ẢNH HƯỞNG CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA ĐẾN VIỆT NAM

     
Trường thiết yếu trị tỉnh Kon Tum https://ankhanhtech.com.vn/uploads/banners/baner-chu-2022.jpg
Ngày 7 tháng 11 năm 1917 nhân dân lao đụng Nga triển khai thành việc làm cách mạng vô sản đầu tiên trên gắng giới, chuyển nước Nga xuất phát từ 1 nước tư bản kém phát triển, biến chuyển quốc gia thứ nhất trên nắm giới đi theo tuyến phố xã hội chủ nghĩa, đánh vệt mốc mở đầu thời đại quá nhiều từ chủ nghĩa bốn bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) bên trên phạm vi toàn vắt giới. Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã động viên và thúc đẩy trào lưu phát triển theo tuyến phố đi lên CNXH và chủ nghĩa cộng sản (CNCS); đưa giai cấp vô sản từ thống trị bị áp bức, bóc lột trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Bạn đang xem: ảnh hưởng cách mạng tháng 10 nga đến việt nam

Sau thành công của Cách mạng mon Mười, nước Nga đã phá vòng vây của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ), cùng những nước Đồng minh đánh bại công ty nghĩa phân phát xít trong chiến tranh thế giới, gửi loài người thoát ra khỏi những thảm họa mà chúng gây ra, chế tạo Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô viết hùng mạnh. Từ chiến thắng vĩ đại của Liên Xô, là việc ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển khỏe khoắn sau năm 1945. Điều đó triệu chứng tỏ biện pháp mạng mon Mười Nga đã tạo nên “cú hích” khỏe khoắn mẽ đối với phong trào biện pháp mạng nói chung, trào lưu tiến lên XHCN dành riêng trên phạm vi toàn vắt giới.Khi cách mạng tháng Mười Nga do Đảng cộng sản với VL.I.Lênin lãnh đạo diễn ra thắng lợi, cũng chính là lúc ở những nước Đông Dương cùng Việt Nam, trào lưu đấu hóa giải khỏi ách áp bức dân tộc bản địa ở giai đoạn rủi ro khủng hoảng về đường lối, lực lượng lãnh đạo bí quyết mạng. Các phong trào đấu tranh theo xu hướng, ý thức hệ không giống nhau, tự phong kiến, mang lại ý thức hệ tư sản, sau cuối đều thất bại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Phần Mềm Scan Cho Máy Tính Nhanh Nhất Bạn Có Thể Scan Được Ngay

*
Với ước mơ tìm tuyến đường cứu nước đúng chuẩn cho dân tộc, sau không ít năm bôn ba thế giới, mang lại tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc sẽ đọc được phiên bản Sơ thảo lần thứ nhất đông đảo luận cưng cửng về vấn đề dân tộc và vắn đề thuộc địa của Lênin. Từ đó, Người khẳng định cách mạng nước ta phải đi theo tuyến đường Cách mạng tháng Mười Nga. Fan khẳng định: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng mong cách mệnh thành công xuất sắc thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải bao gồm đảng vững bền, đề xuất bền gan, cần hy sinh, đề nghị thống nhất. Nói tóm lại là đề nghị theo chủ nghĩa Mã Khắc tư và Lênin”<1>. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc mang đến Liên Xô, tìm hiểu và phân tích về mạng mon Mười, về chủ nghĩa xã hội và Nhà nước Xô viết, gần như thành tựu do giải pháp mạng mon Mười Nga với lại, tín đồ rút ra kết luận: “Trong thế giới hiện thời chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công xuất sắc và thành công xuất sắc đến nơi, nghĩa là dân bọn chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, đồng đẳng thật”<2>. Người phối hợp giữa lý luận bí quyết mạng của công ty nghĩa Mác-Lênin với niềm tin yêu nước của dân tộc Việt Nam, xây dựng liên minh công- nông và khối đại liên kết toàn dân tộc. Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã chuẩn bị về lý luận, tổ chức, tiến hành Hội nghị thành lập Đảng cùng sản nước ta - Đảng của kẻ thống trị công nhân Việt Nam, thay mặt cho quần chúng. # lao hễ và cả dân tộc bản địa Việt Nam, nhằm trực tiếp lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam. Nói về tác động của biện pháp mạng tháng Mười Nga đối với công cuộc giải phóng dân tộc ở Việt Nam, sài gòn khẳng định: “Cách mạng mon Mười đang thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, khiến cho nó trở thành một làn sóng mạnh mẽ trong toàn bộ các nước phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, nam Dương, Việt Nam”<3>. Chủ tịch sài gòn và Đảng đã tổ chức triển khai các phong trào đấu tranh biện pháp mạng; qua đó lực lượng biện pháp mạng của quần chúng nhân dân trưởng thành về phần đa mặt..; xúc tiến sẵn sàng lực lượng để thực hiện công cuộc giải phóng. áp dụng kinh nghiệm chớp thời dịp của phương pháp mạng mon Mười Nga, Đảng đang sáng xuyên suốt dự báo thời dịp của phương pháp mạng vn sẽ đến khi “Quân Đồng minh vào Đông Dương đánh Nhật, phân phát xít Nhật đầu mặt hàng Đồng minh... Là phần đông dịp giỏi cho dân chúng Đông Dương nổi lên giành quyền độc lập, tự do”<4>. Từ bài học kinh nghiệm liên minh công-nông của phương pháp mạng tháng Mười Nga áp dụng vào thực tiễn Việt Nam, Đảng và Chủ tịch sài gòn đã xây dừng khối hòa hợp công-nông-vững chắc, làm cho nòng cốt đến khối đại cấu kết toàn dân tộc bản địa phát huy tinh thần yêu thương nước, sức khỏe của cả dân tộc, thực hiện cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trên cả nước. Đảng khẳng định: bí quyết mạng tháng Tám “là hiệu quả tổng đúng theo của các phong trào cách mạng liên tục ra mắt trong 15 năm tiếp theo ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô viết Nghệ-Tĩnh, cuộc vận tải dân công ty 1936-1939 đến trào lưu giải phóng dân tộc 1939-1945, tuy nhiên cách mạng có thời điểm bị dìm trong huyết lửa”<5>. Biện pháp mạng mon Mười Nga đã khích lệ nhân dân nước ta đứng lên đương đầu giải phóng dân tộc, khai sinh nước việt nam Dân nhà Cộng hoà năm 1945 - đơn vị nước dân người sở hữu dân thứ nhất ở Đông nam giới Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm phiên bản thân của Việt Nam chứng tỏ rằng chính là nhờ Đảng của không ít người bônsêvích và của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa mon Mười mập ú mà ở việt nam đã có một đảng mácxít lêninnít và giải pháp mạng tháng Tám của chúng tôi đã giành được chiến thắng lợi”<6>. Đồng thời bạn cũng khẳng định: “Thắng lợi của giải pháp mạng tháng Tám ở vn một đợt nữa đã chứng minh tính chất chính xác của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, đặc điểm đúng đắn của đường lối nhưng mà Cách social chủ nghĩa mon Mười năm 1917 vẫn vạch ra”<7>. “Con đường mà cách mạng tháng Mười Nga đã lộ diện cho các dân tộc, cho nhân dân vn đó là chủ quyền dân tộc gắn liền với CNXH” <8>. Ngay sau cách mạng mon Tám, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta Nhân dân nước ta kiên quyết bảo đảm thành quả cách mạng new giành được, liên tiếp thực hiện nay cuộc phòng chiến kéo dài chín năm (1945-1954), đánh bại thực dân Pháp xâm lược, giải phóng trọn vẹn miền Bắc với đưa miền bắc bộ tiến lên CNXH. Trong 21 năm loạn lạc chống Mỹ, cứu vớt nước (1954-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước tiếp tục kiên định hòa bình dân tộc cùng CNXH, thực hiện thành công sự nghiệp giải hòa dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, đưa toàn quốc tiến lên CNXH theo tuyến phố mà Đảng, quản trị Hồ Chí Minh và nhân dân việt nam lựa lựa chọn - kia là tuyến phố của phương pháp mạng mon Mười Nga.Kể từ đầu thập niên 90, vậy kỷ XX, sau khi mô hình XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, những thế lực thù địch của CNXH và nhiều người quốc tế ngộ nhận đến rằng CNXH đã lỗi thời và không thể tồn tại. Song, Đảng, bên nước cùng nhân dân vn vẫn kiên trì tiếp tục con đường phương pháp mạng XHCN; đổi mới đúng chuẩn và triển khai đường lối đổi mới hiệu qủa; đứng vững ổn định thiết yếu trị, đẩy mạnh mẽ phát triển tài chính gắn với công bằng, dân chủ, tân tiến xã hội. Sau ngay gần 35 năm thực hiện việc làm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước vẫn trong thời kỳ tăng mạnh CNH, HĐH với hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiện nay, cố kỉnh và lực của khu đất nước, sức mạnh bạo tổng vừa lòng quốc gia, uy tín nước ngoài của quốc gia ngày càng được nâng cao, tạo ra những chi phí đề quan trọng đặc biệt để xây dựng và đảm bảo Tổ quốc.Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành lập cách trên đây hơn 100 năm, dưới ánh sáng cùa cách mạng tháng Mười, Đảng cùng sản việt nam đã chỉ huy nhân dân Việt Nam hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, đưa quốc gia đi lên CNXH, kiên trì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn ngay thức thì với chủ nghĩa làng hội”, giành được những win lợị to lớn lớn, đặc trưng trong công cuộc thay đổi hiện nay./.Tài liệu tham khảo
<1>, <2>, <3>, <4>, Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2001, Tập 2, trang 304 – 306.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Thuận

<5> Trường Chinh, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Nxb Sự thật, 1975, trang 306.<6>, <7>, <8>, Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2001, Tập 11, trang 175 – 177.