GIẢI PT 2(TAN X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạo
*

*

2tanx(1-cosx)+3 cotx(1-sinx)+5=0

=> 2tan2x(1-cosx) +3 (1-sinx)+5tanx=0

2tan2x -2tanx.sinx+3 -3 sinx+5tanx=0

2tanx(tanx -sinx+1)+3(tanx-sinx+)=o

(tanx -sinx+1)(2tanx+3)=0

2tanx=3=> x=...

Bạn đang xem: Giải pt 2(tan x

tanx-sinx+1=0 sinx+cosx -sinxcosx=0

bạn đặt t rồi giải pt này cùng với tìm đk của pt nữa


*

Giải các pt sau:

a) (cos^2x-cos x=0)

b) (2sin2x) + (sqrt2sin4x=0) 

c) (8cos^2x+2sin x-7=0)

d) (4cos^4x+cos^2x-3=0)

e) (sqrt3 an x-6cot x+left(2sqrt3-3 ight)=0)

 


*

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-dfracsqrt22endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\2x=dfrac3pi4+k2pi\2x=dfracpi4+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=dfrac3pi8+kpi\x=dfracpi8+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (0)

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)

Vậy...

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\2x=pmdfrac3pi4+k2piendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=pmdfrac3pi8+kpiendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Bài 3 Trang 3 Tập Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Thể Hiện Ở Những Mặt Nào

c, (8cos^2x+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8left(1-sin^2x ight)+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8sin^2x-2sinx-1=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12\sinx=-dfrac14endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2pi\x=arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2pi\x=pi-arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2piendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Non Sông Việt Nam Có Trở Nên Tươi Đẹp Hay Không Dân Tộc Việt Nam Có Bước Tới Đài Vinh Quang

d, (4cos^4x+cos^2x-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos^2x=dfrac34\cos^2x=-1left(loai ight)endmatrix ight.) 

(Leftrightarrowdfraccos2x+12=dfrac34)

(Leftrightarrow cos2x=dfrac12)

(Leftrightarrow2x=pmdfracpi3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pmdfracpi6+kpi)

Vậy...

e, (sqrt3tanx-6cotx+left(2sqrt3-3 ight)=0) (ĐK: (x edfrackpi2))