Bài tập nâng cao tiếng anh lớp 3

     

Bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao là trong số những kiến thức được tổng phù hợp lại từ công tác học giờ Anh do cỗ Giáo Dục & Đào sản xuất phát hành. Xung quanh ra, còn tồn tại một số kỹ năng được không ngừng mở rộng mang tính nâng cao giúp mang lại các bé nhỏ tư duy kỹ năng và kiến thức có chiều sâu.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao tiếng anh lớp 3


*

Bài tập giờ Anh mang lại bé nâng cấp cho học sinh lớp 3 tiếp sau đây được các giảng viên của ankhanhtech.com.vn đào tạo và giảng dạy ở lever tiểu học tập đề xuất. Trong bộ đề có một số trong những câu đã có lần được chỉnh sửa từ ngữ nhằm trở thành các bài kiểm tra Tiếng Anh trên lớp. Trước từng kỳ thi cuối kỳ, phụ huynh nên sưu tầm phần đa đề thi, bài xích tập giờ anh nâng cấp để cho các em có thể làm bài kiểm tra một các tự tin, thành thạo ở ngay trên nhà. Dưới đây là bài tổng phù hợp 50 câu hỏi tiếng anh nâng cao dành cho học viên lớp 3 với rất nhiều chủ đề khác nhau. Mời những phụ huynh cùng các bé xíu tham khảo qua.

50 câu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao

Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác với những từ còn lại

1. A. Fish B. Bird C. Ship D. Dog

2. A. On B.up C. Down D. Large

3. A. They B. His C. Their D. Its

4. A. Classroom B. Ruler C.library D. School

5. A. Old B. New C. Stand D. Small

6. A. Bedroom B. Bathroom C.classroom D. Kitchen

7 A. Is B. Go C. Am D. Are

8. A. Listen B. Open C. & D. Play

9. A. Dad B. Doctor C. Mum D. Grandma

10 A.many B. Windy C. Cloudy D. Sunny

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed và two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm với sửa lại lỗi sai cho những câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers vì chưng Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc đọc đoạn văn sau, rồi trả lời các câu hỏi dưới đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms & a kitchen. The living room has a table, six chairs & a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens và bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền câu hỏi thích hợp cho các câu trả lời sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6: Sắp xếp với viết thành một câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp sao để cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

Xem thêm: Lời Bài Hát Sau Tất Cả

……………………………….. ……………………………………

34. You/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ phù hợp vào khu vực trống.

39……………….old are they?-………….are 20.

40……………...students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. Is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. Ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. Small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. Have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. My/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Xem thêm: Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật - Tìm Hiểu Về Các Nhóm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Đáp án bài xích tập tiếng anh lớp 3 nâng cao cho bé bỏng 8 tuổi

Bài 1:

1/ C. Ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. Go

8/ C. And

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen and 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ vì chưng you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen và two books in the desk

37/ Nam và Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer and a ruler

48/ How many new book vày they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big & nice

=>>Download đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cấp >>tại đây

Để làm thuần thục những dạng bài xích tập giờ anh nâng cao trên thì các bé nhỏ cần đề xuất nắm chắc các kiến thức, tự vựng, ngữ pháp cơ bản. Lúc này trên social và cộng rượu cồn mạng internet có không ít phần mềm học Tiếng Anh miễn tổn phí ngay trên nhà, những bậc phụ huynh rất có thể tải về đến các nhỏ bé thực hành ngẫu nhiên lúc nào. Giữa những phần mềm được các bậc làm phụ huynh đánh giá chỉ cao đó chính là ankhanhtech.com.vn. đừng chậm tay tải ứng dụng miễn giá thành tại đây.