50 Đề Thi Toán Học Kì 1 Lớp 1

     

Bộ 50 Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 và Học kì 2 năm học 2022 - 2023 chọn lọc, bao gồm đáp án được biên soạn bám đít chương trình liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp gia sư và phụ huynh tất cả thêm tài liệu Đề thi Toán lớp 1 từ kia giúp học viên ôn luyện và ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Bạn đang xem: 50 đề thi toán học kì 1 lớp 1

Mục lục Đề thi Toán lớp 1

*

Top 50 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án

- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số nhỏ nhiều hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Công dụng phép tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp đến xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thiết bị tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1

Câu 4. Số bắt buộc điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình mẫu vẽ bên gồm bao nhiêu hình vuông?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. …………………………………......

Xem thêm: Xem Phim Lục Lạc Huyền Bí Tập 4 Vietsub + Thuyết Minh, Lục Lạc Huyền Bí

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9. Điền lốt >,

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1.

Các số nhỏ thêm hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B.

Câu 2.

9 – 3 = 6

Chọn C.Câu 3.

Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A.

Câu 4.

7 + 0 = 0 + 7

Số buộc phải điền vào địa điểm chấm là 7.

Câu 5.

Có 5 hình vuông.

Xem thêm: Đại Lượng Đo Của Đồng Hồ Đo Điện Trên Hình 2, Đại Lượng Đo Của Đồng Hồ Điện

Chọn B.

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

Câu 8.

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5

Câu 9.

a) 4 + 3 > 5 8 > 9 - 6

b) 1 + 2 > 5 - 4 10 - 7 = 0 + 3

Câu 10.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">
*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">