Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

     

Từ kia em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một vài tự nhiên tất cả tận cùng bằng chữ số 5.

Áp dụng nhằm tính:(25^2; , 35^2; , 65^2; , 75^2)
Bạn đang xem: Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Sử dụng hằng đẳng thức:((A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Bài giải

Ta có:((10a + 5)^2 = (10a)^2 + 2.10a.5 + 5^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25)

Cách tính nhẩm bình phương của một vài có tận cùng bằng chữ số 5 :

Ta gọi(a) là số chục của số thoải mái và tự nhiên có tận thuộc bằng(5 Rightarrow) số sẽ cho gồm dạng(10a + 5) cùng ta được:((10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25)

Vậy để tính bình phương của một số tự nhiên gồm tận cùng bởi chữ số(5) ta tính tích(a(a + 1)) rồi viết(25) vào bên phải.

Áp dụng:

Để tính(25^2) ta tính(2(2 + 1) = 6) rồi viết tiếp(25) vào bên đề xuất ta được(625.)

Để tính(35^2) ta tính(3(3 + 1) = 12) rồi viết tiếp(25) vào bên đề xuất ta được(1225.) ( 65^2 = 4225) ( 75^2 = 5625)


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 3: mọi hằng đẳng thức kỷ niệm khác • Giải bài xích 16 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Viết các biểu thức sau... • Giải bài xích 17 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh... • Giải bài xích 18 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hãy tìm giải pháp giúp bạn... • Giải bài bác 19 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Tính diện tích...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 3: gần như hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
• Giải bài xích 16 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 17 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 18 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 19 trang 11 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6


Xem thêm: Nữ Sinh Đánh Nhau Lột Quần Áo

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Mách Bạn 7 Cách Phóng To Ứng Dụng Trên Máy Tính, Phóng To Hoặc Phóng Đại Màn Hình Chromebook

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12