PHƯƠNG TRÌNH DISPLAYSTYLE 4COS X

     
Bạn đã chiếm hữu đến số lượng giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn thể nội dung trả lời


Bạn đang xem: Phương trình displaystyle 4cos x

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản ankhanhtech.com.vn.Xem cục bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ thầy giáo ankhanhtech.com.vn bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện nay
*
Đăng ký với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*Xem thêm: Tình Huống Truyện Lặng Lẽ Sa Pa Là Gì, Just A Moment

*
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
4cosx -2cos2x-cos4x=1 4cosx - 2<2cos^2(x) - 1> - < 2cos^2(2x) - 1> = 1 4cosx - 4cos^2(x) + 3 - 2cos^2(2x) = 1 4cosx - 4cos^2(x)+ 2 - 2*<2cos^2(x) -1>^2 = 0 4cosx - 4cos^2(x) + 2 - 2*(4cos^4(x) - 4cos^2 +1) = 0 4cosx +4cos^2(x) - 8cos^4(x) = 0 cosx = 0 x= pi/2 + k*pihoặc cosx = 1 x= k*pi
4cosx-2cos2x-<2(cos2x)^2-1>=14cosx-2cos2x-2(cos2x)^2+1=14cosx-2cos2x-2(cos2x)^2=04cosx-2cos2x (1+cos2x)=0. (1)Mà ta gồm công thức(Cosx)^2= (1+cos2x) / 2 2.(cosx)^2=1+cos2x. (2)Thế (2) vào (1) ta có4cosx-2cos2x.2(cosx)^2=0 4cosx (1-cos2x.cosx)=0 4cosx=0 (3)hoặc (1-cos2x.cosx)=0 (4)Giải (3) x= pi /2 +k2*pi ,k€ ZGiải (4) 1-cos2x.cosx=0 cos2x.cosx=1 50% (cos3x+cosx)=1cos3x+cosx=2

PT ⇔ 4cosx−2cos2x−(cos4x+1) = 0 ⇔ 2cosx(2−2cos2x.cosx) = 0 ⇔ 2cosx<2−(cos3x+cosx)> = 0 ⇔ ⎡⎢⎣cosx = 0{cosx = 1cos3x = 1⎤⎥⎦ ⇔ PT ⇔ 4cosx−2cos2x−(cos4x+1) = 0 ⇔ 2cosx(2−2cos2x.cosx) = 0 ⇔ 2cosx<2−(cos3x+cosx)> = 0 ⇔


*
một tấm vải nhiều năm 85m, tín đồ ta giảm ra thành 7 miếng vải, mỗi mảnh lâu năm 8m để may vỏ chăn. Hỏi tấm vải sót lại bao nhiêu mét?(Toán học - Lớp 3)


Xem thêm: How To Stay Fit Forever: 25 Tips For Staying Healthy, 14 Ways To Stay Fit And Healthy

Hỏi 15 triệu học viên cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài bác tập dấn câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí liên kết với chúng ta học sinh xuất sắc và bạn bè cả nước