Bài Tập So Sánh Trong Tiếng Anh Nâng Cao

     
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH Choose the best answer to fill in the gaps.1. Today is a day. The sun ... There ………… I can.a. Sooner as b . No sooner as c. As soon as d. Soonest as99. The shirt and that one……………a. Alike b. Are alike c. As alike as d. The same100. I want khổng lồ buy some shoes………….the ... C. Temperature d. Season10.My mother can dance very She is a professional dancer.a. Sweetly b . Softly c. Loudly d. Beautifully11.In Viet nam , it is normally in the South than in the North.a....

Bạn đang xem: Bài tập so sánh trong tiếng anh nâng cao


*

*

*

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH 1. I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending ... School every day.5/ We (do) __________ this exercise at the moment.6/ My mother (cook) ___________ some food in the kitchen at present. She always (cook) __________ in the mornings.7/ It (rain) ... Green ink.15/ We (do) __________ an English exercise at the moment.16/ I (come) _________ as soon as my work is finished. (You be) ________ ready ?17/ Where (you go) __________ for your holiday...

Xem thêm: Bưu Điện Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh, Danh Sách Địa Chỉ Bưu Cục, Bưu Điện Quận 12 Tphcm


*

*

... MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂMGV: Th.s Đặng Hữu Thọ bài tập 1 Một vật đặt giữa dầm đàn hồi khiến cho dầm có độ ... Liệu đã gửi ra, hãy tính độ cao đích thực của cầu.Hướng dẫnGọi độ cao thực thụ của mong so với khía cạnh nước là H, chiều dài thoải mái và tự nhiên của dây là l.Theo bài ra thì: trường hợp chiều cao của ước là H0 thì ... Mvcαα= ⇔ − + =⇒ = −ABCODxy Bài tập 6: Đứng trên một cái cầu nhỏ tuổi bắc qua nhỏ kênh, một bạn học viên nhìn xuống và mong tính độ cao của ước so với phương diện nước H0=10(m). Để kiểm tra...

Xem thêm: Khái Niệm Mạch Hẹn Giờ Dùng Vi Điều Khiển, Mạch Hẹn Giờ Đóng Ngắt Relay Theo Thời Gian Thực


Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về chủ đề số lượng giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số nhằm mục tiêu bồi dưỡng năng lực giải toán cho học viên khá xuất sắc


... Liên kết, biểu hiện mạch lạc giũa những câu trong đoạn văn) bài tập 3: Trạng ngữ được bóc thành câu riêng sau đây có tính năng gì? Đêm. Trong chống tập thể, Na, Hà mọi đã ngủ say. ( Báo ... bài tập khiến cho hs chuẩn bị trước.  Ôn lại toàn cục kiến thức để gia công bài kiểm tra xong xuôi học học tập phần. HĐ giáo viên HĐ của HS kiến thức và kỹ năng HĐ1: (GV hướng dẫn HS ôn tập một số vấn đề về ... Nhấn mạnh ý về thời gian) 4. Dặn dò, giải đáp về nhà: (2’)  học tập lại toàn bộ kiến thức  chuẩn bị phần "Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động"  Làm các bài tập gv phát...