Star

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Star

*

1/ An phát âm một quyển truyện 200 trang. Biết hai lần số trang đang đọc bằng tía lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là bao nhiêu trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An đã đọc... Trang


*

An phát âm một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang đang đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số quyển truyện an đã đọc là từng nào trang?


*

 

Nếu coi số trang An sẽ đọc 3 phần thì số trang chưa đọc là 2 phần như thế.

Ta tất cả sơ đồ:

- Số trang vẫn đọc: !___!___!___!

- Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An vẫn đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang


An phát âm một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang đang đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang?
Xem thêm: Ông Xã Em Là Thú Nhân Chương Mới Nhất, Ông Xã Em Là Thú Nhân

An gọi 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết gấp đôi số trang đang đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.

Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là :... ( Giải cụ thể , bản thân tick đến ! ) 


An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang vẫn đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An đang đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gọi số trang sẽ đọc là a

Gọi số trang chưa đọc là b

Ta có:2*a=3*b (1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay (2) vào (1), ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang chưa đọc)

Số trang đang đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick mình nhé những bạn

 


An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết gấp đôi số trang đã đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An đang đọc là bao nhiêu trang ???????


an gọi 1 quyển truyện dày 200 trang , biết 2 lần số trang vẫn đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc . Vậy an đã đọc được số trang là ?


de ma ban

 

vi 2 lan so trang domain authority doc bang 3 lan so trang chua doc nen so trang da doc la 3 phan bang nhau thi so trang chua doc la 2 phan nhu the

ta co so do:

​​​

roi giai tiep

 

 

 


an đọc 1 quyển truyên 200 trang. Biết 2 lần số trang vẫn đọc bởi 3 lần số trang chưa đoc.

vậy số trang truyện an đã đọc là
Xem thêm: Cách Khôi Phục Cài Đặt Gốc Iphone 5 Về Hướng Dẫn Cài Đặt Gốc

An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang vẫn đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là ?


An phát âm một quyển truyện. Sau ngày máy nhất, 5 lần số trang vẫn đọc bởi 3 lần sốtrang chưa đọc. Ngày đồ vật hai An gọi 25 trang nữa thì tính ra An đang đọc được nửa quyểntruyện. Hỏi quyển truyện An đọc gồm bao nhiêu trang ?