mà rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn thế với bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính trường đoản cú sở hữu được tổng hợp bởi vì ieltscaptoc.com.vn tiếp sau đây sau khi chúng ta học xong xuôi kiến thức ngữ pháp giờ Anh về đại từ mua trong giờ Anh nhé!

1. Lí thuyết về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ thiết lập và đại từ bỏ sở hữu

1.1. Đại từ bỏ nhân xưng

Đại trường đoản cú nhân xưng là đầy đủ từ dùng làm xưng hô vào giao tiếp. Ngôi trước tiên thuộc về tín đồ nói, ngôi sản phẩm hai ở trong về tín đồ nghe, ngôi thứ ba thuộc về bạn hoặc con vật hoặc đồ vật mà bạn nói và tín đồ nghe nhắc tới. Đại trường đoản cú nhân xưng được cai quản ngữ nên có thể gọi bọn chúng là đại từ công ty ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng anh

Đại tự nhân xưngTân ngữĐại từ làm phản thânĐại từ bỏ sở hữuTính tự sở hữuIMeMyselfMineMyWeUsOurselvesOursOurYou (số ít)YouYourselfYoursYourYou (số nhiều)YouYourselvesYoursYourHeHimHimselfHisHisSheHerHerselfHersHerItItItselfItsItsTheyThemThemselvestheirstheir


*

Lí thuyết về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ, đại từ sở hữu

Lưu ý:

Khi ý muốn kêu bạn nào kia từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu“YOU, YOU”vì như vậy là khôn cùng bất kế hoạch sự. Nếu bạn đó là nam, rất có thể kêuMRđối với nam,MRS, hoặcMISShayMsđối cùng với nữ.“IT”chỉ cần sử dụng cho con vật, vật dụng vật, sự vật hoặc danh tự trừu tượng, không khi nào dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta hoàn toàn có thể dùng“NÓ”để chỉ tín đồ thứ bố nào đó. Vào trường đúng theo này, trong giờ đồng hồ Anh, chỉ hoàn toàn có thể dịch“NÓ”thành“HE”hoặc“SHE”tùy theo giới tính.
NgôiTiếng AnhPhiên âm
Ngôi đầu tiên số ít: TôiI/aɪ/
Ngôi thứ nhất số nhiều: chúng tôi, chúng taWe/wi:/
Ngôi trang bị hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/
Ngôi máy hai số nhiều: những anh, các chị, các bạn…You/ju:/
Ngôi thứ tía số ít: Anh ấyHe/hi:/
Ngôi thứ cha số ít: Chị ấyShe/ʃi:/
Ngôi thứ bố số ít: NóIt/it/
Ngôi thứ cha số nhiều: Họ, chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại từ sở hữu

Người ta sử dụng đại từ download để né khỏi buộc phải nhắc lại tính từ tải + danh từ vẫn đề cập trước đó. Nó tất cả nghĩa:mine = chiếc của tôi;yours = cái của (các) bạn; … cho nên chúng sửa chữa thay thế cho danh từ. Đừng khi nào dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ.

Đại từ bỏ nhân xưngĐại từ bỏ sở hữuPhiên âm
Tôi – IMine/main/
Chúng tôi, chúng ta – WeOurs/aʊəz/
Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/
Các anh, những chị, chúng ta – YouYours/jɔ:z/
Anh ấy – HeHis/hiz/
Chị ấy – SheHers/hɜ:z/
Nó – ItIts/its/
Họ, bọn chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ mua khác cùng với đại từ cài (nêu trên) tại đoạn nó té nghĩa đến danh từ chứ không sửa chữa cho danh từ. Hotline là tính tự sở hữu bởi vì nó thể hiện tính chất sở hữu của bạn hoặc vật đối với danh trường đoản cú đi sau nó.

Xem thêm: Sau Sinh Có Được Ăn Trứng Vịt Lộn Được Không? Mẹ Bỉm Sữa Sau Sinh Ăn Trứng Vịt Lộn Được Không

Đại từ công ty ngữTính tự sở hữu
IMy
WeOur
You (số ít)Your
You (số nhiều)Your
HeHis
SheHer
ItIts
TheyTheir

2. Bài bác tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ sở hữu

Bài tập

bài tập 1: hãy lựa chọn phương án phù hợp để điền vào vị trí trống This is_____ (my/I) book & that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want khổng lồ be a teacher and___ (my/ me) sister wants to be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam & Lan’s teacher/ Nam and Lan teacher) is very nice và friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old. bài bác tập 2: Hãy lựa chọn một trong 3 phương án sau để kết thúc câu The bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind lớn __ (our/ us/ we).William & Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.


*

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ tải và đại từ download – bài tập 2

My oto is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want to lớn sit between you and __(he/ him/ his).She has an táo apple in __ (she/ her/ hers) hand.Bob and Ted live near __(them/ their/ they) school. Bài tập 3: Hãy điền một đại từ tương thích vào nơi trống để dứt câu __ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?
bài bác tập 4: Điền đại từ phù hợp thay cố cho danh từ vào ngoặc ……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister and I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry? bài xích tập 5: Điền đại từ thích hợp vào nơi trống ……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket? bài bác tập 6: Điền vào vị trí trống bằng tính từ cài hoặc đại từ mua I’ve got a watch. This is _ watch.My friends and I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs khổng lồ me. It is __.The chair belongs khổng lồ Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __. Bài xích tập 7: Đọc email. Chọn những từ cân xứng và điền vào vị trí trống

Dear Christian,

My name is Emily and I want lớn be _____ (1) e-pal. I am seven years old và I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my không tính tiền time, I go to the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India and her father is from Germany. Please write soon và tell _____ (6) all about you family và friends.

Xem thêm: Uống Rượu Vang Đà Lạt Có Tốt Không, Rượu Vang Đà Lạt Giá Bao Nhiêu

Best wishes,

Emily

1. A. YoursB. YourC. You
2. A. BeB. CanC. Have got
3. A. YouB. YourC. Yours
4. A. AmB. IsC. Are
5. A. SheB. HersC. Her
6. A. IB. MeC. My
Bài bài xích tập 8
1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue
3. (They) _________ oto is red4. (We) _________ dog is white
5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big
7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary
bài bác tập 9: Điền đại từ bỏ nhân xưng tương xứng vào chỗ trống ……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard lớn find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us to your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?


*

Bài tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ cài và đại từ tải – bài tập 9

They paid Michael cất cánh a lot of money to lớn make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam và Ally for ages. Have you met……recently?I have two brothers và one sister; ……sister is a student.This is where we live. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need to lớn stop smoking.

Đáp án

bài xích tập 1 This is my book và that is your book.Music is my favourite subject.I want khổng lồ be a teacher and my sister wants to lớn be a doctor.Mai likes English but her brother doesn’t.Nam and Lan’s teacher is very nice and unfriendly.Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet.Those students’ school bags are very heavy.What is your father’s job?/ – He is an engineer.How old is your sister?/ – She is ten years oldThe women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old.
bài tập 2 The bird sang trọng its happy tune.Listen to lớn her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind to lớn us.William và Tracy love their dogs so much.My oto is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want to lớn sit between you và himShe has an táo in her handBob & Ted live near their school bài bác tập 3 I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema? bài xích tập 4 He is dancing.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorbike.She is from England.She has a sister.Have you got a bike, Marry? bài bác tập 5 I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket? bài xích tập 6
1. My2. Ours3. Her4. His
5. His6. Her7. Hers8. Yours
9. Mine10. Hers11. Mine12. Theirs
bài xích tập 7 bài bác tập 8
1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue
3. (They) ___Their______ car is red4. (We) ___Our______ dog is white
5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big
7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary
bài tập 9
1. I – he – it2. You3. She – it4. They
5. You – you6. You – they7. It – her8. His
9. Us10. Him11. Them12. My
13. Our14. Their15. Your16. Me

Trên trên đây là toàn bộ nội dung về bài tập về đại tự nhân xưng, tính từ download và đại từ bỏ sở hữu. Mời các bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu tiếng Anh cũng tương tự các bài tập tiếng Anh có lợi tại trang web ieltscaptoc.com.vn. Chúc chúng ta học tập giỏi và được điểm số cao nhất.