Tổng hợp bài tập tiếng anh 9 theo từng unit

     Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng anh 9 theo từng unit

Spinning Đang thiết lập tài liệu...
thiết lập file Word
sở hữu file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống

Xem phía dẫn


5 các bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit có đáp án cụ thể
*

Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit bao gồm đáp án đưa ra tiết. Trong bài viết này xin reviews Bài tập giờ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit có đáp án đưa ra tiết. Bài tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết là tài liệu giỏi giúp những thầy cô tham khảo trong quy trình dạy ANH . Hãy tải ngay bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án chi tiết. ankhanhtech.com.vn nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


5 5 1

5 - Rất có lợi 1


4 - tốt 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


LOCAL ENVIRONMENT (UNIT 1)

A. NEW WORDS, STRUCTURES and GRAMMAR

I. New words

artisan (n)

/

ɑː

t

ɪˈ

zæn/

thợ làm cho

nghề thủ

công

attraction (n)

ˈ

træk

ʃ

n/

điểm hấp dẫn

authenticity

(n)

/

ɔː

θen

ˈ

t

ɪ

səti/

thật

cast (v)

/k

ɑː

st/

đúc (đồng…)

craft (n)

/kr

ɑː

ft/

nghề thủ

công, kĩ

năng làm

nghề thủ

công

craftsman (n)

/

ˈ

kr

ɑː

ftsmən/

thợ làm đồ thủ

công

cross (v)

/kr

ɒ

s/

đan chéo

drumhead

(n)

/dr

ʌ

mhed/

mặt trống

embroider

(v)

/

ɪ

m

ˈ

br

ɔɪ

də/

thêu

frame (n)

/fre

ɪ

m/

khung

handicraft

(n)

/

ˈ

hænd

ɪ

kr

ɑː

ft/

sản phẩm

thủ công

lacquerware

(n)

/

ˈ

lækəweə/

đồ tô mài

layer (n)

/

ˈ

le

ɪ

ə/

lớp (lá…)

mould (v)

/mə

ʊ

ld/

đổ khuôn, chế tác

khuôn

preserve (v)

/pr

ɪˈ

z

ɜː

v/

bảo vệ, bảo

tồn

remind (v)

/r

ɪˈ

ma

ɪ

nd/

gợi nhớ

sculpture (n)

/

ˈ

sk

ʌ

lpt

ʃ

ə/

điêu khắc,

đồ điêu

khắc

set off (ph.v)

/set

ɒ

f/

khởi hành

strip (n)

/str

ɪ

p/

dải

surface (n)

/

ˈ

s

ɜː

f

ɪ

s/

bề mặt

team-

building

(adj)

/ti

ː

m-

ˈ

b

ɪ

ld

ɪ

ŋ/

xây dựng

đội ngũ

thread (n)

/θred/

sợi

treat (v)

/triːt/

xử lí (chất

thải…)

turn up

(ph.v)

/tɜːn ʌp/

xuất hiện, đến

weave (v)

/wiːv/

đan (rổ,

rá…), dệt

(vải…)

workshop (n)

/ˈwɜːkʃɒp/

công xưởng,

xưởng

II. Grammar

nước ngoài khóa môn tiếng anh 10


tư liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh
Xem thêm: Mua Nước Giặt Dnee Chính Hàng Giả Bao Nhiều, 3 Cách Phân Biệt Nước Giặt Dnee Giả Và Thật

240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp cùng từ vựng .doc


43 thắc mắc trắc nghiệm tiếp xúc .doc


40 câu hỏi giao tiếp.doc


49 thắc mắc giao tiếp.doc


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc


21 câu hỏi chức năng giao tiếp.doc


30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


40 câu trắc nghiệm giao tiếp .doc


24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


38 thắc mắc giao tiếp .doc


22 câu phạt âm.doc


51 câu phân phát âm các trường không siêng P1 .doc


40 Câu trắc nghiệm phân phát âm.doc


40 câu phân phát âm.doc


40 câu trắc nghiệm phân phát âm - .doc
Xem thêm: Tủ Lạnh Samsung 299 Lít Rt29K5012S8/Sv, Tủ Lạnh Samsung Rt29K5012S8

68 câu trắc nghiệm Câu vạc âm.doc


40 câu phân phát âm .doc