SPEAKING

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Speaking


bài xích 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm việc theo cặp. Ghép hầu như điều em rất có thể đã làm cho hoặc trải qua ở khung A và điều trải qua đó ảnh hưởng đến em ra làm sao ở size B.)

A

B

 1. Speaking English lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling khổng lồ other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking lớn a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson và makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude to lớn pop stars

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English lớn a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói giờ Anh với người bản xứ làm mình thích học tiếng Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị nhỏ xíu nặng làm các bạn quý trọng sức khỏe của bản thân hơn.) 

3 - a. Travelling lớn other parts of the country makes you love your country more.

(Đi đến những vùng đất không giống nhau trên non sông làm các bạn yêu nước nhà hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson & makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho bạn bài học và làm bạn học chuyên cần hơn.)

5 - e. Talking to lớn a famous pop star changes your attitude khổng lồ pop stars.

(Trò chuyện cùng với một ngôi sao 5 cánh nhạc pop biến hóa thái độ của công ty với những ngôi sao sáng nhạc pop.)


bài 2

Task 2. Work in pairs. A student talks khổng lồ her friend about one of her past experiences. Và how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm việc theo cặp. Một học sinh đang thủ thỉ với bạn của cô ấy về trong những điều trải qua của chính mình trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. đều câu vào cuộc hội thoại của họ đã bị đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng đồ vật tự, sau đó thực hành bài bác đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up khổng lồ me và asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

Xem thêm: Thời Gian Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Mất Bao Lâu Có Bằng? Thi Bằng Lái Xe A1 Sau Bao Lâu Có Bằng

b) Have you ever spoken English lớn a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked to an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải đưa ra tiết:

1 - b: Have you ever spoken English lớn a native speaker?

(Bạn đã khi nào nói tiếng Anh với người bản xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked to an English girl last summer.

(Có, mình đã chat chit với một cô nàng người Anh ngày hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp mặt cô ấy như vậy nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me and asked me the way khổng lồ Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang đi dạo dọc mặt đường Tràng tiền thì một cô bé người Anh mang đến và hỏi bản thân đường mang đến hồ hoàn Kiếm. Mình nói với cô ấy. Sau đó, bọn chúng mình ban đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói đến cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi lắp thêm về hồ: tên của nó, rùa lớn lao trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này ảnh hưởng tác động đến bạn thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó làm cho mình đang có nhu cầu muốn học giờ Anh hơn.)


bài bác 3

Task 3.

Xem thêm: Cách Vẽ Cành Cây Khô Đơn Giản, Hình Ảnh Cây Khô Héo Tải Xuống Miễn Phí

 Work in pairs. Underline the structures used to lớn talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 lớn make similar dialogues.

(Làm bài toán theo cặp. Gạch bên dưới những cấu trúc được dùng nói về những điều trải qua trong vượt khứ ở bài đối thoại 2, kế tiếp dùng những cấu trúc này cùng những ý tưởng phát minh ở bài xích đối thoại 1 để thực hiện bài đối thoại tương tự.)