Bài Tập Làm Văn Lớp 2

     
✅ Viết một quãng văn ngắn tả về cô giáo cũ.✅ Viết đoạn văn về gia đình em✅ Viết một đoạn văn ngắn tả về anh, chị giỏi em của em.✅ Viết một đoạn văn ngắn tả ảnh Bác Hồ.✅ Tả mẹ.✅ Đoạn văn nói về cảnh biển khơi vào buổi sáng✅ Đoạn văn ngắn nói đến mùa thu.

Một số bài bác tập làm cho văn chủng loại lớp 2

✅ Viết một đoạn văn ngắn tả về trường, lớp em