Bài tập toán nâng cao lớp 3 có lời giải

     

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3 CƠ BẢN

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 250m, chiều lâu năm gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Bài 2: chưng Tâm nuôi 234 con gà. Chưng đã buôn bán đi 1/3 số gà. Hỏi chưng Tâm còn lại bao nhiêu con con kê ?

Bài 3: kiếm tìm số tất cả 3 chữ số biết chữ số sản phẩm trăm gấp đôi chữ số mặt hàng chục, chữ số sản phẩm chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị

Bài 4: gồm 12 xe xe hơi chở lúa. Vào đó 7 xe đầu, mỗi xe cộ chở 98 bao. 5 xe pháo sau mỗi xe chở 78 bao. Hỏi 12 xe cộ đã chở được tất cả bao nhiêu bao lúa?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3 NÂNG CAO

Bài 5: bác Lan nuôi một số thỏ. Chưng đã cung cấp đi 1/7 số thỏ. Tính số thỏ ban đầu của nhà bác Lan. Biết số thỏ còn lại là 42 con.

Bạn đang xem: Bài tập toán nâng cao lớp 3 có lời giải

Bài 6: Năm ni em 9 tuổi. Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 3 năm?

Bài 7: Hà năm ni 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi Hà cộng với 8. Hỏi ông hơn Hà bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện ni bố 42 tuổi. Hai năm trước tuổi con bằng 1/8 tuổi bố. Tính tuổi con hiện tại?

Bài 9: Năm nay con 9 tuổi cùng bằng 1/5 tuổi bố. Tính tổng của 2 bố nhỏ sau 3 năm nữa?

Bài 10: Tuổi Tý bằng 1/6 tuổi mẹ với bằng 1/7 tuổi bố. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Search tuổi mỗi người?

Bài 11: Năm ngoái mẹ An 30 tuổi, tuổi An bằng 01/05 tuổi mẹ, tuổi em An bằng 50% tuổi An. Hỏi hiện ni em An bao nhiêu tuổi?

Bài 12: Ông năm ni hơn cháu 63 tuổi, nhì năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện ni ông bao nhiêu tuổi, cháu từng nào tuổi?

Bài 13: Mẹ năm ni hơn bé 21 tuổi, sau hai năm nữa tuổi nhỏ bằng 1/8 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay con từng nào tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 14: Hiện nay Mẹ hơn nhỏ 25 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi nhỏ bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay con từng nào tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 15: vào đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia thành 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết 50% số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh vừa phải bằng một nữa số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 30 em?

Bài 16: tra cứu số bị chia của một phép phân chia hết biết số phân chia là số lớn nhất bao gồm một chữ số; thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau.

Bài 17: trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết 1/2 số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh khá. Số học sinh vừa đủ gấp đôi số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại. Biết tổng số học sinh của lớp 3A là 27 em?

Bài 18: tìm kiếm số bị chia của 1 phép chia tất cả dư biết số phân chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số cùng số dư là số dư lớn nhất tất cả thể có

Bài 19: search số bị phân tách của 1 phép chia bao gồm dư biết số phân chia là số lớn nhất có một chữ số. Thương là số chẵn nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt và số dư là số dư nhỏ nhất tất cả thể có

Bài 20: lúc thực hiện phép nhân 9294 với 8 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 9294 thành 9924. Như vậy tích tăng lên từng nào đơn vị.

Bài 21: khi thực hiện phép nhân 2345 với 7 Minh sơ ý đã viết nhầm thừa số 7 thành thừa số 9. Như vậy tích tăng lên bao nhiêu đơn vị.

Bài 22: search thương của 1 phép phân chia biết số bị phân tách là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số. Số chia bằng 7 với số dư bằng 2.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Cài Đặt Gốc Iphone 5 Về Hướng Dẫn Cài Đặt Gốc

Bài 23: kiếm tìm số phân tách của 1 phép phân tách biết số bị phân chia là số nhỏ nhất có 5 chữ số. Thương là số lớn nhất có một chữ số và số dư bằng 208 .

Bài 24: Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 200m. Chiều rộng là 35m. Tính chiều dài.

Bài 25: Viên gạch lát nhà hình vuông vắn có chu vi 104cm .Tính cạnh viên gạch đó.

Xem thêm: 50+ Hình Nền Động Hoa Bồ Công Anh Trong Gió, Pin Em Hinh Nen Dep

Bài 29: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 30: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bằng 1/9 tuổi mẹ?

Bài 31: Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Biết Tùng 4 tuổi. Vậy tuổi bố hơn tuổi mẹ là bao nhiêu ?

Bài 33: Năm ni (2012) Hoa 10 tuổi cùng Hoa hơn em 5 tuổi. Hỏi từng nào năm nữa tổng số tuổi hai chị em bằng 25 tuổi.

Bài 34: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai bé là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai nhỏ là bao nhiêu?

Bài 36: Hiện nay bé 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi bé bằng 1/3 tuổi mẹ?