ATTRACT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     

Chữ attention đi với các động từ khác biệt sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau, và attention xuất hiện tương đối nhiều trong những kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi tín đồ học nếu như không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Bọn họ cùng xem Tập hợp những thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp tất cả giới từ trong giờ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy im lặng (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: hấp dẫn / ham mê sự để ý của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: ham mê sự chú ý không ý muốn đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự chú ý

be all attention: rất chăm chỉ chú

bring sth khổng lồ one’s attention: làm cho ai để ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): nóng bỏng sự chú ý

call away one’s attention: làm cho ai đãng trí / khiến cho ai ko chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai nên chú ý, nóng bỏng sự để ý của ai

come khổng lồ (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention to sth/sb: tập trung chăm chú vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention khổng lồ sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung chú ý đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sự chú ý của ai

draw one’s attention to something: thu hút sự chăm chú của ai vào điều gì / chú ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi cho ai

gain one’s attention: nhận được sự quan tiền tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: ham sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật độc nhất vô nhị được lưu ý đến, được ai đặc biệt quan tiền tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full và undivided attention: chăm chú hoàn toàn cho ai đó

have one’s attention: giành được sự để ý của ai

hold one’s attention: duy trì được sự chú ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần có sự chăm sóc, chú ý của ai

pay attention to something/somebody: chú ý đến điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không chăm chú đủ cho điều gì

pay meticulous attention to: lưu ý một giải pháp tỉ mỉ mang lại điều gì

require one’s immediate attention: đề nghị sự chăm chú ngay nhanh chóng của ai

receive attention at a hospital: được siêng sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: quan tâm chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: nhanh chóng vào tứ thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người nào không để ý, không suy nghĩ việc gì

turn one’s attention to: đưa hướng chăm chú sang điều khác

Ngoài ra, các thành ngữ attention có thể kết hợp với các tính từ bỏ để hiện ra thêm những thành ngữ attention, ví dụ điển hình to pay close attention to: chăm chú đặc biệt đến…

Hy vọng bài viết này đang tập hợp tất cả thành ngữ tương quan đến attention để giúp đỡ ích cho chính mình phần nào vượt qua các kỳ thì quốc tế. Chúng ta có thể đóng góp ở phần comment bên dưới bài viết này.