Bài 36 sgk toán 8 tập 2 trang 79

     

Tính độ dài(x) của đoạn thẳng(BD) trong hình 43 (làm tròn cho chữ số thập phân thiết bị nhất), biết rằng(ABCD) là hình thang((AB // CD);, AB = 12,5cm,, CD = 28,5cm,, widehatDAB = widehatDBC.)

*

Hình 43
Bạn đang xem: Bài 36 sgk toán 8 tập 2 trang 79

Gợi ý:

Chứng minh nhị tam giác ABD cùng BDC đồng dạng, viết cặpcạnh tương ứng tỉ lệ để tính độ dài x

Xét(ΔABD) và(ΔBDC) có:( widehatA = widehatB) (giả thiết)(widehatABD = widehatBDC) (vì (AB // CD))( Rightarrow ΔABD acksim ΔBDC)(g.g)( Rightarrow dfracABBD = dfracBDDC)(cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)Hay(dfrac12,5x = dfracx28,5)( Rightarrow x^2 = 12,5.28,5 = 356,25)( Rightarrow x = 18,874 , (cm) , approx 18,9 ,(cm))


*Xem thêm: Những Hình Ảnh Về Mẹ Đẹp, Ý Nghĩa Và Xúc Động Nhất, Tổng Hợp Những Hình Ảnh Về Mẹ Đầy Xúc Động Nhất

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 7: Trường phù hợp đồng dạng thứ tía khác • Giải bài 35 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chứng minh rằng trường hợp tam... • Giải bài xích 36 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tính độ dài(x)... • Giải bài xích 37 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình 44 cho...


Xem thêm: Những Tình Huống Tai Nạn Giao Thông, Bạn Hãy Kể Lại 1 Tình Huống Tai Nạn Giao Thông

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học tập 8