BÀI 3 TRANG 172 SGK TOÁN 5

     

Hình chữ nhật ABCD tất cả hình thang EBCD cùng hình tam giác ADE có size như hình dưới đây:

*

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 172 sgk toán 5

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Xem thêm: Máy Lạnh Daikin Inverter 1 Hp Ftkc25Qvmv 9, Điều Hòa 1 Chiều Inverter Daikin Ftkc25Qvmv


Hướng dẫn:

Diện tích hình thang:(đáy khủng + đáy nhỏ)( imes)chiều cao : 2

Diện tích tam giác vuông bởi nửa tích độ dài hai cạnh góc vuông .

Xem thêm: Máy Lọc Nước Karofi Optimus O-S139-Ns, Máy Lọc Nước Karofi Optimus O

(Cùng đơn vị đo)

Bài giải:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

((84 + 28) imes 2 = 224 ,(cm))

b) diện tích s hình thang EBCD là:

(dfrac(28 + 84) imes 282 = 1568 , (cm^2))

c) Ta có(BM = MC = 28 : 2 = 14 , (cm))

Diện tích hình tam giác EBM là:

(dfrac28 imes 142 = 196 , (cm^2))

Diện tích tam giác DMC là:

(dfrac84 imes 142 = 588 , (cm^2))

Diện tích hình tam giác EDM là:

(1568 – (196 + 588) = 784 , (cm^2))

Đáp số: a) (224cm);

b) (1568cm^2);

c)(784cm^2).


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập trang 172 khác • Giải bài xích 1 trang 172 - SGK Toán lớp 5 Một sàn nhà hình chữ... • Giải bài xích 2 trang 172 - SGK Toán lớp 5 Một thửa ruộng hình... • Giải bài bác 3 trang 172 - SGK Toán lớp 5 Hình chữ nhật ABCD gồm...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5
Luyện tập trang 172
• Giải bài bác 1 trang 172 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 2 trang 172 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài xích 3 trang 172 - SGK Toán lớp 5
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều Chương 5: Ôn tập
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12