Bài 6 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

     

Xác định cực hiếm của tham số (m) nhằm hàm số (y=dfracx^2+mx+1x+m) đạt cực to tại (x = 2).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 18 sgk giải tích 12

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1)Ôn tập chủ thể Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit (tiết 3)


Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 4)


Ôn tập chương 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích s hình phẳng - tiết 1


Toán học 12. Bài học: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập - Nguyên hàm tích phân và vận dụng (Tiết 1)


***


Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12


Xem thêm: Mẫu Giấy Xác Nhận Không Ở Vùng Dịch Covid, Mẫu Đơn Nghỉ Bệnh Covid

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12Bài 3. Giá bán trị lớn nhất và giá trị bé dại nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. điều tra khảo sát sự trở nên thiên và vẽ thứ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ với nhân số phức
Bài 3. Phép phân tách số phức
Bài 4. Phương trình bậc nhị với hệ số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ trang bị thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân cùng ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề đánh giá 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề bình chọn 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 15 phút - Chương III - Giải Tích 12


Từ khóa

bài 6 trang 18 sgk giải tích 12Xem thêm: 18 Đề Toán Ôn Tập Hè Lớp 2 Lên Lớp 3, Phiếu Bài Tập Hè Lớp 2 Lên Lớp 3 Năm 2022